Hoe Bewijs Je Dat Iemand Een Narcist is? 6 Slimme Tips

Emotioneel misbruik wordt vaak in twijfel getrokken omdat het niet duidelijk zichtbaar is.

Als je het probleem van mishandeling aankaart gaan mensen vaak meteen op zoek naar lichamelijke letsels of littekens. Je hebt geen zichtbare letsels, dus mensen denken al snel dat er eigenlijk niets aan de hand is.

Zeker bij een narcist is dit het geval. Die charmante partner van jou… hoe kan dit nu iemand zijn die je mishandelt?

Hoe bewijs je dat iemand een narcist is, kan dan ook een vraag zijn die je je bij narcistisch misbruik stelt.

Hoe bewijs je narcisme bij iemand?

Hoe bewijs je dat iemand een narcist is? Narcisten vertonen duidelijke gedragspatronen.

Een veelvoorkomend teken van mensen met narcisme is de overtuiging dat ze superieur zijn aan anderen en een speciale behandeling verdienen.

Ze vinden dat anderen hun wensen moeten gehoorzamen en dat de regels niet voor hen gelden. Een ander veel voorkomend kenmerk van narcisme is manipulatief of controlerend gedrag.

De onderstaande gedragspatronen kun je gebruiken als je narcistisch misbruik wilt – of in sommige gevallen moet – bewijzen.

#1. Documenteer alle interacties met de narcist

Zoveel mogelijk opschrijven wat je met de narcist in je leven hebt meegemaakt is al een stap in de goede richting.

Als je bijvoorbeeld met een narcist werkt en ze geven je mondelinge instructies over een project, wil je een schriftelijke bevestiging van wat ze hebben gezegd. Een gemakkelijke manier om dat te doen, is door een e-mail op te volgen waarin om opheldering wordt gevraagd.

Als de narcist niet iemand is met wie je samenwerkt en schriftelijke bevestiging niet mogelijk is, zijn je aantekeningen uit die tijd nog steeds een goed bewijs van jouw kant van het verhaal.

Gaat het een tijdje beter in de relatie dan hebben veel slachtoffers de neiging om alles met de spreekwoordelijke ‘mantel der liefde’ toe te dekken. De vernederingen, sarcastische uitspraken en manipulatietechnieken worden al snel vergeten.

Juist daarom is het belangrijk om deze op te schrijven op het moment dat ze zich voordoen. Dit is niet alleen belangrijk voor je herstel.

Het kan ook handig zijn als je om een of andere reden moet bewijzen dat de narcist je niet met rust laat.

#2. Neem gesprekken met de narcist op

Lopen verbale vernederingen uit de hand dan kun je overwegen om gesprekken op te nemen om te bewijzen dat iemand een narcist is.

Narcisten zijn pathologische leugenaars en voor iemand anders kan het ongeloofwaardig klinken als je vertelt wat ze hebben gezegd. Als ze het via een opname zelf horen is dat overtuigend bewijs.

Volgens artikel 139a van het Wetboek hangt hier echter een voorwaarde aan vast. Het is alleen toegestaan om een gesprek zonder toestemming van de andere partij op te nemen als je zelf deelnemer bent aan het gesprek.

Vooraf toestemming vragen is eigenlijk niet nodig en de gesprekspartner kan het niet verbieden. Dit geldt voor allerlei gesprekken. Een conversatie tussen jou en je narcistische partner of narcistische werkgever of collega mag je perfect opnemen.

Als de narcist in kwestie een echtgenoot of een ander familielid of vriend is, kun je vragen om hun gesprek op te nemen, omdat je er zeker van wilt zijn dat je hun punt begrijpt. Je kunt zelfs zeggen: “Ik ga dit gesprek opnemen, zodat je later niets anders kunt zeggen.”

Lees ook: Zo herken je een spirituele narcist.

#3. Vertel anderen over het narcistisch misbruik

Gewoon over de narcist te vertellen is een heel makkelijke oplossing in antwoord op de vraag: hoe bewijs je dat iemand een narcist is.

Maar anderen vertellen dat je het slachtoffer bent van een narcist is niet makkelijk. Misschien schaam je je om het narcistisch misbruik. Misschien ben je door het toxisch gedrag van de narcist geïsoleerd geraakt van familie en vrienden

Je schamen omdat je het slachtoffer bent geworden van narcistisch misbruik hoeft echt niet. Dit betekent helemaal niet dat je een ‘zwakke’ persoonlijkheid hebt. Het kan werkelijk iedereen overkomen.

Een groot pluspunt is natuurlijk de emotionele steun die je krijgt van die liefhebbende familie en vrienden.

Schaam je vooral niet om oude vrienden op te zoeken of familiebanden weer aan te halen. Eenmaal je ze vertelt wat je hebt meegemaakt zullen ze heus begrijpen waarom je het contact liet verwateren.

#4. Laat anderen getuige zijn van het gedrag van de narcist

Bijzonder nuttig om te bewijzen dat iemand een narcist is, is anderen getuige te laten zijn van zijn narcistisch gedrag en hun trucs.

Makkelijk is dit niet want narcisten gedragen zich in het bijzijn van anderen vaak heel voorbeeldig. Bovendien zijn ze heel vaak charmant waardoor hun manipulatief gedrag helemaal niet opgemerkt wordt.

Toch kunnen narcisten getriggerd worden zodat hun ware aard in het bijzijn van anderen tevoorschijn komt. Voorwaarde is wel dat je de narcist heel goed kent en dat je weet wat zijn narcistisch gedrag kan uitlokken.

Een van de makkelijkste manieren om narcistisch gedrag uit te lokken is de narcist zijn zin niet geven. De kans is groot dat hij dan in een narcistische woede uitbarst. Gebeurt dit in het bijzijn van anderen dan heb je meteen getuigen van het narcistisch gedrag.

#5. Ken de misbruikpatronen van de narcist

Vooral als je wilt scheiden van een narcist is het belangrijk om de manipulatietechnieken van je partner goed te kennen om te bewijzen dat hij of zij een narcist is.

Scheiden van een narcist zorgt voor heel wat ellende. Zijn of haar manipulatietechnieken kennen kan je helpen tijdens jullie echtscheidingsstrijd.

Liegt je narcistische partner vaak, dan kun je ervan op aan dat hij of zij ook in de rechtszaal heel wat leugens zal vertellen. Maakt je partner vaak gebruik van gaslighting dan zal hij of zij de rechter ervan proberen te overtuigen dat er ‘iets mis is’ met jou.

Net zoals je partner tijdens jullie relatie graag onnodige discussies aanging zal een narcist deze tactiek ook in de familierechtbank gebruiken.

Lees tip: 7 Praktijkvoorbeelden van Gaslighting.

#6. Zoek contact met andere slachtoffers van de narcist

Narcisme is een persoonlijkheidsstoornis. Hoewel een narcist zich in het gezelschap van andere mensen heel anders kan voordoen valt zijn narcistisch gedrag misschien ook anderen op.

De kans is dan ook groot dat jij niet het enige slachtoffer bent van deze narcist.

Indien mogelijk kun je andere mensen vinden die door de narcisten werden misbruikt. Dit kunnen vroegere partners zijn of zelfs ex- collega’s die omwille van het narcistische gedrag ergens anders zijn gaan werken.

Als je kunt aantonen dat je niet de enige bent die het slachtoffer is geworden van zijn of haar narcistische gedrag dan wordt bewijzen dat iemand een narcist is een stuk makkelijker.

De term narcisme wordt veel gebruikt vooral voor mensen die heel zelfingenomen lijken, egoïstisch zijn en uit eigenbelang handelen. Maar narcistische symptomen vertonen is niet hetzelfde als een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben.

Hoe wordt de diagnose narcisme gesteld?

De officiële diagnose ‘narcistische persoonlijkheidsstoornis’ kan alleen vastgesteld worden door een psychiater die de persoon in kwestie uitgebreid heeft onderzocht.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de negen criteria voor een narcistische persoonlijkheidsstoornis die in de DSM-5 worden beschreven. De DSM-5 is het handboek dat professionals in de geestelijke gezondheidszorg gebruiken als referentie voor het stellen van nauwkeurige diagnoses.

Niet iedereen met een narcistische persoonlijkheid heeft deze symptomen in dezelfde mate. Vijf van deze criteria moeten in de loop der tijd en in verschillende situaties aanwezig zijn om de diagnose te stellen.

Volgens een onderzoek uit 2015 zou slechts 5% van de bevolking voldoen aan alle criteria om een narcistische persoonlijkheidsstoornis vast te stellen. 1 Narcissistic Personality Disorder: Diagnostic and Clinical Challenges

Het feit dat een psychiater een narcistische persoonlijkheidsstoornis moet vaststellen maakt het natuurlijk heel moeilijk om zelf te bewijzen dat iemand een narcist is. Je kunt maar moeilijk aan de narcist in je leven vragen om zich door een psychiater te laten onderzoeken…

Hoe bewijs je dat een narcist liegt?

Narcisten liegen moeiteloos. Ze kunnen mensen recht in de ogen kijken en liegen zonder te verpinken.

Je hebt het misschien zelf al ervaren, maar ook wetenschappelijk onderzoek bewijst het: personen die narcistisch zijn liegen, bedriegen en stelen meer dan personen die niet narcistisch zijn. 2 Conceit and deceit: Lying, cheating, and stealing among grandiose narcissists

Door hun superioriteitsgevoel zijn narcisten heel volhardend zijn in het liegen. Ze gaan er als vanzelfsprekend van uit dat niemand hun leugens doorheeft. Confronteer je narcisten met hun leugens dan proberen ze zich eruit te praten.

Voordat je de narcist gaat confronteren met bedrog is het belangrijk sterk in je schoenen te staan.

#1. Verzamel bewijsmateriaal

Voor je de narcist wilt confronteren met zijn leugens is het belangrijk dat je bewijsmateriaal verzamelt.

Noteer wanneer het overduidelijk was dat de narcist loog en probeer tegenstrijdigheden te vinden in de verhalen.

#2. Blijf bij je eigen versie van de feiten

Door bij je eigen versie van de feiten te blijven beseft de narcist dat hij je niet kan beïnvloeden.

Houdt hij zijn leugens vol of probeert hij het met nieuwe leugens herhaal dan jouw versie van de feiten.

Wanneer de narcist merkt dat hij je niet kan overhalen, dan zal hij beseffen dat je mentaal te sterk staat om voorgelogen te worden.

#3. Confronteer de narcist met leugens wanneer je rustig bent

Je hebt er je vast al laten toe verleiden om een narcist in het heetst van de strijd met zijn of haar leugens te confronteren.

Dit doe je beter niet. Een narcist is eerder geneigd om leugens toe te geven als je rustig praat.

Gebruik een neutrale toon en respectvolle taal wanneer je de narcist op een leugen wijst.

#4. Stel de narcist gerust dat het veilig is om de waarheid te vertellen

Maak de narcist duidelijk dat er geen negatieve gevolgen aan vast zullen hangen als hij toegeeft dat hij gelogen heeft.

Vertel er ook bij dat je niet minder over hem of haar zult denken. Vergeet niet dat de narcist innerlijk een laag gevoel van eigenwaarde heeft en het belangrijk vindt hoe anderen over hem denken.

#5. Gebruik ‘ja’ of ‘nee’ vragen

Hou je vragen simpel. Zo kan de narcist je niet afleiden met onnodige details.

Zeg dat je een eenvoudig ‘ja’ of ‘nee’ wilt. Vervalt de narcist toch in een discussie reageer hier dan niet op.

De narcist zal zich realiseren dat hij je niet voor zich zal kunnen winnen of de situatie zal kunnen rechtzetten.

#6. Vermijd empathie als de narcist vervalt in emoties

Heeft de narcist dat hij ontmaskerd werd dan kan hij of zij proberen om medelijden op te wekken of zich in een slachtofferrol te plaatsen.

Negeer deze dramatische tactieken gewoon. Jij bent niet verantwoordelijk voor zijn of haar gevoelens omdat je leugens doorziet.

#7. Maak duidelijk dat je de narcist niet meer vertrouwt

Door de narcist duidelijk te maken dat je hem of haar niet meer vertrouwt zal het liegen niet stoppen. Het is nu eenmaal de aard van het beestje.

Wat je de narcist er wel duidelijk mee maakt is dat zijn of haar manipulatietechnieken in de toekomst misschien niet meer zullen werken. Hierdoor kan een narcist je meer met rust laten.

Wat moet je niet doen bij een narcist?

Sommige dingen doe je beter niet als je wilt bewijzen dat iemand een narcist is.

#1. Het spel meespelen

Maar al te vaak zijn slachtoffers van narcistisch misbruik bang voor een narcistische woede-uitbarsting. Daarom aanvaarden ze gewoon het toxisch gedrag van hun partner.

Blijf je echter ingaan op de manipulatiepogingen van een narcist dan zul je nooit kunnen bewijzen dat hij of zij een narcist is.

#2. De narcist wijzen op toxisch gedrag

Misschien denk je dat wanneer je een narcist wijst op toxisch gedrag hij of zij hiermee zal stoppen.

Helaas… de narcist weet maar al te goed waar hij mee bezig is en dat doet hij ook heel bewust. De narcist wijzen op toxisch gedrag zal niet veel uithalen om te bewijzen dat hij een narcist is.

#3. Verantwoording afleggen

Narcisten projecteren hun tekortkomingen graag op anderen. Confronteer je je narcistische partner met een leugen dan wordt jij vaak net beschuldigd van liegen.

De kans is dan groot dat jij je gaat verdedigen om iets wat je helemaal niet hebt gedaan.

Je hoeft helemaal niets uit te leggen en je hoeft jezelf al helemaal niet te rechtvaardigen. Het is net de bedoeling van een narcist om een discussie aan te gaan zodat hij of zij de aandacht van zijn eigen leugens kan verschuiven.

Conclusie

Met een narcist omgaan is niet makkelijk. Nog moeilijker is bewijzen dat iemand een narcist is.

Officieel moet een narcistische persoonlijkheidsstoornis door een psychiater worden vastgesteld. De kans is dan ook klein dat je je vermoedens ‘officieel’ bevestigd krijgt.

Bevind je je in een situatie waarin je bewijs moet leveren van narcistisch misbruik dan zijn er gelukkig wel enkele dingen die je kunt doen.

Het is vooral belangrijk om elke interactie met de narcist zo goed mogelijk te documenteren.

Vertel anderen over het narcistisch misbruik en zoek indien mogelijk getuigen. Je kunt ook de geschiedenis van de narcist tegen hem gebruiken en hem zelfs triggeren zodat hij zelf het narcistisch gedrag bewijst.

Bronnenlijst

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *