Hoe Uit Zich Narcisme Bij Vrouwen? 10 Typische Eigenschappen

Maar al te vaak denken we meteen aan mannen als we het woord narcisme horen. Deze persoonlijkheidsstoornis komt echter ook bij vrouwen voor.

Narcisme bij vrouwen uit zich op een enigszins andere manier dan narcisme bij hun mannelijke tegenhangers.

In dit artikel heb ik het over hoe narcisme bij vrouwen zich uit en de specifieke kenmerken van narcisme bij vrouwen.

Hoe ontstaat narcisme bij vrouwen?

De precieze oorzaak van narcisme is ook voor veel wetenschappers nog niet helemaal duidelijk.

Studies hebben uitgewezen dat genetica hierbij zeker een rol speelt.

Maar ook omgevingsfactoren tijdens de kinder- en jeugdjaren, opvoedingsstijlen en trauma’s blijken een narcistische persoonlijkheidsstoornis in de hand te werken.

Kinderen die door narcistische ouders werden opgevoed hebben een groter risico om later zelf narcistische eigenschappen te ontwikkelen.

In hun kinder- en jeugdjaren hebben deze kinderen zich namelijk moeten aanpassen aan het leven met een narcistische ouder.

Als gevolg daarvan ontwikkelden ze een zelfbeeld op basis van de manier waarop hun ouders hen behandelden en hebben ze verkeerde ideeën ontwikkeld over wie ze werkelijk zijn. Ze kregen met andere woorden nooit de kans om hun eigen persoonlijkheid te ontdekken.

Maar ook trauma’s uit de kinder- of jeugdjaren kunnen leiden tot narcistische kenmerken. Vaak wordt bij het woord trauma meteen aan een bepaalde gebeurtenis gedacht zoals (seksueel) misbruik. Maar ook andere omstandigheden kunnen bij kinderen tot trauma’s leiden.

Ouders die hun kind emotioneel verwaarlozen zorgen bij hun kind ongetwijfeld voor trauma’s. Maar ook het als ouder ‘te goed’ willen doen en overbezorgd zijn kunnen jeugdtrauma’s uitlokken.

Zelden heeft een narcistische persoonlijkheidsstoornis één bepaalde oorzaak.

Wat de oorzaken van het ontwikkelen van een narcistische persoonlijkheidsstoornis ook zijn, feit blijft dat een toxische relatie heel uitputtend is.

Laten we even nagaan welke feiten van een vrouwelijke narcist zo typisch zijn:

Wat is kenmerkend voor een vrouwelijke narcist?

Narcisme is een geheel van persoonlijkheidseigenschappen die vooral gekenmerkt wordt door een gevoel van superioriteit, het gevoel altijd en overal bevoorrecht te zijn, een gebrek aan empathie en een inherent gebrek aan zelfvertrouwen.

Allereerst is het belangrijk te begrijpen wat een vrouwelijke narcist drijft.

Eigenlijk bestaan er twee vormen van narcisme:

Grandioos of openlijk narcisme

Net zoals hun mannelijke tegenhangers kunnen ook vrouwen grandioos of openlijk narcistisch zijn.

Dit soort narcisme bij vrouwen uit zich vooral in oppervlakkige charme, veel belang hechten aan het uiterlijk en heel competitief zijn naar andere vrouwen toe.

Verborgen narcisme

Verborgen narcisten zijn grotere ‘denkers’. Ze zijn overgevoelig voor kritiek, kennen geen vergevingsgezindheid, wantrouwen anderen, koesteren diepe wrok en zijn heel erg onzeker. Een verborgen narcist valt vaak helemaal niet op in een gezelschap.

Hoewel beide vormen van narcisme bij vrouwen kan voorkomen heeft onderzoek uitgewezen dat vrouwelijke narcisten minder sterk laten blijken dat ze zich bevoorrecht voelen en dat ze minder impulsief en agressief reageren. Wat wel typisch is voor narcisme bij vrouwen is hun grotere neiging tot afgunst en jaloezie. 1 Female Narcissism: Assessment, Aetiology, and Behavioural Manifestations

De kenmerken van narcisme schommelen vaak tussen deze twee types van narcisme.

Terwijl mannen worden gedreven door macht en controle, worden narcistische vrouwen vaker gedreven door uiterlijk en hunkering naar bewondering.

Narcisme bij vrouwen wordt dan ook vaak gekenmerkt door manipulatie door hun uiterlijk te gebruiken, hun seksuele charme in te zetten en hun typisch vrouwelijk eigenschappen uit te buiten.

Narcisme bij vrouwen uit zich op vele manieren. Laten we ons daarom vooral concentreren op de feiten die het meeste voorkomen in een relatie met een vrouwelijke narcist.

Hier zijn 10 kenmerken, signalen en eigenschappen om narcisme bij vrouwen te herkennen.

Narcisme bij vrouwen: 10 opvallende kenmerken

1. Ze laat constant haar ongenoegen blijken

Een narcistische vrouw klaagt bijna over alles van haar partner: het uiterlijk van haar man, zijn bijdrage in het huishouden, de omgang met de kinderen, zijn vrienden en familie, zijn opleidingsniveau, zijn baan, …

Door haar ongenoegen te laten blijken haalt ze haar partner in alle opzichten naar beneden. Ze speelt vrijwel constant het slachtoffer van de ‘ongelukkige vrouw’ in de relatie omdat haar partner ‘niet goed genoeg’ is.

Heel opmerkelijk is dat ze hoewel ze met niets tevreden lijkt, ze zich toch bedreigd gaat voelen als de relatie barsten gaat vertonen.

2. Ze haalt haar partner naar beneden

Narcisme bij vrouwen uit zich ook in het gebrek aan vertrouwen in hun partner. Ze gaan er als vanzelfsprekend van uit dat hun man een nietsnut is en dat verbergen ze ook helemaal niet voor anderen.

“Eline en Paul zijn van plan om een kamer te herinrichten. Paul stelt voor om zelf te schilderen en te behangen. De herinrichting verloopt niet helemaal van een leien dakje. Eline was al sceptisch over Pauls doe-het-zelf-vaardigheden en nu laat ze maar al te graag blijken dat hij er helemaal niets van terecht gebracht heeft. Ze huurt een professionele behanger in en vertelt er hem duidelijk bij dat Paul er een zootje van gemaakt heeft.”

3. Niet investeren in de relatie

Om een relatie in stand te houden moet je soms hard werken, vooral wanneer je in een mindere periode zit.

Een narcistische vrouw is hiertoe helemaal niet bereid. Meer nog: wanneer het wat minder goed gaat zal ze benadrukken dat ze indertijd slechte keuzes heeft gemaakt of gaat ze haar partner vergelijken met andere mannen.

“In plaats van naar mijn hart te luisteren had ik beter mijn verstand gevolgd. Mijn moeder had me nog zo gewaarschuwd.”

“De man van mijn beste vriendin is tenminste een ‘nieuwe man’. Hij doet veel meer in het huishouden dan jij.”

Op inspanningen van haar kant om de relatie nieuw leven in te blazen moet een partner van een narcistische vrouw helemaal niet rekenen.

4. Haar partner betaalt voor de zonden van anderen

Eerder kon je al lezen dat trauma’s heel vaak aan de basis liggen van narcistisch gedrag.

Een narcistische vrouw zal deze trauma’s heel vaak projecteren op haar partner. Elk probleem uit haar leven wordt de schuld van haar partner.

Vergelijk het een beetje met een boksbal: de boksbal heeft nooit iemand iets aangedaan maar hij krijgt constant klappen.

“Het gezin van Lisa had het niet breed. Ze woonden in een eenkamerflat en het gezin kwam nauwelijks rond. Lisa leert Dirk kennen die er financieel goed voor zit. Geld is geen probleem meer. De rekeningen blijven binnenstromen bij Dirk en hij spreekt er Lisa over aan. Haar antwoord is dat dit de manier is om haar moeilijke start in het leven te compenseren.”

5. Ze is emotioneel afstandelijk en koel

Met een narcistische vrouw is het vrijwel onmogelijk om een open gesprek te voeren.

Eerst en vooral kent ze geen empathie, dus over jouw gevoelens praten zal weinig uithalen. Daarnaast weerhoudt haar angst om niet ‘perfect’ te zijn haar ervan om negatieve emoties te laten blijken.

Probeer je een gevoelig onderwerp aan te kaarten met een narcistische vrouw dan kun je een koele en afstandelijke houding verwachten. Ze laat gewoon geen ruimte om dieper te gaan en werpt een blokkade op om een emotioneel bevredigende en hechte relatie aan te gaan.

6. Haar partner zijn vrienden beschouwt ze als een bedreiging

Vrienden van haar partner vormen voor een narcistische vrouw een bedreiging voor haar constante behoefte aan aandacht en bewondering. Heel vaak krijgt een partner te horen dat zijn vrienden ‘losers’ zijn. “Daar wil je toch echt geen tijd mee doorbrengen!”

Hiermee wil een narcistische vrouw niet alleen haar narcistische voorraad veilig stellen. Het is ook een manipulatietechniek om controle uit te oefenen op haar partner. Zij voelt zich superieur ten opzichte van haar partner en dus voelt ze zich ook gerechtigd om te beslissen met wie hij zijn tijd doorbrengt.

7. Geen verantwoordelijkheidsgevoel voor haar gedrag

Vrouwelijke narcisten zijn zich heel goed bewust van hun gedrag.

Uit onderzoek blijkt dat narcisten heel goed beseffen dat hun gedrag vaak sociaal onaanvaardbaar is maar dat ze dit nooit als zodanig zullen bestempelen. Door hun gevoel van superioriteit voelen ze zich bevoorrecht om zich zo te gedragen.2 Self-awareness and introspection in Narcissistic Personality Disorder (NPD)

Daarom heeft het ook niet veel zin om een vrouwelijke narcist op haar gedrag te wijzen. Ze is er zich al van bewust maar heeft geen enkele intentie om haar gedrag te veranderen.

Spreekt haar partner haar hier toch over aan – door bijvoorbeeld op te merken dat een verandering in haar gedrag goed zou zijn voor hun relatie – dan kan hij zich aan negatieve reacties verwachten. Enig verantwoordelijkheidsgevoel voor haar gedrag is haar volledig vreemd en de schuld zal ze meteen bij haar partner leggen.

8. Haar partner een schuldgevoel aanpraten als hij seks wil

Het seksleven van een narcist kan behoorlijk ingewikkeld in elkaar zitten.

Daar waar seks door een narcistische man beschouwd wordt als een manier om nog meer aandacht te krijgen en controle uit te oefenen zal een narcistische vrouw seks eerder als wapen inzetten.

Ze kan haar partner zich schuldig laten voelen omdat hij seks wil en hem heel duidelijk maken dat dit voor haar een karwei of een opdracht is.

“Niet weer hé… denk je nou echt dat ik niets anders te doen heb?”

Dit gaat veel verder dan het verschil in zin in seks zoals in veel relaties het geval is. Een narcistische vrouw heeft hierbij de bedoeling een gevoel van eenzaamheid in de relatie te creëren. Enerzijds is het vorm van klagen over haar partner, anderzijds wil ze haar controle over hem versterken.

9. Dreigen met scheiden

Een einde van een relatie is altijd ellendig maar scheiden van een narcist is in de meeste gevallen afschuwelijk.

Dreigen om te scheiden is voor een narcistische vrouw echter vaak een tactiek om de controle op haar partner nog meer op te voeren.

Ze kan dreigen met financiële steun te vragen, het huis af te pakken, de auto’s, de kinderen en zelfs de gezinshond… Ze kan ook dreigen om bij vrienden, familie, collega’s en zelfs kinderen zijn reputatie te beschadigen.

Voor een narcistische vrouw is dit een vrij efficiënte manipulatietechniek omdat ze weet dat deze bedreigingen zullen werken om haar zin te krijgen.

10. Haar partner onattent behandelen en voorbij lopen

Enkele simpele voorbeelden van hoe een narcistische vrouw haar partner onattent behandelt zijn belangrijke dagen zoals verjaardagen of Valentijnsdag ‘vergeten’.

Heeft ze toch een geschenk gekocht voor haar partner dan is dit heel vaak een cadeau dat weinig blijk geeft van oprechte genegenheid.

Een andere manier van onattent handelen en haar partner voorbijlopen is hem helemaal niet betrekken bij belangrijke beslissingen.

Zo kan ze op haar eentje beslissen om de kinderen naar een andere school te sturen of doelbewust vakantieplannen maken die haar partner helemaal niet leuk vindt.

Beslist haar partner iets voor zichzelf te kopen dan kun je ervan op aan dat ze kritiek zal hebben op zijn aankoop.

Conclusie

Narcisme bij vrouwen is dus helemaal niet zo ongewoon als de meeste mensen denken.

Ik hoop dat ik je met dit artikel duidelijk heb geïllustreerd hoe de kenmerken van narcisme bij vrouwen tot uiting kunnen komen.

Dat het niet makkelijk is om samen te leven of om met een narcistische vrouw om te gaan is je vast wel al duidelijk. Misschien stel je je in je eigen relatie ook vragen over narcisme bij vrouwen.

Wil je meer te weten komen over dit onderwerp dan is het aan te raden om de gratis Narcisme Test te maken.

Aan de hand van de onderstaande test krijg je een duidelijker beeld over hoe narcisme bij vrouwen je leven beïnvloedt. Na het maken van deze test krijg je helemaal gratis een handige hulpgids over narcisme toegestuurd die dit thema nog dieper behandelt.

Bronnenlijst

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *