Is Narcisme een Ziekte & Te Genezen? Ontdek de Waarheid

In de afgelopen jaren is narcisme een veelbesproken onderwerp van gesprek en debat geworden.

Veel mensen vragen zich af of narcisme een ziekte is en of het te genezen is.

In dit artikel zullen we de waarheid over narcisme onderzoeken en je de informatie geven die je nodig hebt om deze complexe aandoening te begrijpen.

Dus als je meer wilt weten over narcisme en of een narcist kan veranderen, lees dan verder!

Is narcisme een ziekte volgens de wetenschap?

Vraag je je af of narcisme een ziekte is, of dat narcisten geholpen kunnen worden? Als dat zo is, ben je niet de enige.

Volgens de DSM-5, de diagnosehandleiding voor psychische aandoeningen, valt narcistische persoonlijkheidsstoornis onder de categorie van persoonlijkheidsstoornissen.

Dit betekent dat het officieel als een ziekte wordt beschouwd en dat het behandeld kan worden door een psycholoog of psychiater.

Narcisme is een persoonlijkheidsstoornis die gekenmerkt wordt door overmatige zelfzucht en een overdreven gevoel van eigenwaarde. Narcisten hebben vaak een grote behoefte aan bevestiging en aandacht van anderen en kunnen moeilijk omgaan met kritiek of afwijzing.

Dit kan leiden tot problemen in persoonlijke en professionele relaties en kan zelfs leiden tot gedragsproblemen en emotionele instabiliteit.

Vanwege deze kenmerken en de negatieve gevolgen die narcisme kan hebben, wordt het vaak gezien als een ziekte.

Heb jij met een Narcist te maken? 


Ontdek het met Onze Gratis Online Test!

Heb je een narcist in je omgeving? Doe snel onze gratis narcisme test en krijg in 5 minuten helder inzicht in de persoonlijkheid van diegene die je vermoedt een narcist te zijn. 


Maak daarnaast kans op een GRATIS Narcisme Coaching Sessie met een narcisme expert t.w.v. €200,-

Duizenden mensen hebben onze narcisme test gedaan.

Het staat opgenomen in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), de officiële lijst van psychische stoornissen die gebruikt wordt door artsen en psychologen.

Er bestaat echter ook discussie over of narcisme daadwerkelijk een ziekte is. Sommigen beweren dat het een normale menselijke eigenschap is die sommige mensen in grotere mate hebben dan anderen.

Anderen stellen dat narcisme meer een gedragsprobleem is dan een ziekte en dat het daarom niet opgenomen zou moeten worden in de DSM-5.

Ongeacht hoe je het bekijkt, is het duidelijk dat narcisme een kenmerk is dat ernstige gevolgen kan hebben voor de persoon die eraan lijdt en voor degenen om hen heen. Narcisme moet echter niet worden verward met autisme.

Hoe ontstaat narcisme en is het aangeboren?

De exacte oorzaak van narcisme is niet bekend, maar men denkt dat het een combinatie is van genetische en omgevingsfactoren.

Omgevingsfactoren, zoals opvoedingsstijlen en ervaringen uit de kindertijd, kunnen ook een rol spelen. Kinderen die bijvoorbeeld voortdurend worden geprezen en beloond voor hun prestaties, hebben meer kans op het ontwikkelen van narcistische trekken.1Narcissistic traits in young people: understanding the role of parenting and maltreatment

En onderzoekers denken dat kinderen die worden verwaarloosd of mishandeld, meer kans hebben op het ontwikkelen van een laag zelfbeeld en een gebrek aan zelfvertrouwen.

Lees ook: Zo bewijs je dat iemand een narcist is.

Is narcisme een stoornis?

Narcisme is een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door een verhoogd gevoel van eigendunk, een gebrek aan empathie voor anderen en een behoefte aan bewondering.

Mensen met deze stoornis hebben vaak een groots gevoel van eigenwaarde, een overdreven gevoel van eigen kunnen en de behoefte om in het middelpunt van de belangstelling te staan.

Ze kunnen het gevoel hebben dat ze er recht op hebben en denken dat ze recht hebben op een speciale behandeling.

Tegelijkertijd kunnen ze moeite hebben met het begrijpen van de gevoelens of perspectieven van anderen en zijn ze geneigd misbruik te maken van anderen om hun eigen doelen te bereiken.

Is narcisme te genezen?

Het goede nieuws is: ja, narcisme kan theoretisch gezien behandeld worden. Maar het is belangrijk om te beseffen dat het een langdurig en intensief proces is.

In de praktijk zullen maar weinig narcisten meewerken aan hun herstel.

De behandeling van narcisme

Er zijn verschillende behandelmethoden voor narcisme, waaronder cognitieve gedragstherapie en psychoanalyse.

Deze behandelingen richten zich op het veranderen van de gedachtepatronen en gedragsstijl van de persoon met narcisme, zodat ze beter in staat zijn om gezonde en geïntegreerde relaties te onderhouden.

De uitdagingen van de behandeling

Een van de grootste uitdagingen bij het behandelen van narcisme is dat de persoon met narcisme vaak weinig motivatie heeft om te veranderen.

Ze zijn vaak niet bewust van hun eigen gedragingen en denken vaak dat anderen de problemen veroorzaken, in plaats van zichzelf.

Daarnaast kan het moeilijk zijn om een behandeling te laten slagen als de persoon met narcisme niet bereid is om samen te werken met een therapeut en hun adviezen op te volgen.

De rol van de omgeving

Ook is het belangrijk om te beseffen dat de omgeving van de persoon met narcisme een belangrijke rol kan spelen in de behandeling.

Door te leren hoe ze op gezonde manier om kunnen gaan met de persoon met narcisme en door niet in hun destructieve gedrag te enablen, kunnen ze een positieve bijdrage leveren aan het herstelproces.

Hoe gaat narcisme weg?

Kan narcisme minder worden of kan iemand van narcisme afkomen?

Hoewel het niet mogelijk is om narcisme te “genezen”, is het voor een persoon met een narcistische persoonlijkheidsstoornis wel mogelijk om te leren omgaan met hun symptomen en hun relaties met anderen te verbeteren.

Kan een narcist veranderen? 5 tips die kunnen helpen

Tip 1. De narcist moet erkennen dat hij of zij een persoonlijkheidsstoornis heeft

Ben ik een narcist?‘ is een vraag die de narcist zichzelf zal moeten stellen.

Dit is de eerste en belangrijkste stap om positieve veranderingen in het gedrag van de narcist aan te brengen.

Door toe te geven dat de narcist een stoornis heeft, kan de narcist beginnen met verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar acties en hulp zoeken om de symptomen te beheersen.

Tip 2. Zoek professionele hulp van een geestelijke gezondheidsprofessional

Een therapeut of narcisme coach met jarenlange ervaring in het behandelen van narcistische persoonlijkheidsstoornissen kan de ondersteuning en begeleiding geven.

Deze ondersteuning heeft de narcist nodig heeft om de gedachten en gedragingen te doorlopen en een behandelplan te ontwikkelen dat is afgestemd op zijn/haar specifieke behoeften.

Tip 3. De narcist moet de gevoelens van anderen leren begrijpen

Iemand met narcistisch gedrag heeft moeite om de perspectieven en gevoelens van anderen te begrijpen.

Door mee te voelen met anderen, kunnen sociale relaties en interacties met anderen worden verbeterd.

Tip 4. Oefen zelfreflectie en zelfbewustzijn

De narcist moet de tijd nemen om na te denken over zijn/haar gedachten, gevoelens en gedragingen en hoe deze de mensen om hem heen kunnen beïnvloeden.

Dit kan de narcist helpen inzicht te krijgen in zijn/haar eigen motieven en gedragingen en om te identificeren waar de narcist mogelijk veranderingen moet aanbrengen.

Tip 5. De narcist moet openstaan voor feedback van anderen

Wees open voor feedback van anderen en wees bereid om veranderingen aan te brengen.

Het is belangrijk om te luisteren naar wat anderen te zeggen hebben en open te staan voor constructieve kritiek.

Door bereid te zijn om veranderingen in zijn/haar gedrag aan te brengen, kunnen relaties met andere mensen worden verbeterd.

Conclusie

Er is geen remedie om narcisme te genezen, maar therapie kan wel helpen.

Het doel is om het slechte gevoel van eigenwaarde van de persoon op te bouwen en meer realistische verwachtingen van anderen te hebben. De behandeling concentreert zich meestal op gesprekstherapie.

Het is belangrijk voor personen met narcisme om professionele hulp te zoeken om te leren omgaan met hun stoornis en hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Door middel van professionele hulp en de steun van de omgeving, kan de persoon met narcisme leren om gezonde en evenwichtige relaties te onderhouden.

Bronnenlijst

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *