9 Feitjes Over Narcistische Vrouwen Die Je Moet Weten

Maar zelden wordt een overbezorgde moeder beschouwd als iemand met een narcistische persoonlijkheid.

En die zorgzame echtgenote die haar man op handen draagt… daar schuilt toch geen narcistische persoonlijkheid in?

Vrouwelijke narcisten kunnen net zoveel psychologische schade aanrichten als mannelijke narcisten.

In dit artikel leer je enkele belangrijke feiten over een narcistische vrouw die je moet weten.

Hoe gedraagt een narcistische vrouw zich?

Narcistische vrouwen presenteren zich anders dan narcistische mannen. Vrouwelijke narcisten zetten net zo graag manipulatietechnieken in.

Narcisme bij vrouwen kan zich op verschillende manieren uiten. De belangrijkste eigenschappen en kenmerken van een narcistische vrouw lees je hieronder:

1. Slachtoffer en martelaar complex

Historisch gezien is een martelaar iemand die ervoor kiest zijn leven op te offeren of pijn te lijden voor ‘de goede zaak’.

Vandaag de dag wordt de term gebruikt om iemand te beschrijven die op een of andere manier altijd lijkt te lijden voor anderen.

Het leed dat een vrouwelijke narcist ondergaat is altijd groter dan het leed van anderen. De inspanningen die ze levert zijn altijd intenser dan deze van anderen.

Een vrouwelijke narcist benadrukt graag dat ze offers moet brengen voor anderen. Hierbij gaat ze dingen overdrijven om op sympathie te rekenen of om mensen in haar omgeving een schuldgevoel te geven.

2. Oppervlakkig

In een poging om haar gebrek aan zelfvertrouwen te verbergen is een vrouwelijke narcist geobsedeerd bezig met haar uiterlijk en sociale imago.

Materiële zaken moeten haar onzekerheid verbergen. Ook veel make-up en zelfs plastische ingrepen zijn typische hulpmiddelen waartoe een narcistische vrouw vaak haar toevlucht zoekt.

Een vrouwelijke narcist is niet geïnteresseerd in zaken zoals karakter en waarden, tenzij deze worden gebruikt als onderdeel van haar imago.

Lees ook: Gevaarlijke narcistische symptomen die je moet weten

3. Competitief en jaloers

Ze wil de slimste, de mooiste en de meest succesvolle vrouw van het gezelschap zijn, of dit nu in een sociale setting of een werkomgeving is.

Gesprekken zet ze naar haar hand zodat alle aandacht naar haar en naar haar eigen ervaringen uitgaat. Ze gaat graag de strijd aan met andere vrouwen en zet hiervoor vaak de ‘harde’ middelen in.

Vormen andere vrouwen een bedreiging dan kan een narcistische vrouw dominant en vernederend uit de hoek komen.

Dit doet zo zowel bij vriendinnen, vrouwelijke familieleden en collega’s en in sommige gevallen zelfs bij haar eigen dochters.

4. Bemoeizuchtig

Typisch is het beeld van de narcistische (schoon)moeder die het huis van haar kinderen binnenloopt en begint te poetsen, de kleren opnieuw wast of zelfs de meubelen herschikt. Net zo goed kan ze zich bemoeien met de opvoeding van de kinderen.

Maar ook op het werk of in vriendschapsrelaties kan een vrouwelijke narcist heel bemoeizuchtig zijn.

Ze beschouwt zichzelf als een expert op alle vlakken en wil dat anderen haar ‘expertise’ volgen.

Hoewel het als collega, vriendin of zelfs als volwassen dochter van een narcistische moeder vreselijk kan zijn om met een narcistische vrouw geconfronteerd te worden kan je haar gedrag misschien enigszins van je afzetten.

Veel moeilijker wordt het als je gaat daten of een relatie hebt met een narcistische vrouw.

Hoe herken je een narcistische vrouw in een relatie?

5. Ze respecteert je grenzen niet

Door gezonde grenzen te stellen laten we ons meest authentieke zelf zien aan de mensen van wie we houden.

In een relatie respecteert een narcistische vrouw geen grenzen. Ze vindt dat ze een voorkeursbehandeling verdient en respecteert jouw behoefte aan persoonlijke ruimte niet.

Stel je grenzen en bewaak je deze ook dan kan ze heel verontwaardigd reageren en je ervan beschuldigen dat je iets te verbergen hebt.

6. Ze geniet van jouw teleurstellingen

Uit het niets chaos creëren om jou teleurgesteld en gekwetst achter te laten, daar heeft een vrouwelijke narcist geen problemen mee. Meer nog: ze kan ervan genieten.

Door haar lage zelfbeeld gaat ze steeds op zoek naar manieren om zich beter te voelen over zichzelf. En hoe kan ze dit beter doen door jou naar beneden te halen? Hatelijke opmerkingen, kritiek of beloften niet nakomen laten jou teleurgesteld achter en beschouwt een narcistische vrouw als een overwinning.

7. Relaties met anderen probeert ze te ondermijnen

Omdat een vrouwelijke narcist in een relatie constant onverdeelde aandacht eist zal ze proberen om jou vriendschappen te ondermijnen. Een breuk met jouw vrienden of familie betekent namelijk dat je meer tijd met haar kan doorbrengen.

Dit kan ze doen door roddels te verspreiden maar typisch voor een narcistische vrouw is dat ze dit doordachter aanpakt.

Op jouw wekelijkse voetbalavond heeft ze ‘toevallig’ een romantisch diner gereserveerd. Het Whatsappje van je moeder voor het familie uitstapje heeft ze helemaal niet ontvangen.

8. Ze geeft jou de schuld van haar fouten

Een studie onderzocht het verband tussen narcisme, prestaties en negatieve emoties na succes of mislukking. Het resultaat van deze studie was dat narcisten de schuld van hun falen nooit bij zichzelf zoeken. Ze vonden altijd externe factoren die hun fout veroorzaakten.

Omdat fouten een negatieve invloed hebben op haar al aangetaste gevoel van eigenwaarde zal een narcistische vrouw deze nooit toegeven.

Als er iets fout loopt dan moet het wel de schuld zijn van iemand anders. En wie kan ze makkelijker de schuld geven dan haar partner?

#9. Ze leeft niet mee met je gevoelens

Empathie is narcisten helemaal vreemd. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat narcisten wel over een bepaald soort empathie beschikken: cognitieve of intellectuele empathie. Het is emotionele empathie wat narcisten ontbreekt. 1 Lack of empathy in patients with narcissistic personality disorder

Een narcistische vrouw kan perfect begrijpen hoe jij je voelt maar daar blijft het ook bij. Op emotioneel vlak staat ze hier niet bij stil.

Ze zegt dingen om je doelbewust te kwetsen zodat je je schuldig voelt en aan haar verlangens toegeeft, maar ze leeft niet mee bij hoe jij je hierbij voelt. Dit is een typische vorm van geestelijke mishandeling.

Jij kan dan wel je baan hebben verloren en hierdoor teleurgesteld zijn, maar zij zal klagen over de materiële zaken die zij zich nu niet meer kan veroorloven.

Dit is maar een klein voorbeeld van hoe een narcistisch vrouw kan reageren op jouw gevoelens. Om je dit duidelijker te illustreren geef ik graag enkele voorbeelden uit de praktijk.

Wat doen vrouwelijke narcisten?

Frederick – 46 jaar

“Toen ik Suzanne ontmoette kwam ze over als sexy en leuk, maar ook zeer gevoelig. Ze was het soort vrouw die zou huilen bij een film over een hond die verdwaald liep. Haar gevoelige kan bracht het beste in mij naar boven. Toen we gingen samenwonen merkte ik echter dat ze helemaal niet zo gevoelig was. Ze leefde nooit mee met mijn gevoelens, of ik nu verdrietig of blij was. Ze leek er zelfs plezier in te hebben toen ik greep naast een belangrijke promotie. Ze was helemaal niet meer die zachte vrouw van toen.”

Toon – 42 jaar

“Yolanda controleerde me in alles wat ik deed. Leuk vond ik dat niet maar ah… ik was stapelverliefd. Op een avond kreeg ik een Whatsappje dat ze zou langskomen. Ik antwoordde dat ik mijn ouders ging bezoeken. Ze probeerde me te overtuigen om thuis te blijven maar ik gaf niet toe. Na een tijdje belde ze aan bij mijn ouders. Ze liep doodleuk naar binnen en bedreigde mijn moeder. Ik was nu van haar en ze zou niet toestaan dat ik nog zonder haar bij hen op bezoek kwam. Ik maakte het uit maar nog steeds verschijnt ze ‘toevallig’ waar ik ben.”

Yvonne – 27 jaar

“Mijn moeder overleed toen ik 12 jaar was. Voor Eline in ons leven kwam deden mijn vader en ik het goed samen. Eline eiste mijn vader helemaal op en nam het hele huishouden over. Alles wat van mijn moeder was moest de deur uit en werd vervangen door nieuwe en duurdere spullen. Gingen we samen ergens heen moest ik een mini-versie van Eline zijn. Ze vertelde iedereen hoe goed we het samen hadden en hoe gezegend ze was met mij als stiefdochter. Thuis was ik echter het voorwerp van haar frustraties. Toen ik 18 was vertrok ik. Ze had wat ze altijd al wilde: de onverdeelde aandacht van mijn vader.”

Hoe vaak komt vrouwelijk narcisme voor?

Het is een misvatting te denken dat narcisme alleen maar mannen treft. Onderzoek heeft aan het licht gebracht dat deze persoonlijkheidsstoornis naar schatting 7,7% van de mannen en 4,8% van de vrouwen treft. 2 Examining sex differences in DSM-IV narcissistic personality disorder symptom expression using Item Response Theory (IRT)

Hoewel narcisme vrij vaak voorkomt is het een van de minst bestudeerde persoonlijkheidsstoornissen.

Hoe verschilt een narcistische vrouw van een narcistische man?

Hoe uit narcisme zich bij vrouwen? Laten we even de verschillen tussen narcistische mannen en vrouwen onder de loep nemen.

·        Vrouwelijke narcisten gebruiken veel vaker hun lichaam om te krijgen wat ze willen en in veel gevallen ook hun narcistische seksualiteit.

·        Een gevoel van superioriteit geldt ook voor vrouwelijke narcisten. Anderen zullen ze echter op een subtielere manier proberen te overtuigen van hun superioriteit dan mannen.

·        Zowel vrouwelijke als mannelijke narcisten gebruiken geld en financiën om te misbruiken. Daar waar mannen vooral geld uitgeven om macht en status te verwerven gebruiken vrouwen geld om zichzelf aantrekkelijker te maken.

·        Vrouwen zijn een stuk kieskeuriger in bij wie ze narcistische voorraad zoeken. Voor beiden geldt echter dat hun hunkering naar narcistische voorraad onverzadigbaar is.

·        Kinderen zullen narcistische vrouwen eerder als een verlengstuk zien van zichzelf, zelfs tot ver in de volwassenheid. Als het kind goede dingen doet, gaan narcistische moeders met de eer lopen. Doen ze dingen die ze niet leuk vinden zijn kinderen een teleurstelling.

·        Vrouwelijke narcisten kunnen in vriendschappen heel venijnig en vals zijn. Zo kunnen ze vriendschappen met andere vrouwen veinzen om hun zin te krijgen.

Zoals je kunt lezen bestaan er subtiele verschillen in hoe vrouwelijke en mannelijke narcisten met hun slachtoffers omgaan.

Dit betekent meteen ook dat je omgaan met een vrouwelijk narcist beter iets anders aanpakt dan omgaan met een narcistische partner als man.

Hoe ga je om met een narcistische vrouw? 7 tips

Tip 1. Laat niet met je sollen

Om het leven met een narcistische vrouw dragelijk te maken geef je vaak veel te makkelijk toe aan haar wensen en verlangens.

Ben je het niet eens met wat ze van je eist, maak haar dit dan duidelijk. Je hoeft heus niet aan al haar verlangens tegemoet te komen want de inspanningen die je levert zullen nooit genoeg zijn.

Lees ook: Kan een narcist van iemand houden?

Tip 2. Vermijd directe kritiek

Narcistische vrouwen hebben het omwille van hun innerlijke lage gevoel van eigenwaarde moeilijk met kritiek. Deze accepteren ze niet en wanneer je rechtstreeks kritiek geeft kunnen ze heel toxisch gedrag vertonen.

Wil je een narcistische vrouw wijzen op haar gedrag kies dan je woorden zorgvuldig. Zorg ervoor dat het niet lijkt op een verwijt maar op een suggestie waar ze op de een of andere manier baat bij heeft.

Tip 3. Meteen reageren doe je beter niet

Als het bloed onder je nagels vandaan wordt gehaald is het vaak moeilijk om je zelfbeheersing te bewaren en ga je meteen reageren.

Dit doe je beter niet want dan is de kans groot dat de hele situatie escaleert.

Een doeltreffend hulpmiddel is tot 10 tellen in je hoofd. Krijgt een narcistische vrouw niet meteen reactie dan is de kans groot dat ze het opgeeft.

Tip 4. Kom op voor jezelf

Door haar gevoel van superioriteit en het feit dat ze zich bevoorrecht voelt zal een narcistische vrouw altijd je grenzen proberen te overschrijden.

Bewaak je grenzen en kom op voor jezelf. Laat haar weten hoe haar gedrag jou beïnvloedt en maak haar duidelijk dat je toxisch gedrag niet tolereert. Vermijd vooral dat ze het gevoel krijgt dat ze zomaar over je heen kan lopen.

Tip 5. Sluit je niet af van je vrienden en familie

Een van de eigenschappen van een narcistische vrouw is dat ze je probeert te isoleren van vrienden en familie.

Door deze vorm van controle gaat al jouw aandacht uit naar haar en is de kans kleiner dat anderen jou op haar toxische gedrag wijzen.

Zorg ervoor dat je het contact met mensen die belangrijk voor je zijn niet laat verwateren. Een sociaal netwerk kan je helpen om even van alle stress van je af te zetten

Tip 6.  Laat je geen schuldgevoelens aanpraten

In een relatie met een narcistische vrouw zullen er momenten zijn dat ze jou de schuld geeft van haar ‘ellende’.

Door jou een schuldgevoel aan te praten is de kans groter dat ze haar zin krijgt. Besef vooral goed dat ze helemaal geen ‘ellendig’ leven leidt hoezeer ze jou hier ook probeert van te overtuigen.

Accepteer geen enkele beschuldiging als je niets verkeerd hebt gedaan. Laat haar negatieve houding je niet beïnvloeden.

7.  Neem afstand indien nodig

Je hoeft je helemaal niet schuldig te voelen als je nood hebt om even afstand te nemen in een toxische relatie.

Wanneer je merkt dat je het moeilijk krijgt met haar narcistische eigenschappen neem deze afstand dan. Het zal je helpen om tot rust te komen en de zaken vanuit een ander perspectief te bekijken.

Conclusie

Leven met een narcistische vrouw is net zo uitputtend als leven met een narcistische man.

Hoewel ze haar manipulatietechnieken vaak op een subtielere wijze inzet richten deze evenveel psychologische schade aan.

Ook vrouwelijk narcistisch misbruik bestaat en slachtoffers hebben vaak een lange weg te gaan voor ze weer volledig zichzelf kunnen zijn.

Bij het afleggen van deze weg kun je alle als slachtoffer van narcistisch misbruik alle hulp goed gebruiken. Deze kan ik je bieden.

Ik nodig je graag uit om eerst de Narcisme Test te maken. Zo krijg je al een idee op welke manier een narcistische vrouw je leven beïnvloedt.

Na het maken van deze test krijg je gratis een hulpgids toegestuurd die helemaal in het teken staat van narcisme.

In deze gids vind je nog meer informatie over hoe een narcistische vrouw precies in elkaar zit en hoe je er het beste mee kunt omgaan.

Bronnenlijst

1 thought on “9 Feitjes Over Narcistische Vrouwen Die Je Moet Weten”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *