Hoe Omgaan Met een Narcist? Zó Doe Je Dat (6 Tips)

Je maakt je zorgen. Logisch, omgaan met een narcist is heel vermoeiend en stressvol.

Om te voorkomen dat je er onderdoor gaat is het belangrijk te weten hoe om te gaan met een narcist.

Of je nu thuis, op het werk of in een sociale omgeving met een narcist te maken hebt, de tips in dit artikel kunnen je helpen omgaan met een narcist een stuk eenvoudiger en veiliger te maken.

Waarom is omgaan met een narcist zo moeilijk?

We voelen ons niet op ons gemak bij narcisten. Dat is niet zo vreemd want ze beschikken over typische narcistische trekken die ons leven tot een hel kunnen maken.

Hun gevoel van superioriteit maakt ons onzeker en door hun gebrek aan empathie lijken onze gevoelens er niet toe te doen.

Hun constante verlangen naar aandacht en bewondering put ons volledig uit.

Omdat ze zich gerechtigd voelen ons leven te bepalen hebben we constant het gevoel dat we ons moeten verantwoorden.

Ons gevoel van eigenwaarde krijgt een deuk door hun hooghartige houding.

Kortom, we lopen op eieren als narcisten in de buurt zijn en ook als ze er niet zijn blijven we steeds op ons hoede.

Begrijpen wat een narcist drijft kan omgaan met een narcist makkelijker maken.

Wat drijft een narcist tot typisch narcistisch gedrag?

Algemeen wordt aangenomen dat narcisten hun onderliggend gevoel van lage eigenwaarde verbergen door hun arrogante gedrag.

Het vreemde is echter dat wanneer psychologen de eigenwaarde van narcisten meten deze waarden vrij hoog liggen.

Hoe passen de theorie van een laag gevoel van eigenwaarde en deze hoge scores dan precies in elkaar?

In tegenstelling tot mensen met een veilig gevoel eigenwaarde hebben narcisten wat onderzoekers noemen ‘een kwetsbaar gevoel van eigenwaarde’. Hun eigenwaarde is afhankelijk van externe validatie. 1 You Probably Think this Paper’s About You: Narcissists’ Perceptions of their Personality and Reputation

Dit komt tot uiting in de typische kenmerken van narcisme:

  • Een grandioos gevoel van belangrijkheid
  • Het creëren van een fantasiewereld die hun superioriteit ondersteunt
  • Constante hunkering naar bewondering
  • Het gevoel dat ze gerechtigd zijn in alles wat ze doen
  • Zonder enig gevoel van schuld of schaamte gebruik maken van anderen
  • Toxisch gedrag: pesten, kleineren, manipuleren

Het is niet fijn om met deze kenmerken van narcisme geconfronteerd te worden. Daarom gaan veel mensen narcisten dan ook gewoon uit de weg. Helaas is het niet altijd mogelijk om interacties met narcisten te vermijden.

Je kunt met narcistische collega’s of vrienden te maken hebben. Maar nog erger is het als je moet omgaan met narcistische ouders of als je een narcistische partner hebt.

Misschien ben je als slachtoffer van de narcist zijn manipulatietechnieken zo zat dat je overweegt om zelf tot manipulatie over te gaan om omgaan met de narcist draaglijk te maken.

Dit is geen goed idee want een narcist manipuleren is gevaarlijk. Je komt in een heel negatieve spiraal van manipulatie terecht en je moedigt het narcistische gedrag van de narcist aan.

Wat wel belangrijk is dat je technieken onder de knie krijgt om omgaan met een narcist makkelijker te maken door in ‘vrede’ te leven met de narcist.

Hoe ga je om met de narcist om het leven draaglijk te houden?

Hoe met een narcist omgaan om het uit te houden is een vraag die veel mensen zich stellen.

Voor ik overga tot enkele praktische tips wil ik je uitleggen waarom het zo belangrijk is om je niet te identificeren met het gedrag van de narcist.

Narcisten richten hun woede en ander destructief gedrag op verschillende mensen in hun leven. Soms kwetsen narcisten mensen omwille van specifieke redenen. Andere keren is het gewoon omdat je toevallig in de buurt bent.

Weet de narcist echt wat hij of zij doet?

In zekere zin is het antwoord op deze vraag natuurlijk ‘ja’. De narcist weet wat goed en fout is en hij weet ook dat zijn gedrag soms pijn veroorzaakt.

Onderzoek heeft echter uitgewezen dat narcisten zich helemaal niet bewust zijn van hun toxische trekken. Ze beschouwen hun karaktereigenschappen als positief en studies wijzen uit dat ze eigenlijk geen inzicht hebben in hun eigen toestand. 2 You Probably Think this Paper’s About You: Narcissists’ Perceptions of their Personality and Reputation

Narcisten begrijpen dus zelden de motivatie achter hun eigen gedrag.

Door andere mensen aan te vallen valt de narcist een deel van zichzelf aan dat hem niet bevalt. Hij probeert een gevoel van veiligheid, stabiliteit en eigenwaarde te creëren.

Dit doet hij door zijn aanvallen persoonlijk te laten lijken omdat ze dan doeltreffender zijn. Maar in feite gaat het niet om jou als persoon.

Je bent misschien een willekeurig doelwit, omdat je gewoon in de buurt bent of omdat je een waarde vertegenwoordigt die voor de narcist onaanvaardbaar is.

Nu je weet waarom het belangrijk is om afstand te nemen van het gedrag van de narcist ben je klaar voor het concrete antwoord op de vraag: “Hoe ga je om met een narcist?”

Omgaan met een narcist – 6 tips

Aan de hand van bepaalde strategieën kun je een narcist in een bepaalde richting duwen zodat omgaan met een narcist makkelijker wordt.

Laat het ons geen manipuleren noemen, maar je ‘bewondering’ voor hem strategisch inzetten. Noem het gerust de techniek van hoe met een narcist omgaan om ‘vrede’ te sluiten met de narcist.

Tip 1: laat je afkeer niet blijken

Narcistisch gedrag roept bij veel mensen afkeer op.

Eindeloze lofredes aanhoren over de narcist stoort vrijwel iedereen.

Tel hierbij nog eens de arrogante houding van de narcist en de respectloze manier waarop hij anderen behandelt en je hebt de perfecte mix voor gevoelens van afkeer.

Het is vrij moeilijk om gevoelens van afkeer niet te laten blijken. Het is heel begrijpelijk dat je een narcist wilt kwetsen.

Of misschien wil je er juist meteen van door rennen als de narcist zijn manipulatief gedrag tentoonspreidt.

Vaak kun je echter moeilijk interacties met de narcist vermijden. Het kan je baas zijn, een van je collega’s of iemand die je omwille van diverse redenen vaak moet ontmoeten.

In zo’n situaties is het niet handig om je afkeer duidelijk te laten blijken. Het zet meteen een negatieve toon voor jullie verdere relatie.

Tip 2: vermijd directe kritiek

Geen directe kritiek geven is vaak net zo moeilijk als je afkeer niet meteen laten blijken.

De meeste mensen vinden het moeilijk om hun ongenoegen te verbergen als ze geconfronteerd worden met het aanvallend, arrogant en neerbuigend gedrag van de narcist.

Zorg er echter voor dat je het gedrag van de narcist niet openlijk bekritiseerd.

Narcisten zijn heel gevoelig voor kritiek en zelfs opbouwende feedback beschouwen ze als een aanval op hun persoon.

Door kritiek te vermijden verminder je de kans op een narcistische woede-uitbarsting. Narcisten vergeten en vergeven niet en als je meteen al kritiek geeft is dit een bijzondere slechte start van jullie relatie.

Tip 3: geef de narcist complimenten

Hoe het beste omgaan met een narcist die constant vist naar complimenten? Inderdaad, geef hem die complimenten.

Ik begrijp heel goed dat je dit niet van harte doet maar het is wel een strategische zet als je de relatie met de narcist zo aangenaam mogelijk wilt houden.

Zorg er wel voor dat je complimenten zo oprecht mogelijk klinken.

De grandioze narcist gaat zo hard op in zichzelf en zijn fantasieën dat hij vaak helemaal niet doorheeft dat je complimenten niet oprecht zijn. Hij is zo in zijn nopjes met je compliment dat hij daar niet bij stilstaat.

Bij de verborgen narcisme ligt dit anders. De verborgen narcist is van nature uit wantrouwender en de kans is groot dat hij achteraf jouw complimenten analyseert. Wordt hem duidelijk dat je complimenten niet oprecht waren dan zal zijn wraak zoet zijn.

Lees tip: 8 soorten narcisme en hoe je ze kunt onderscheiden.

Tip 4: vraag de narcist om advies

De narcist om advies vragen zal zijn gevoel van superioriteit bevestigen waardoor je bij hem in een goed blaadje komt te staan. Dit is een heel interessante tactiek in werksituaties.

Krijg je advies van iemand die hogergeplaatst is dan de narcist dan is het een efficiënte strategie om de narcist om bijkomend advies te vragen.

“Ik wilde even je mening horen over het advies die onze leidinggevende mij heeft gegeven.” Met zo’n vraag doe je de narcist gloeien van trots.

Het interessante van deze techniek is dat je een hogere autoriteit inschakelt. De narcist is heel gevoelig voor de mening van andere ‘speciale’ mensen dus zal hij het jou niet kwalijk nemen dat je zijn advies niet meteen opvolgt.

Op die manier kun je ‘vrede’ sluiten met de narcist zonder dat je je naar zijn wensen buigt.

Lees ook: 6 Tips Voor Omgaan & Loslaten Van Narcistische Ouders

Tip 5: wees verontwaardigd namens de narcist

Omgaan met de narcist zodat je leven wat makkelijk wordt betekent ook vaak dat je je net zoals de narcist verontwaardigd moet voordoen over het gedrag van anderen.

De narcist heeft maar weinig zelfvertrouwen en is heel gevoelig voor wat anderen over hem denken.

Als je hem het gevoel geeft dat je met hem meeleeft wordt zijn gevoel van superioriteit tegenover al degenen die het slecht met hem voor hebben, versterkt. Zo geef je hem de indruk dat hij van jou wel de nodige bewondering krijgt.

“Ik vind het triest dat anderen niet inzien hoe geweldig je wel bent.”

In zekere zin probeer je gewoon de dingen vanuit zijn standpunt te zien en raak je samen met de narcist van streek als anderen zijn superioriteit niet lijken te bevestigen.

Tip 6: Haal jezelf niet naar beneden

Om omgaan met de narcist makkelijker te maken hebben mensen vaak de neiging om zichzelf naar beneden te halen.

Maar hiermee nemen ze een positie in waarbij ze geen waarde hebben en alle waarde toekennen aan de narcist.

De narcist kijkt neer op ‘gewone’ mensen en kijkt op naar andere ‘speciale’ mensen. Als je jezelf in een minderwaardige positie plaatst dan ben je voor hem niet interessant genoeg. De kunst is om goed of zelfs geweldig te lijken, maar niet op hetzelfde niveau als de narcist.

De narcist meet de bewondering die hij krijgt niet altijd in termen van kwantiteit maar ook in termen van kwaliteit. Hij wil dat een waardig publiek hem bewondert want wat ben je nou met de bewondering van de ‘gewone’ mens?

Hoe wapen je je tegen een narcist

Regelmatig (moeten) omgaan met een narcist leidt er vaak toe dat je je kalmte verliest en je er niet in slaagt om bovenstaande tips toe te passen.

Zit je in een situatie met een narcist en slaag je er niet in om je te wapenen tegen zijn toxische gedrag dan biedt de grijze muis methode vaak een goede oplossing.

De grijze muis methode bestaat erin je zo oninteressant en onverschillig mogelijk te gedragen tegenover de narcist. Zeker omdat de narcist vaak terug komt op zijn besluit. Hierdoor ben je voor de narcist niet interessant genoeg meer en verliest hij als vanzelf zijn interesse in jou en zal de narcist het contact verbreken.

Hoe kan je een narcist kwetsen?

Willen weten hoe je de narcist kunt kwetsen is een normale reactie als je het slachtoffer bent van narcistisch misbruik.

Het geeft echter geen antwoord op de vraag hoe om te gaan met een narcist. Een narcist kwetsen biedt ook geen oplossing voor jezelf. Integendeel!

Jouw pogingen om ‘recht te laten geschieden’ werken bij de narcist net averechts. Door het risico te nemen de narcist te kwetsen riskeer je dat je zelf nog veel harder gekwetst wordt. Dus neem geen wraak op de narcist.

Bovendien zal de narcist waarschijnlijk genieten van het hele gebeuren. Het brengt hem tot leven en voedt zijn gevoel van superioriteit.

Ben je daarop voorbereid? Denk je dat je dat dit jou voldoening zal geven? Sterker nog, waarom zou je dat willen? Wat heb je eraan om jezelf in gevaar te brengen?

Tot slot

Hoewel omgaan met een narcist niet makkelijk is bestaan er toch manieren om interacties met een narcist zo goed mogelijk te laten verlopen.

Hoe de narcist zich gedraagt daar heb jij geen controle over. Je hebt wel controle over hoe jij op het gedrag van de narcist reageert om omgaan met de narcist makkelijker te maken.

Ik nodig je graag uit om onderstaande ‘Narcisme Test’ te maken om na te gaan of jij op een veilige manier met de narcist in je leven omgaat.

Na het maken van deze test krijg je een gratis hulpgids toegestuurd in je mailbox. Deze bevat uitgebreide informatie over narcisme en geeft je tal van tips voor het omgaan met een narcist een stuk makkelijker te maken.

Maak nu de anonieme Narcisme Test en dan stuur ik je de hulpgids gratis op:

Bronnenlijst

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *