Kan Een Narcist Van Iemand Houden? ‘t Verrassende Antwoord

Iedereen die van een narcist houdt of heeft gehouden vraagt zich af: “Kan een narcist liefhebben?”

Het is heel verwarrend om van een narcist te houden.

Partners van narcisten worden vaak verscheurd tussen liefde en pijn.

Narcisten beweren van hun familie en partners te houden, maar doen ze dit wel? Is dit überhaupt mogelijk? Kan een narcist van iemand houden?

Op al deze vragen (en meer) zal ik je uitgebreid antwoord geven.

Kan een narcist van iemand houden?

Laten we om deze vraag te beantwoorden eerst en vooral even nagaan wat precies bedoeld wordt met de specifieke persoonlijkheidsstoornis ‘narcisme’.

Belangrijk om weten is dat narcisme een spectrum is. Hoewel heel veel mensen narcistische trekken vertonen, schatten onderzoekers dat slechts 5% van de bevolking voldoet aan alle criteria van deze narcistische persoonlijkheidsstoornis.

De belangrijkste kenmerken van narcisme volgens de DSM-V zijn:

 • Een extreem gevoel van superioriteit
 • Uitermate op zichzelf gericht zijn
 • Een opgeblazen gevoel van eigenwaarde
 • Een sterke behoefte aan bewondering en erkenning

Om een narcistische persoonlijkheidsstoornis vast te stellen moet iemand deze kenmerken op ongezonde manieren vertonen zodat hun dagelijks functioneren en hun vermogen om met anderen om te gaan in de weg komen te staan.

Iemand kan dus perfect narcistische trekken hebben zonder te voldoen aan de criteria voor een narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Maar al te vaak wordt iemand een narcist genoemd vanwege gedragingen of houdingen die lijken op de kenmerken van een narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Het is belangrijk om te begrijpen dat narcistische trekken hebben niet betekent dat iemand niet in staat is om van iemand te houden.

Om de vraag kan een narcist van iemand houden duidelijk te beantwoorden is een zekere nuance dus op zijn plaats. In

Vertoont je partner narcistische trekken dan is het heel normaal dat je je afvraagt ‘kan een narcist liefhebben?’

Houden narcisten van hun partners?

Mensen met kleine narcistische trekken zijn over het algemeen wel in staat om van iemand te houden.

Echte narcisten zijn dit niet, toch niet in de zin van wat de meeste mensen onder ‘houden van’ begrijpen.

Liefde is een subjectieve ervaring. We zijn nooit in staat om tot het diepste van iemands subjectieve gevoelens door te dringen en om te weten hoeveel iemand van ons houdt.

Narcistische mannen zullen beweren dat ze van hun partner houden. Voor hen is hun liefde ook echt. Maar is het ook echt ‘liefde’? Wat is liefde precies en hoe wordt liefde gemeten en uitgedrukt?

Hoe wordt ‘houden van’ gemeten?

Liefde is moeilijk te meten. “Ik hou van jou tot de maan en terug!” “Mijn liefde voor jou is zo diep als de zee!”. Het zijn uitspraken die dicht in de buurt komen om liefde te meten.

Onderzoek heeft uitgewezen dat er echter toch bepaalde indicatoren zijn om liefde te meten. 1 Measures of expressions of love

In liefdesrelaties gaat het om:

 • Oprechte interesse
 • Emotionele en morele steun
 • Intieme dingen kunnen delen
 • Uiten van gevoelens voor elkaar
 • Elkaars gebreken aanvaarden om de relatie in stand te houden

Liefde in overvloed door de narcist

Tijdens de idealisatiefase – de eerste van de vier fasen van een narcistische relatie – word je als partner overladen met ‘liefde’.

 • Je nieuwe partner lijkt oprecht in jou geïnteresseerd.
 • Je hoort meerdere keren dat hij jou begrijpt en dat je altijd bij hem terecht kunt.
 • Hij wil jouw diepste intieme verlangens kennen.
 • Voor je gevoelens lijkt er altijd ruimte en plaats te zijn.
 • Ergernissen laat je nieuwe partner nooit blijken.

Of toch geen overvloedige liefde?

Eigenlijk zit een narcist helemaal niet zo in elkaar.

·        Een narcist is niet oprecht geïnteresseerd in jou. Voor hem is jouw interesse in hem net belangrijk.

·        Op emotionele en morele steun hoef je niet te rekenen want een narcist heeft een totaal gebrek aan empathie.

·        Hij focust zich op jouw intieme verlangens om hier later misbruik van te kunnen maken. Zijn oprechte intieme verlangens krijg je nooit te horen want dit zou hem kwetsbaar maken.

·        Gevoelens zal hij nooit delen want dan is de kans groot dat zijn masker afvalt.

·        Tijdens de devaluatiefase wijst de narcist jou net op je gebreken en is de kans groot dat hij deze misbruikt om de relatie te beëindigen.

Hoe wordt liefde gedefinieerd?

Er zijn heel wat filosofen en geleerden die zich hebben gebogen over de vraag wat ‘elkaar liefhebben’ precies betekent.

Waar het op neer komt is dat liefde ‘het welzijn van anderen willen’ is. Dit houdt meteen ook in dat we de ander kennen en zijn wensen, behoeften en gevoelens respecteren.

Liefde is een kunst die toewijding en oefening vraagt. Houden van vergt inspanning om de ander te leren kennen, om verantwoordelijkheden te nemen binnen de relatie en om emotionele betrokkenheid te ontwikkelen.

Dit zijn eigenschappen die narcisten helemaal vreemd zijn.

In antwoord op de vraag ‘Kan een narcist van iemand houden’ – zoals liefhebben van iemand door de meeste mensen gedefinieerd wordt – is het antwoord dus helaas ‘neen’.

Het kan een hele schok zijn om te beseffen dat een narcist niet van jou als partner houdt.

Maar nogmaals: narcisme is een spectrum en narcistisch gedrag betekent nog niet meteen dat je partner niet van je houdt.

Misschien vraag je je ook af hoe de relatie tussen een narcistische vader en zijn kind nu precies in elkaar zit.

Of misschien heb je het vermoeden dat je werd opgevoed door narcistische ouders en vraag je je af of je ouders wel van je hielden.

Kan een narcist van zijn kind houden?

De relatie tussen een narcist en zijn kinderen zit vol tegenstrijdigheden. Niet alleen zal een narcist zijn kinderen onderwerpen aan al het gebruikelijke misbruik waaraan hij iedereen onderwerpt, hij ziet zijn kinderen ook als een verlengstuk van zichzelf.

Kinderen moeten genieten van wat hun narcistische ouders leuk vinden en moeten goed zijn in waar hun ouders goed in zijn.

Deze over-identificatie betekent ook dat narcisten het heel moeilijk hebben als hun kinderen ‘niet perfect’ zijn. Zolang kinderen deze ‘perfectie’ wel benaderen houden narcisten in zekere zin van hun kinderen.

Lees ook: Zo ga je om met een narcistische ouder

De tragische realiteit is echter dan een narcist niet onvoorwaardelijk van zijn kind kan houden. De gevoelens die een narcist voor zijn kind heeft zijn oppervlakkig en afhankelijk van hoe zijn kind aan zijn wensen en verlangens tegemoet komt.

Onderzoek heeft trouwens uitgewezen dat wanneer een narcistische ouder zich door zijn kind bedreigd voelt in zijn eigenwaarde, hij dit vaak uit in mentale en fysieke agressie. Je begrijpt vast wel dat er dan helemaal geen sprake is van ‘houden van’. 2 Parents’ narcissism and aggression against children: When parents attribute misfortune to their child

Laten we even ‘houden van’ vanuit een ander perspectief bekijken, namelijk van iemand die van de narcist houdt. Wanneer je beseft dat je narcistische partner of je narcistische ouder je niet onvoorwaardelijk liefheeft, hoe ga je daar dan mee om?

Hoe om te gaan als je van een narcist houdt?

We kunnen niet altijd kiezen van wie we houden. Houden van een narcist kan een hele uitdaging zijn.

Toch is het niet onmogelijk om een relatie te hebben met iemand die aan deze persoonlijkheidsstoornis lijdt. Hier zijn echter wel enkele bijzondere coping strategieën voor nodig.

1. Informeer je over narcisme

Narcisme is een ingewikkelde persoonlijkheidsstoornis. Hoe meer je je hierin verdiept hoe beter je het gedrag van de narcist in je leven kunt plaatsen.

Een narcist zul je niet veranderen maar meer te weten komen over narcisme kan het je wel makkelijker maken om ermee om te gaan.

2. Erken je emoties

Erken voor jezelf je emoties maar geef je narcistische partner niet meteen de emotionele reacties die hij probeert uit te lokken. Probeer deze emoties echter ook niet te onderdrukken.

Je mag je best boos, verdrietig of gefrustreerd voelen. De kunst is om met deze emoties om te gaan zonder je partner meteen te laten blijken dat zijn manipulatietechnieken inderdaad werken.

Onthoud deze emoties en kies een geschikt moment uit om je partner ermee te confronteren.

3. Neem af en toe afstand van de chaos

Uitputtend, dat is waarschijnlijk het woord dat meteen bij je opkomt als je aan je relatie met de narcist denkt.

Deze uitputting kan een hoge tol eisen van je mentale en fysieke gezondheid. Daarom is het belangrijk om af en toe afstand te nemen van de chaos die een narcistische relatie kenmerkt.

Vooral in periodes waarin de symptomen van narcisme escaleren kan het nuttig zijn om afstand te nemen.

Probeer dit ook letterlijk te doen: ga er even in je eentje op uit zodat je de zaken vanuit een ander perspectief kunt bekijken. Vertel je partner dat je deze momenten nodig hebt en sta niet toe dat hij je schuldig laat voelen omdat je ze neemt.

Deze tijd voor jezelf nemen brengt ons bij een ander belangrijke vraag: zal de narcist je missen als je afstand neemt?

Kunnen narcisten iemand missen?

Narcisten kunnen je missen in de zin dat ze zich slecht voelen als hun emotionele behoeften niet vervuld worden. Tot zover is dit normaal want elke relatie gaat over het vervullen van emotionele behoeften.

Deze emotionele behoeften liggen voor narcisten echter anders. De belangrijkste emotionele behoefte van narcisten is hun behoefte aan narcistische voorraad. Ze hebben iemand nodig om hun ego te voeden en hen een goed gevoel over zichzelf te geven.

Alleen in die zin kunnen narcisten iemand missen. Narcisten zullen iemand nooit missen om de persoon die ze werkelijk zijn.

Kan een narcist een lange relatie hebben?

Vooral als je onvoorwaardelijk zijn narcistische voorraad blijft aanvullen kan een narcist de relatie relatief lange tijd volhouden.

Toch hebben veel narcisten moeite met lange relaties. Nieuwe narcistische voorraad is voor hen namelijk onweerstaanbaar.

Daarom gaan de meeste narcisten na verloop van tijd doelbewust op zoek naar fouten bij hun partner. Ze kunnen hierbij heel kritisch en gemeen worden. Dit is de tweede fase van narcistisch misbruik: de devaluatiefase.

Daarna volgt onvermijdelijk de derde fase van narcistisch misbruik: de dumpingfase.

Kan een narcist liefde ontvangen?

Veel mensen geloven in hun naïviteit dat ze narcisten kunnen ‘genezen’ door hen te overspoelen met liefde.

“Ik hou van jou.” is een uitspraak die narcisten niet graag horen want dit zou kunnen betekenen dat iemand hen wil leren kennen tot in het diepste van hun ziel. Als dat zou gebeuren dan zou zijn ware aard meteen onthuld worden.

Daarom is een narcist niet bereid om liefde in de zin van een emotionele verbintenis, te ontvangen.

Conclusie

Een relatie met een narcist is altijd ingewikkeld en zo is ook het antwoord op de vraag: “Kan een narcist liefhebben.” Dat is je vast duidelijk geworden nu je dit artikel hebt gelezen.

Eerst en vooral betekent het hebben van narcistische trekken niet meteen dat iemand ook een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft.

Misschien herken je narcistische symptomen bij je partner of je ouders maar dit betekent niet noodzakelijk dat ze niet van je houden of je niet liefhebben. Mensen met een gediagnosticeerde narcistische persoonlijkheidsstoornis zijn hiertoe inderdaad niet in staat.

Twijfel je aan de liefde van je (ex)-partner of ouder(s) omdat deze mensen in je leven misschien een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben? Onderstaande gratis Narcisme Test kan je helpen om deze twijfels weg te nemen of te bevestigen.

Na het maken van deze test krijg je de resultaten en helemaal gratis een narcisme hulpgids in je mailbox.

Hierin vind je heel uitgebreide informatie over narcisme en leer je alle aspecten van narcisme kennen en hoe je het beste kunt omgaan met iemand met narcistische trekken.

Bronnenlijst

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *