Gebrek aan empathie

10 Belangrijke Feiten Over ADHD en Narcisme

In dit artikel bespreek ik de belangrijkste feiten over ADHD en narcisme.

Je leert zaken die je absoluut moet weten voor je algemene kennis over deze psychologische aandoeningen.

In dit artikel leer je:

 • Wat de kenmerken zijn van ADHD en narcisme en hoe deze aandoeningen zich manifesteren.
 • Hoe ADHD en narcisme elkaar kunnen beïnvloeden en wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn.
 • Wat het verband is tussen ADHD en narcisme en waarom narcisten en ADHD’ers elkaar aantrekken in relaties.
 • Hoe je kunt omgaan met iemand die zowel ADHD als narcisme heeft, of het nu gaat om een vriend, partner of familielid.
 • Waar je terecht kunt voor meer informatie en ondersteuning als je iemand die je kent gediagnosticeerd is met narcisme.

Dit moet je weten over ADHD en Narcisme

 1. Lage empathie is een formeel symptoom van narcistische persoonlijkheidsstoornis, terwijl het geen karakteristiek kenmerk is van ADHD.
 2. Mensen met ADHD hebben vaak moeite om zich te concentreren op taken en hebben meer kans op impulsiviteit dan mensen zonder ADHD.
 3. Personen met ADHD hebben vaker last van stemmingswisselingen en emotionele intensiteit dan mensen zonder ADHD.
 4. Iemand met narcisme kan cognitieve empathie ontwikkelen, het vermogen om de emotionele toestanden van anderen te identificeren, maar emotionele empathie kan moeilijk zijn.
 5. Mensen met narcisme kunnen een gebrek aan empathie hebben en hun eigen behoeften boven die van anderen stellen.
 6. Kinderen met ADHD hebben vaker moeite met het herkennen van de gevoelens van anderen of het overwegen van hun perspectieven dan hun leeftijdsgenoten zonder ADHD.
 7. Een andere studie toonde aan dat adolescenten met ADHD significant lager scoorden op cognitieve empathie en begrip van iemands perspectief dan hun leeftijdsgenoten zonder ADHD.
 8. Emotionele dysregulatie (het niet meer kunnen reguleren van emoties) is een veelvoorkomend kenmerk van ADHD, terwijl mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis vaak emotionele manipulatie gebruiken om controle te krijgen over anderen.
 9. Zowel ADHD als narcisme kunnen invloed hebben op sociale relaties en het vermogen om te communiceren met anderen.
 10. Hoewel er enig bewijs is dat mensen met ADHD soms moeite hebben met empathie, is het belangrijk om te onthouden dat ADHD en narcisme complexe aandoeningen zijn en individuele verschillen en ervaringen kunnen variëren.

Lees ook: Narcisme of Autisme (Asperger)? Zo Maak Je Onderscheid.

Is er een verband tussen ADHD en narcisme?

ADHD en narcisme zijn twee verschillende psychologische aandoeningen die niet direct gerelateerd zijn aan elkaar.

ADHD is een neurobiologische aandoening die wordt gekenmerkt door symptomen zoals impulsiviteit, hyperactiviteit en aandachtsproblemen.

Narcisme is een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door een opgeblazen gevoel van eigenwaarde, gebrek aan empathie en behoefte aan bewondering.

Hoewel de twee aandoeningen op het eerste gezicht niet gerelateerd lijken te zijn, kunnen mensen met ADHD enigszins vatbaar zijn voor bepaalde aspecten van narcistische persoonlijkheidskenmerken.

Bijvoorbeeld, impulsiviteit en een gebrek aan aandacht voor de gevoelens van anderen kunnen soms leiden tot egocentrisch gedrag dat lijkt op narcisme.

Er is echter geen bewijs dat ADHD een directe oorzaak is van narcisme of vice versa. Mensen met ADHD kunnen ook andere persoonlijkheidskenmerken hebben.

Mensen met narcisme kunnen andere psychologische aandoeningen hebben. Het is belangrijk om elke aandoening afzonderlijk te behandelen en niet te generaliseren dat ze allebei gerelateerd zijn.

Verschil in oorzaken tussen ADHD en narcisme

Er zijn nog geen duidelijke oorzaken vastgesteld voor ADHD en narcisme, maar er is wel onderzoek gedaan naar mogelijke factoren die bijdragen aan het ontstaan van deze aandoeningen.

Uit onderzoek blijkt dat ADHD mogelijk een sterker genetisch component heeft. Zo toonde een studie uit 2016 aan dat 51% van de vaders en 41,3% van de moeders van kinderen met ADHD zelf de aandoening hadden.1Occurrence of ADHD in parents of ADHD children in a clinical sample Daarnaast kunnen psychosociale factoren, zoals strikte opvoedingsstijlen, bijdragen aan ADHD-symptomen.

Bij narcisme lijken overwaardering en overmatige lof tijdens de kindertijd een mogelijke bijdrage te leveren aan het ontstaan van narcistische trekken.Een studie uit 2015 suggereert dit.2Origins of narcissism in children

Ook blijkt uit een onderzoek uit 2020 naar ouderlijke opvoedingsstijlen en mishandeling dat overbescherming, overwaardering en toegeeflijkheid bij ouders sterke factoren kunnen zijn die bijdragen aan narcistische trekken bij jonge mensen.3Narcissistic traits in young people: understanding the role of parenting and maltreatment Er is echter meer onderzoek nodig om de exacte oorzaken van beide aandoeningen vast te stellen.

Waarom trekken ADHD’ers en narcisten elkaar aan?

Je hebt je misschien wel eens afgevraagd waarom sommige mensen met ADHD en narcisme elkaar lijken aan te trekken.

Hoewel deze twee aandoeningen op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken lijken te hebben, zijn er een aantal factoren die kunnen bijdragen aan deze aantrekkingskracht.

Ten eerste zijn zowel mensen met ADHD als narcisme vaak op zoek naar prikkels en uitdagingen. Voor mensen met ADHD kan dit betekenen dat ze impulsief zijn en snel verveeld raken. Terwijl narcisten zich vaak vervelen als ze geen aandacht krijgen.

Onvoorspelbaarheid en opwinding

Beide groepen kunnen zich daarom aangetrokken voelen tot de onvoorspelbaarheid en opwinding van een relatie met iemand die anders is dan henzelf.

Daarnaast kunnen mensen met ADHD en narcisme elkaar aanvullen op bepaalde vlakken. Zo zijn mensen met ADHD vaak creatief en spontaan, terwijl met name grandioze narcisten vaak charismatisch en zelfverzekerd zijn. Deze eigenschappen kunnen elkaar aanvullen en voor een interessante dynamiek zorgen in een relatie.

Lees ook: Verschillende soorten narcisme en hoe je ze kunt onderscheiden.

Mensen met ADHD en narcisme kunnen elkaar aantrekken omdat ze allebei een gevoel van onrust en onzekerheid ervaren. Voor mensen met ADHD kan dit zich uiten in gevoelens van overprikkeling en onrust.

Terwijl narcisten vaak kampen met een diepgewortelde onzekerheid en angst om afgewezen te worden. In een relatie kunnen ze elkaar hierin steunen en begrijpen, waardoor ze zich minder alleen voelen.

Natuurlijk is het belangrijk om te beseffen dat niet alle mensen met ADHD en narcisme zich tot elkaar aangetrokken voelen. Het hebben van deze aandoeningen betekent niet automatisch dat je een relatie met iemand met dezelfde aandoening moet hebben.

Het is echter wel interessant om na te denken over de factoren die hieraan kunnen bijdragen en hoe deze dynamiek in een relatie kan uitpakken.

Ik hoop dat dit artikel je stof tot nadenken heeft gegeven en dat je meer inzicht hebt gekregen in de aantrekkingskracht tussen mensen met ADHD en narcisme.

ADHD en Narcisme: agressie en impulsiviteit

Heb jij wel eens gemerkt dat jij of iemand anders soms impulsief en agressief reageert op situaties? Als je ADHD of narcisme hebt, kan het zijn dat deze stoornissen hierbij een rol spelen.

Hoewel agressie en geweld geen officiële symptomen zijn van ADHD of narcisme, kunnen sommige mensen met deze stoornissen dit gedrag wel vertonen.

Uit een review van 437 studies in 2021 blijkt dat er een sterke link is tussen narcisme en agressie. Vooral als reactie op provocatie, maar zelfs in afwezigheid daarvan, kunnen mensen met narcisme wraakzuchtig gedrag vertonen.4The link between narcissism and aggression: A meta-analytic review

Het is niet zo dat mensen met narcisme tekorten hebben in de executieve functies  vam de hersenen, zoals mensen met ADHD. Dit betekent dat de stoornis het geheugen of de concentratie niet beïnvloedt, of de hersenstructuur verandert. Toch hebben mensen met narcisme een gevoeligheid voor “sociale pijn” in hun hersenen.

Dit kan geactiveerd worden tijdens tijden van waargenomen sociale uitsluiting en afwijzing, wat kan leiden tot agressieve reacties. Deze hypersensitiviteit voor waargenomen beledigingen kan bijdragen aan hun interpersoonlijke conflicten en sommige symptomen, waaronder narcistische woede.

Mensen met ADHD vertonen veel minder vaak wraakzuchtig gedrag dan mensen met narcisme. Maar door een gebrek aan impulsbeheersing kan het voorkomen dat sommige mensen met ADHD ogenschijnlijk agressief gedrag vertonen.

Als je bijvoorbeeld symptomen van hyperactiviteit en impulsiviteit hebt, kan het zijn dat je moeite hebt met “wachten op je beurt” en snel geïrriteerd en confronterend wordt.

Iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis kan ook moeite hebben met “wachten op zijn beurt”, maar dit komt voort uit hun gevoel van bevoorrecht zijn en de overtuiging dat ze speciale behandeling verdienen.

Herken je jezelf in deze symptomen? Praat er dan over met een deskundige om te kijken wat voor hulp er beschikbaar is.

Tot slot

Je hebt geleerd dat ADHD en narcisme twee verschillende aandoeningen, ondanks dat er enige overlap kan zijn in de symptomen.

Deze psychologische aandoeningen moeten elk op hun eigen manier behandeld moeten worden.

Als je denkt dat je iemand kent met mogelijk narcistische trekken, is het belangrijk om hulp te zoeken.

Wil je zeker weten of je te maken hebt met een narcist? Doe dan de onderstaande gratis narcisme test en krijg direct de uitslag.

Het kan je helpen om meer inzicht te krijgen in de situatie en welke stappen je kunt nemen om jezelf te beschermen.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Welke persoonlijkheidsstoornis lijkt op narcisme?

Er zijn verschillende persoonlijkheidsstoornissen die enige gelijkenis vertonen met narcisme. Hier zijn er een paar:

Antisociale persoonlijkheidsstoornis

Mensen met deze stoornis hebben een gebrek aan respect voor de rechten van anderen en kunnen impulsief, manipulatief en roekeloos zijn. Ze hebben ook de neiging om zichzelf als superieur te zien en hebben vaak een gebrek aan empathie.

Borderline persoonlijkheidsstoornis

Mensen met deze stoornis hebben vaak een instabiel zelfbeeld en emoties, evenals intense en instabiele relaties. Ze hebben ook de neiging om impulsief te zijn en kunnen zichzelf als belangrijker beschouwen dan anderen.

Lees ook: Waarom manipuleert een borderliner?

Histrionische persoonlijkheidsstoornis

Mensen met deze stoornis hebben een sterke behoefte aan aandacht en waardering van anderen en hebben de neiging om dramatisch en emotioneel te zijn. Ze hebben ook de neiging om zichzelf als belangrijker te beschouwen dan anderen.

Het is belangrijk op te merken dat deze persoonlijkheidsstoornissen elk hun eigen kenmerken hebben en dat een professionele diagnose vereist is om een ​​juiste diagnose te stellen.

Bronnenlijst

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *