Heb Ik een Narcistische Moeder? Test het Met Deze 8 Signalen

We vertrouwen op onze ouders voor liefde, steun en consistentie.

Als een narcistische moeder deze emotionele behoeften verwaarloost, kan dit ernstige gevolgen hebben.

Denk jij opgevoed te zijn door een narcistische moeder? Of wil je een vermoedelijk narcistische moeder ontmaskeren?

In dit artikel geef ik je de belangrijkste kenmerken van een narcistische moeder en krijg je tips om ermee om te gaan.

Wat is een narcistische moeder?

Narcistisch ouderschap is een van de meest toxische manieren om kinderen op te voeden.

In onze kindertijd wordt de basis gelegd voor gevoelens van veiligheid en vertrouwen in anderen en in onszelf. Hierbij is het belangrijk dat je als kind gezien en gehoord wordt door mensen die jou opvoeden. Deze rol is in de meeste gevallen weggelegd voor de ouders.

Het kan voor een kind pijnlijk zijn als deze gevoelens van veiligheid en vertrouwen ontzegd worden. De gevolgen van een narcistische moeder kun je je hele leven meedragen.

Een moeder met een persoonlijkheidsstoornis?

Een narcistische moeder is een van meest angstaanjagende narcistische persoonlijkheden.

Een narcistische moeder is niet in staat haar kind de aandacht en bevestiging te geven die het nodig heeft om zich emotioneel veilig en geliefd te voelen. Bovendien gebruikt een narcistische moeder haar kinderen als hulpmiddel om in haar eigen behoeften te voorzien.

Met een gezonde portie eigenliefde is niets mis – ook als moeder niet. Bij een narcistische moeder is deze portie eigenliefde echter het enige wat voor haar belangrijk is.

Heb jij met een Narcist te maken? Ontdek het met Onze Gratis Online Test!

Heb je een narcist in je omgeving? Doe snel onze gratis narcisme test en krijg in 5 minuten helder inzicht in de persoonlijkheid van diegene die je vermoedt een narcist te zijn. 

Duizenden mensen hebben onze narcisme test gedaan.

Er is geen sprake meer van gezonde eigenliefde. De liefde voor zichzelf neemt een veel belangrijker plaats in dan de liefde voor haar kinderen.

Gevoelens van empathie zijn haar volledig vreemd – ook wat haar kinderen betreft. Ze kan er zelfs van genieten haar eigen kinderen te zien worstelen met zichzelf terwijl ze haar manipulatietechnieken uitspeelt.

Worden opgevoed door een narcistische moeder kan je overtuigingen, je gedrag en je gevoel van eigenwaarde tot ver in je volwassen leven negatief beïnvloeden.

Je bent uitgegroeid tot een volwassen persoon met een eigen identiteit maar je voelt een sterke behoefte om je te verantwoorden tegenover om het even wie.

Lees ook: Is narcisme erfelijk? Alles wat je moet weten.

Opgroeien met een narcistische moeder

Een narcistische moeder blijft controle op je uitoefenen en overal blijf je haar stem horen.

Onderneem je iets waarvan je denkt dat je moeder dit niet had goed gevonden, dan overvalt je nog steeds een naar gevoel. Je kampt met schuldgevoelens ook al besef je het duidelijke verschil tussen ‘schuldig zijn aan iets’ en ‘schuldgevoelens hebben’.

Er speelt iets binnen in jezelf. Toch slaag je er maar niet in om bepaalde gevoelens te definiëren en je begrijp al helemaal niet waar deze vandaan komen.

Spelen er bij jou vermoedens dat je opvoeding hiermee te maken heeft?

Aan de hand van enkele typische narcistische moeder kenmerken kun je voor jezelf een narcistische moeder test maken en te weten komen in hoeverre een narcistische opvoeding aan de basis ligt van jouw onduidelijke gevoelens.

Lees ook: Hoe ga je om met een narcist?

8 narcistische moeder kenmerken die herkenbaar zijn

#1: Ze respecteert je grenzen niet

In een gezonde ouder-kind relatie respecteren ouders de grenzen van hun kind.

Ze zijn het misschien niet altijd eens met de keuze van hun kind maar ze begrijpen dat ze niet elke beslissing kunnen controleren.

Een narcistische moeder heeft een overdreven behoefte aan controle en macht. Dit betekent ook dat ze vaak grenzen overtreedt om te verkrijgen wat ze wil.

Je hebt je moeder al vaker duidelijk gemaakt dat je het niet fijn vindt als ze onaangekondigd bij jou op de stoep staat.

Toch komt ze keer op keer langs met het smoesje dat ze ‘toevallig in de buurt was’.

#2: Ze voelt niet oprecht mee met jou

Moeders voelen een enorme pijn en onmacht als hun kind lijdt. Net zo goed zijn moeders oprecht gelukkig als hun kind iets fijns meemaakt.

De gemoedstoestand van een ‘normale’ moeder stemt zich af op de gemoedstoestand van haar kind. Bij een narcistische moeder is dit helemaal niet geval.

Overkomt jou iets naars of heb je iets uitzonderlijks bereikt dan kan je van een narcistische moeder verwachten dat zij de situatie minimaliseert.

Net zo goed kan ze beweren dat het je eigen schuld is als jou iets naars overkomt of dat je gewoon heel veel geluk hebt gehad dat je iets hebt bereikt.

#3: Ze zit nooit fout

Een narcistische moeder wijst je graag op je tekortkomingen maar geeft haar eigen fouten nooit toe.

Haar onzekerheid heeft ze diep in haar onderbewustzijn begraven. Ze voedt en beschermt haar valse zelf met haar eigen overtuiging van haar superioriteit. Fouten toegeven betekent dat ze de absolute controle over haar valse imago verliest.

Waag het niet haar te zeggen dat ze fout zit want dat kan vreselijke gevolgen hebben. Je zult nog maar eens te horen krijgen hoe respectloos en ondankbaar je bent.

#4: Ze probeert je op verschillende manieren te vernederen

Als dochter van een narcistische moeder mag je alleen emotionele reacties hebben die voor haar acceptabel zijn. Zij dicteert wat je wel en niet mag voelen.

Je moeder zegt of doet iets dat je kwetst. Je probeert hier met haar over te praten en ze antwoordt sarcastisch: “Oh arme jij, heb ik je hiermee zo gekwetst?”

Net zo goed kan ze er jou van beschuldigen dat je overgevoelig bent voor haar opmerkingen. Soms worden je gevoelens gewoon genegeerd.

Als anderen je complimenteren omdat je aardig, slim en behulpzaam bent, fluistert je moeder stilletjes: “Je hebt ze goed voor de gek gehouden!” of “Je hebt geluk dat ze niet weten hoe je werkelijk bent.”

Lees tip: Kan een narcist van iemand houden?

#5: Ze beschouwt jou als concurrentie

De meeste ouders gunnen hun kinderen een beter leven dan ze zelf hebben gehad.

Een narcistische moeder kan bijzonder jaloers zijn als ze merkt dat haar kind het goed heeft.

Als dochter van een narcistische moeder ontaardt dit bij de moeder vaak in een concurrentiestrijd.

Ze kan het je kwalijk nemen dat jij nog gezegend bent met schoonheid, jeugdigheid of succes. Dingen die zij al een lange tijd achter zich heeft liggen.

“Je bent nu misschien wel mooi, maar wacht maar tot je wat ouder wordt.”

“Je hebt een mooi lichaam, maar zo slim als ik word je nooit.”

#6: Ze is alleen aardig als er anderen bij zijn

Soms lijkt het wel of je moeder twee verschillende persoonlijkheden heeft: een voor in het openbaar en een voor achter gesloten deuren.

Zijn jullie alleen dan is ze heel afstandelijk en ben je voor haar als het ware onzichtbaar.

In het gezelschap van anderen is ze net heel liefdevol en schept ze op over jouw prestaties.

Imago en status zijn alles voor een narcistische moeder. Het valse beeld dat ze heeft gecreëerd voor het publieke oog is er een waardoor al je vrienden je zouden benijden omdat je haar kind bent.

De inspanningen die ze in het openbaar levert dienen alleen als bewijsmateriaal voor welke ‘perfecte moeder’ ze wel is.

#7: Ze is heel onvoorspelbaar

Een van de meest verwarrende kenmerken van een narcistische moeder is zeer onvoorspelbaar gedrag. Haar emoties en gedragingen zijn als een nooit eindigende psychologische achtbaan.

Op elk willekeurig moment kan ze in volle woede uitbarsten omdat je niet aan haar eisen voldoet (die heeft ze je nooit verteld, maar je wordt geacht deze te kennen). Het volgende moment overlaadt ze je met aandacht omdat ze iets nodig heeft.

Het gevolg hiervan is dat je op eieren gaat lopen uit angst voor het gedrag van je moeder.

#8: Ze speelt vaak het slachtoffer

Eigen aan narcisten is hun gevoel van superioriteit.

Worden ze hierin niet bevestigd dan gebruiken ze allerlei manipulatietechnieken om hun narcistische voorraad aangevuld te krijgen. Een van deze manipulatietechnieken is het slachtoffer spelen.

Een narcistische moeder deinst er niet voor terug om haar kind de schuld te geven van haar ‘slachtofferschap’.

Haar martelarencomplex zorgt ervoor dat ze benadrukt wat ze allemaal heeft moeten missen door het moederschap.

Hiermee wil ze haar perfecte moederrol benadrukken zodat ze bewonderd zou worden.

Dit laatste narcistische moeder kenmerk is trouwens heel typerend voor een verborgen narcistische vrouw.

Kind van een verborgen narcistische moeder?

Onderzoek heeft uitgewezen dat verborgen narcisme heel vaak samengaat met een laag zelfbeeld, depressie en angsten. Bij verborgen narcistische moeders is dit net zo. 1 Distinguishing Between Adaptive and Maladaptive Narcissism

Vanuit een laag zelfbeeld en de angst om te falen nemen verborgen narcistische moeders zelden verantwoordelijkheid voor hun daden.

In plaats daarvan schuiven de schuld af op hun kinderen. Hiermee wil de moeder voorkomen dat ze door haar omgeving zou beschouwd worden als een slechte moeder.

Zo kunnen ze bijvoorbeeld zeggen dat ze een slechte dag hebben omdat hun kind hen de hele nacht wakker heeft gehouden. Een woede-uitbarsting ontstaat altijd omdat hun kind ‘iets verkeerd’ deed of zei.

Om je nog een wat duidelijker beeld te geven van de narcistische moeder kenmerken geef ik je graag enkele voorbeelden uit de praktijk.

Misschien heb je net dezelfde of gelijkaardige situaties meegemaakt. Deze voorbeelden kunnen je helpen om te testen of ook jij opgevoed werd door een narcistische moeder.

Ervaringen van 3 andere narcistische moeder slachtoffers

Slachtoffer Suzanne – 56 jaar

Ik denk dat het zo ongeveer op mijn 16de begon. Mijn moeder ging mij steeds vaker vergelijken met haar jongere zelf. “Ik had een geweldig lichaam toen ik jouw leeftijd had. Maar ik verzorgde mij tenminste. Ik at ’s avonds nooit een hele zak chips, zoals jij. Soms vraag ik me af of ze jou niet hebben verwisseld in de kraamkliniek.” Haar opmerkingen werden meestal gevolgd door een bulderende lach waardoor ik me nog onzekerder voelde. Ik ben nu 30 en nog steeds kan ik geen chips eten zonder mij schuldig te voelen.

Slachtoffer Annemie – 27 jaar

“De laatste maand konden mijn moeder en ik best wel goed met elkaar opschieten. Ik nam haar mee uit eten en het was heel gezellig. Na het hoofdgerecht vroeg ik of ze de dessertkaart wilde. Ze antwoordde: “Oh nee, nee! Ik zit zo vol!” Dus ik betaalde de rekening en we reden naar huis.

De volgende dag werden mijn telefoontjes niet beantwoord. Uiteindelijk hoorde ik van mijn broer dat ze woedend was omdat ik er niet op aandrongen had dat ze een dessert zou bestellen.

Ik zocht haar op en herinnerde haar eraan dat ik vroeg of ze de dessertkaart wilde bekijken. Ze beschuldigde me ervan dat ik gierig was en haast had om naar huis te gaan die dag. De dag daarna belde ze op haar gebruikelijke toon en vroeg wanneer we weer eens samen gingen eten omdat ze het zo gezellig had gehad.”

Slachtoffer Linda – 48 jaar

“Al zolang ik me kan herinneren probeert mijn moeder mij voor alles een schuldgevoel aan te praten. Toen mijn eerste vriendje het uitmaakte was het mijn schuld. “Jij bent niet de makkelijkste persoon om mee om te gaan.” Toen ik niet slaagde in mijn eerste jaar aan de universiteit was het mijn schuld. “Je hebt er je helemaal niet voor ingezet.

Toen ik op mijn 25ste trouwde verweet ze mij helemaal geen respect te hebben voor alles wat ze voor mij had gedaan. Na een jaar was ik zwanger. “Jij een kind opvoeden? Als ik van tevoren had geweten hoe het was om een kind te hebben, was ik er nooit aan begonnen.”

Als kind van een narcistische moeder kijk je naar een spiegelbeeld van jezelf door een spiegel die je moeder steeds vervormt.

Veel volwassen kinderen van narcistische moeders blijven geloven dat hun moeder hen niet kan accepteren omdat er iets ‘mis’ is met hen.

Het resultaat hiervan is dat ook volwassen kinderen van narcistische moeders blijven twijfelen aan zichzelf en zich waardeloos en angstig voelen.

Waar het op neerkomt is dat de manier waarop je moeder jou behandelt helemaal jouw schuld niet is. Zoals je hebt kunnen lezen zijn de gevolgen van een narcistische moeder erg groot.

Het is pas wanneer je dit goed beseft dat je erin slaagt je narcistische moeder te ontmaskeren en te herstellen van je trauma’s.

Wil je breken met een narcistische moeder? 6 tips

Helemaal breken met je narcistische moeder kan een grote stap zijn die je misschien niet wilt nemen.

Je kunt echter wel boven haar gedrag uitstijgen om het narcistisch misbruik van je moeder te overleven. Dit is noodzakelijk om de gevolgen van een narcistische moeder in jouw leven te stoppen.

Tip #1: beperk het contact zoveel mogelijk

Probeer manieren te vinden om het contact met je moeder te beperken. Houd conversaties letterlijk kort; zet er een tijdslimiet op.

Stuur geen whatsappje om haar ‘excuses’ te accepteren. Vermijd om haar te ontmoeten bij familieleden of wederzijdse vrienden.

Ontvolg haar van social media. Zo voorkom je dat je mentaal uitgeput geraakt door haar tirades of gedrag en nog langer gedumpt wordt door de narcist.

Tip #2: zoek een ondersteuningsgroep

Zoek steun bij mensen die je kunt vertrouwen en die je bevestiging geven van wie je werkelijk bent.

Naast sociale ondersteuning kan ook digitale ondersteuning erg belangrijk zijn. Het is ook aan te raden om lotgenoten en andere slachtoffers van narcisme op te zoeken.

Een groot onderdeel van narcistisch misbruik is volledige isolatie. Wanneer overlevenden zich realiseren dat ze niet alleen zijn als ze anderen horen vertellen over wat ze hebben overwonnen, kunnen ze beginnen te beseffen dat ze niet alleen zijn en is genezing mogelijk.

Er zijn meerdere manieren om een ​​steungroep voor narcistisch misbruik te vinden. Aan het einde van dit artikel lees je daar meer informatie over.

Tip #3: stel je grenzen stellen met een narcist

Als je met een narcist te maken hebt, moet je assertief zijn over je grenzen en duidelijk maken wat die zijn. Je zou je in elke relatie in je leven veilig moeten voelen.

Dit doe je bijvoorbeeld door niet akkoord te gaan met iets dat ze willen dat je doet, zeg het dan van tevoren en blijf bij je standpunt. Laat ze je niet onder druk zetten om het toch te doen.

Als kind kon je jezelf niet verdedigen en was het moeilijk om grenzen te stellen. Nu je volwassen bent kun je dit wel. Stel grenzen en bewaak deze ook.

Lees ook: zo herken je een narcistische man

Tip #4: wees niet perfect (maar jezelf)

Helaas is narcistische liefde voorwaardelijk, wat betekent dat er voorwaarden aan verbonden zijn.

Narcisten gedijen op macht en controle. Ze zien alles dat macht en controle in gevaar kan brengen als een inherente bedreiging.

Daarom, als mensen je aandacht geven, kan je narcistische moeder reageren door je prestaties of successen te claimen. Of sarcastische opmerkingen te maken dat je geluk hebt.

Laat de behoefte om de perfecte dochter te zijn los. Het is niet jouw taak om je narcistische ouder zich speciaal of superieur te laten voelen.

Tip #5: probeer haar niet te genezen

Je moeder heeft geen controle over wie ze is en genezing is niet mogelijk. Probeer haar dan ook niet te genezen. Aanvaard wie ze is maar laat haar je leven niet bepalen.

Ten eerste identificeren de meeste narcisten zich niet met het hebben van hun eigen problemen. In plaats daarvan interpreteren ze de rest van de wereld als problematisch.

Andere mensen hebben de problemen en de narcist wordt het slachtoffer van die vermeende problemen.

Op een gegeven moment kunnen narcisten zich bewust worden van hun bedrieglijke en manipulatieve tactieken.

In tegenstelling tot de meeste mensen reageren ze echter met onverschilligheid in plaats van zich te schamen of te schamen voor hun gedrag.

Tip #6: overweeg een contactloze benadering

Reageer niet emotioneel op wat je moeder zegt. Je moeder wil net een reactie uitlokken omdat dit haar gevoel van controle versterkt. Kalm blijven is jouw kracht.

De ‘geen contact’ regel is een strategie om de banden met een narcist, sociopaat of andere persoonlijkheidsstoornis te verbreken.

Zoals de naam al doet vermoeden, gaat het om het stoppen van alle vormen van communicatie met de emotionele manipulator en het verbreken van alle banden met hen, zodat we op geen enkele manier meer kunnen communiceren.

Door de contactloze benadering te volgen , vermijd je elke interactie of betrokkenheid met je moeder. Hoe je dit het beste kunt doen leg ik je uit in mijn gratis e-boek.

Conclusie

Eerst en vooral is narcistisch misbruik door je moeder nooit jouw schuld.

Het is tijd om de narcistische moeder te zien voor wie ze werkelijk is en – nog belangrijker – het is tijd om te stappen in wie jij werkelijk bent.

Als je moeder jou en je grenzen niet respecteert, moet je misschien helemaal uit de relatie met haar stappen. Dit is natuurlijk een persoonlijke beslissing en je moet deze beslissing zorgvuldig overwegen.

Dat lijkt jou misschien onmogelijk, maar dat is het niet. Deze strijd naar een gezondere versie van jezelf hoef je trouwens niet alleen aan te gaan.

Door de onderstaande gratis ‘Narcisme Test’ te maken krijg je een gratis hulpgids met deskundig advies van professionals en ervaringsdeskundigen in narcistische moeders en herstel. 

Ook kom je in contact met lotgenoten en andere mensen die het slachtoffer werden van een narcistische moeder. Dit kan een grote steun zijn.

.Je kan hieronder direct met de gratis narcisme test starten:

Bronnenlijst

2 thoughts on “Heb Ik een Narcistische Moeder? Test het Met Deze 8 Signalen”

 1. Er waren tijden dat mijn ouders me zo intens hebben gekwetst, dat ik idd begon te twijfelen aan mezelf. Vooral de onmogelijke eisen en het constante afstoten en vertellen dat ik hun liefde niet waard was, hebben me vele keren moedeloos gemaakt. Jarenlang heb ik willen worden wat zij van mij verwachtten. Toch heb ik altijd geweten dat wat ze beweerden echt zo niet was. Ik ben blij dat ik niet zo bitter en teleurgesteld mijn leven leid. En ook zie ik mijn moeder graag. Mijn vader zie ik nooit nog maar ik voel weinig boosheid.
  Vergis je niet, ik kan elk verhaal hier herkennen als het mijne…
  De onmacht en de pijn, het nietig voelen en de strijd om toch wat geborgenheid te voelen.
  Maar ipv jezelf als slachtoffer te voelen of in te zien dat we niet fair zijn behandeld, voel ik me trots. Ik zie mijn mama graag en door studies op latere leeftijd heb ik mijn diploma gehaald, schriftelijk, aan Harvard University.
  Klinische en sociale psychologie…Ik heb geleerd dat je beter niet denkt dat alles je is afgepakt maar je een eigen rol speelt, in je eigen leven. Dat gaat niet over hoe slecht je kaarten zijn geschud. Het gaat erover…to be the bigger person…en niet achterom te kijken. Ondanks onze weinig encouragerende gezinssituatie…weten wij hoe het ‘NIET’ moet. Dan ben je geen sukkelaar, eerder iemand die beseft…Dit moet zo maar niet blijven duren. Ik bedoel, je hebt zeker ‘somewhere down the line’ gedacht…
  Dit wordt mij aangedaan en verweten maar ze hebben het mis.
  Pas op latere leeftijd heb ik ondervonden dat ik kon kiezen wat ik wou geloven en dat me boos maken op mijn moeder…niet langer op mijn agenda stond. Zij had het wel prachtig gevonden…mij verslagen te zien…maar ik ben liever mijn eigen authentieke zelf. Ik kan even hard zijn, als zij maar heb daar de behoefte niet voor. Het houdt me maar weinig bezig en het is tenslotte mijn leven. Ik kies, ik beslis en soms wint mijn ma nog wel eens een machtspelletje. Ze is 80 nu, ik kan er intussen tegen.
  Verlies jezelf niet in bittere gevoelens, neem zelf de teugels in handen.
  Een dikke knuffel voor al deze dappere vrouwen.

 2. Heel herkenbaar allemaal en goede (bevestigende) informatie. Alleen wat jammer dat er geen adviezen worden gegeven als de narcistische moeder na een volledige contactbreuk jou bij je (gezamenlijke) familie, vrienden en zelfs je eigen kinderen volledig door het slijk haalt en allerlei leugens over je rondbazuint. Dat je sommige mensen verliest omdat die haar geloven, terwijl je de eer aan jezelf houdt, erboven staat en niéts over haar zegt, hoe moeilijk het ook is

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *