10 Gevaarlijke Narcist Symptomen Die Je Moet weten

Als je denkt met een narcist te maken te hebben, dan kan dit je heel onzeker maken.

Je voelt je op een bepaalde manier gemanipuleerd en het duurt even voordat je de vinger op de zere plek hebt gelegd.

Weet je niet goed wat er aan de hand is of denk je de symptomen van een narcist te herkennen?

In dit artikel leg ik je uit hoe je de belangrijkste narcist symptomen bij iemand kan herkennen en hoe je ermee omgaat.

Wat betekent narcistisch zijn?

Narcisme is een psychische aandoening waarbij mensen een overdreven gevoel van superioriteit hebben en een sterke behoefte aan aandacht en bewondering. Deze aandacht en bewondering wordt ook wel ‘narcistische voorraad’ genoemd.

Narcistisch zijn betekent ook een totaal gebrek aan empathie hebben. Net omdat narcisten geen inlevingsvermogen hebben vervallen ze vaak zonder enig schuldgevoel in manipulatief gedrag om hun narcistische voorraad te verkrijgen.

Narcistisch zijn is een heel gemene persoonlijkheidsstoornis.

De narcist zelf heeft er nauwelijks of geen last van maar narcist symptomen kunnen het leven van iedereen die met de narcist in aanraking komt behoorlijk zuur maken.

Relaties met narcisten zijn altijd ingewikkeld – of het nu gaat om werksituaties, familie of sociale relaties en ook een intieme relatie met een narcistische partner is heel moeilijk.

Wat zijn de symptomen van narcistisch misbruik?

Narcisten gaan heel ver om zich te waarborgen van hun narcistische voorraad.

Heb jij met een Narcist te maken? Ontdek het met Onze Gratis Online Test!

Heb je een narcist in je omgeving? Doe snel onze gratis narcisme test en krijg in 5 minuten helder inzicht in de persoonlijkheid van diegene die je vermoedt een narcist te zijn. 

Duizenden mensen hebben onze narcisme test gedaan.

Het tragische is dat narcistisch misbruik vaak heel moeilijk te herkennen is. Narcisten zijn namelijk op het eerste gezicht vaak heel charmant en vriendelijk.

Om je te behoeden voor narcistisch misbruik is het belangrijk de narcistisch misbruik symptomen al in een vroeg stadium van een relatie te herkennen.

#1: Een alwetende expert

Zowel thuis, op het werk of in sociale situaties zijn narcisten alwetende experts.

Een typisch narcist symptoom is dat ze standpunten van anderen voortdurend bekritiseren of corrigeren.

Doen ze dit – in zeldzame gevallen –niet dan luisteren ze even naar wat anderen te zeggen hebben maar sturen gesprekken altijd in de richting van hun mening.

Narcistische betweters laten anderen zelden aan het woord en staan erom bekend de gesprekken van anderen te onderbreken om de aandacht op zichzelf te vestigen. Wat anderen te vertellen hebben interesseert hen helemaal niet.

#2: Controlerend gedrag

Een heel bekend waarschuwingsteken van narcistisch misbruik symptomen is controlerend gedrag.

De narcist heeft een dwingende behoefte om controle uit te oefenen op mensen in zijn omgeving: vrienden, collega’s, buren, partners… iedereen moet zich schikken naar de wensen en verlangens van de narcist.

Hij leeft in angst om de controle te verliezen en beschouwt mensen in zijn omgeving als verlengstukken van zichzelf. Als hij de controle verliest over hen dan loopt hij het risico niet langer bewonderd te worden. Voor de narcist staat controle gelijk aan macht.

#3: Alleen op zichzelf gericht

Narcisten willen op een voetstuk geplaatst worden en het kan hen niet schelen op wie ze moeten trappen om dit te bereiken.

Door hun gevoel van superioriteit geloven ze dat ze onaantastbaar zijn en dat ze alleen maar het allerbeste verdienen.

Toch zijn ze zich heel bewust van de kwaliteiten van anderen. En net dat motiveert hen om zich nog meer op zichzelf te richten.

Prestaties van narcisten zijn altijd beter dan deze van anderen. Hun ideeën zijn de beste en iedereen die hier tegenin gaat moet het ontgelden.

#4: Gaslighting: anderen manipuleren om hen te desoriënteren

Door middel van gaslighting proberen narcisten andere mensen het gevoel te geven dat hun visie op de realiteit niet klopt.

Het hele punt van deze techniek is om in een machtige en controlerende positie te blijven ten opzichte hun slachtoffer.

De narcist kan je zo overtuigen van een andere realiteit dat je gaat twijfelen aan bepaalde situaties en aan jezelf. Zo kan een narcist beweren dat iets helemaal niet gebeurd is of dat je de dingen helemaal verkeerd begrepen hebt.

#5: Jou isoleren

Door je te isoleren van anderen wordt de narcist jouw enige steun en toeverlaat. Het resultaat hiervan is dat hij nog meer controle op jou kan uitoefenen.

Zo kan een narcist je ervan weerhouden tijd door te brengen met familie of vrienden. Hij kan het je gewoon verbieden of als je plannen hebt om iemand te bezoeken plots besluiten om samen iets te doen.

Maar ook door te roddelen, slecht te spreken of ronduit te liegen over mensen die je dierbaar zijn probeert hij jullie vertrouwensband te verbreken.

#6: Inbreuken op digitale privacy

De opkomst van digitale middelen heeft het voor de narcist veel makkelijker gemaakt om alles over zijn slachtoffer te weten te komen en zijn slachtoffer te controleren.

De narcist schrikt er niet voor terug om valse sociale media profielen aan te maken om je loyaliteit te testen. Net zo goed kan hij je paswoorden stelen om toegang te krijgen tot je sociale media of bankgegevens.

Sommigen narcisten gaan trouwens nog een stapje verder: GPS-trackers gebruiken om te weten te komen waar hun slachtoffer zich bevindt.

#7: Verbaal misbruik

Anderen beledigen, verbaal vernederen en kleineren met sarcastische humor, doelbewuste kwetsende opmerkingen, … het zijn allemaal narcist symptomen van verbaal misbruik.

De narcist kan hierbij heel subtiel maar ook heel openlijk te werk gaan.

In sommige situaties hebben anderen helemaal niet door wat de narcist met zijn ‘humor’ bedoelt maar kunnen zijn opmerkingen bij het slachtoffer heel hard binnen komen.

In zijn ergste vorm wordt het verbaal misbruik heel gemeen: bedreigingen, beschuldigingen, geschreeuw of stiltebehandelingen.

#8: Dreigen met fysiek geweld

Narcistisch misbruik is meestal gericht op emotionele manipulatie maar tijdens een narcistische woede-uitbarsting kunnen narcisten ook fysiek gewelddadig zijn.

Deze fysieke agressie blijft vaak beperkt tot materiële zaken maar het is niet uitgesloten dat narcisten ook tegenover anderen fysiek geweld gebruikt.

Krijgen narcisten hun zin niet dan kunnen ze er ook mee dreigen zichzelf geweld aan te doen. Zo proberen ze anderen onder druk te zetten, te straffen of angst aan te jagen.

De grootheidswaanzin van een narcist kent geen grenzen. Als deze ook nog eens wordt vermengd met arrogantie en het onvermogen om zichzelf in de hand te houden kan dit leiden tot gewelddadige uitbarstingen.

#9: Negeren van grenzen

Grenzen zijn cruciaal in alle menselijke relaties; vrienden, collega’s en partners.

Door grenzen te stellen blijf je wie je bent en voorkom je dat mensen misbruik maken van jou. Voor de narcist staan je grenzen hem in de weg om controle op jou uit te oefenen.

Een van de typisch narcist kenmerken is dan ook het negeren van de grenzen die anderen stellen. Hij zal altijd je grenzen proberen te overschrijden om te testen hoever hij bij jou kan gaan.

#10: Angst creëren voor negatieve reacties

Narcisten spelen graag in op je angst voor hun negatieve reacties. Je hebt dan ook vaak het gevoel dat je op eieren loopt om hen toch maar niet van streek te maken.

Door deze angst te creëren willen narcisten niet alleen controle op jou uitoefenen. Het is ook een drukkingsmiddel om altijd hun zin te krijgen.

Wat dit symptoom extra pijnlijk maakt is dat narcisten ervan genieten als ze merken dat je bang bent om verkeerde dingen te doen of te zeggen.

Tijdens een studie naar narcistische persoonlijkheidskenmerken werden gegevens verzameld van 34.653 volwassenen.

Daaruit bleek dat 6,2% van de ondervraagden narcistische persoonlijkheidskenmerken vertoonde. De cijfers lieten zien dat deze kenmerken 7,7 % meer voorkwamen bij mannen dan bij vrouwen.

Hoewel narcisme bij mannen iets meer voorkomt dan bij vrouwen zijn deze symptomen van toepassing op beiden.

Een vrouwelijke narcist kan subtieler tewerk gaan bij haar manipulatief gedrag. De symptomen van een narcist man zullen vaak iets meer uitgesproken zijn.

De narcist symptomen zijn niet de enige die je moet kennen als je een relatie hebt met een narcist. Net zo belangrijk zijn de narcistisch slachtoffer syndroom symptomen.

Relaties met narcisten verlopen altijd in verschillende fasen – van de idealisatiefase over de devaluatiefase en de dumpingfase tot de hooveringfase. Al deze fasen dragen bij tot het narcistisch slachtoffer syndroom.

5 belangrijke narcistisch slachtoffer syndroom symptomen

Narcistisch misbruik kan je hele persoonlijkheid veranderen.

Het narcistisch slachtoffer syndroom is een term die de specifieke en vaak ernstige gevolgen van narcistisch misbruik beschrijft.

1. Angstig en introvert

Iemand die een trauma heeft doorgemaakt – en dat is narcistisch misbruik – vermijdt alles wat het trauma kan doen herbeleven.

Daarom blijven slachtoffers van narcistisch misbruik voorzichtig met wat ze doen of zeggen in het bijzijn van anderen. Soms heeft dit tot gevolg dat ze sociale situaties gaan vermijden.

2. Geïsoleerd en kwetsbaar

Dit narcistisch slachtoffer syndroom symptoom gaat samen met het vorige symptoom.

Als slachtoffers angstig zijn om hun gevoelens en gedachten te uiten kun ze zich hopeloos geïsoleerd en kwetsbaar voelen.

Het grote gevaar hiervan schuilt erin dat ze kwetsbaarder worden voor eventuele hoovering-pogingen van de narcist.

3. Wantrouwend tegenover iedereen

Een ander typisch kenmerk van het narcistisch slachtoffer syndroom is hyper waakzaamheid.

Elke persoon vormt een mogelijke bedreiging en slachtoffers gaan alle mensen om zich heen wantrouwen. Voor je eigen welzijn is het maar beter dat de narcist een stiltebehandeling toepast en je in het beste geval los laat.

Wat dit wantrouwend gevoel nog tragischer maakt is dat ze ook geen vertrouwen meer hebben in zichzelf. Door de gaslight-pogingen van de narcist zijn ze sterk gaan twijfelen aan hun perceptie van de realiteit.

4. Zelfsabotage en zelfdestructief gedrag

Het is moeilijk om over narcistisch misbruik heen te komen en veel slachtoffers blijven piekeren over hoe het zover is kunnen komen.

Maar al te vaak geven slachtoffers zichzelf de schuld en nemen ze het zichzelf kwalijk dat ze in een narcistische relatie zijn terechtgekomen. Het komt doordat je wordt blootgesteld aan toxisch gedrag.

Daarnaast heeft de narcist hen ingeprent ‘waardeloos’ te zijn en hierbij is hij heel overtuigend geweest. Slachtoffer van narcistisch misbruik zijn vaak geneigd om zichzelf hiervoor te straffen.

5. Onverklaarbare lichamelijke symptomen

De stress van chronisch misbruik kan cortisolniveaus in overdrive sturen.

Als gevolg daarvan kan het immuunsysteem zware klappen krijgen. Hierdoor worden slachtoffers kwetsbaarder voor allerlei ziekten en aandoeningen.

Ook de eetlust kan door de stress van narcistisch misbruik aangetast worden waardoor men niet voldoende vitaminen, mineralen en voedingsstoffen binnenkrijgt.

Slachtoffers slapen minder goed omdat ze blijven piekeren en niet tot rust kunnen komen. Chronisch slaaptekort kan ook leiden tot lichamelijke klachten.

Kun je een narcist veranderen?

Heb je te maken met een narcist – of het nu een van je vrienden, collega’s of je partner is – dan heb je misschien de neiging om deze persoon te willen veranderen.

Omgaan met een narcistische partner is extra moeilijk want deze is het grootste deel van de tijd in je leven aanwezig.

Verschillende studies – waaronder een studie met de toepasselijke naam ‘The Almost Untreatable Narcissistic Patiënt – hebben uitgewezen dat het bijna niet mogelijk is om narcisten te veranderen.

Ga even na of de narcist in je leven ooit al eens oprechte verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn gedrag.

Je hebt vast al gehoord: “Het spijt me, ik zal veranderen.” Maar is dit ooit al op lange termijn werkelijk gebeurd en heeft de narcist ooit oprecht erkend dat zijn gedrag niet toelaatbaar is? De kans is zeer klein…

Narcisten gaan verantwoordelijkheden altijd uit de weg en dat is een van de belangrijkste redenen waarom verandering niet mogelijk is.

Welke relatie je ook met een narcist hebt, deze zal altijd door de typische narcist symptomen een toxische relatie zijn.

Conclusie

Ik hoop dat je aan de hand van dit artikel de meest opvallende narcist symptomen beter begrijpt.

Je snapt nu vast ook waarom de narcistisch misbruik symptomen zo’n grote invloed kunnen hebben op je leven, ook als de relatie met een narcist al is beëindigd.

Denk vooral niet dat je voor de rest van je leven ‘vasthangt’ aan de narcist. Als je het slachtoffer bent van een narcist lijkt dat nu misschien zo, maar er zijn heel wat mogelijkheden om de narcistisch slachtoffer syndroom symptomen om te keren.

Het zal tijd vragen om los te komen van narcistisch misbruik en dat zal ook niet vanzelf gaan. Deskundige hulp kun je hierbij goed gebruiken. Deze hulp krijg je aan de hand van de gratis hulpgids over narcisme.

Wil je deze hulpgids ontvangen? Maak dan eerst de onderstaande gratis ‘Narcisme Test’.

Aan de hand van deze test kom je te weten welke narcisme symptomen de grootste invloed hebben op je leven. Als je de test hebt gemaakt dan krijg je de gratis hulpgids over narcisme helemaal gratis toegestuurd.

Je kan hieronder direct en anoniem met de gratis narcisme test starten:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *