veel voorkomende vragen

11 Veelgestelde Vragen Over Narcisme Die Je Niet Mag Missen

Wanneer je met een narcist te maken krijgt, zullen er veel vragen door je hoofd spoken.

Er is echter veel onzin en onjuiste informatie over narcisme te vinden op internet.

Dit komt doordat narcisme een complexe en onderbelichte persoonlijkheidsstoornis is

Daar breng ik verandering in voor je. Ontdek hier de 11 veelgestelde vragen over narcisme met de juiste antwoorden.

Veelgestelde vragen over narcisme die je moet kennen

Je bent op deze pagina gekomen omdat je het vermoedelijk met een narcist te maken hebt. Op dat moment ben je waarschijnlijk in shock en op zoek naar antwoorden.

Het is normaal om veel vragen te hebben over wat een narcistische persoonlijkheidsstoornis precies is en hoe je verder moet.

Als slachtoffer van narcistisch misbruik is het belangrijk om te begrijpen wat narcisme precies is en hoe het je heeft kunnen overkomen. In dit artikel geven we antwoord op veelgestelde vragen over narcisme.

Ook geven we je tips over hoe je ermee om kunt gaan en herstellen van narcistisch misbruik.

#1 Wat is narcisme?

Dit is één van de veelgestelde vragen over narcisme. Narcisme is een persoonlijkheidsstoornis waarbij iemand een overdreven gevoel van eigenwaarde heeft en anderen manipuleert om hun eigen behoeften te bevredigen.

In andere woorden, narcisten zijn egoïstische mensen die denken dat ze beter zijn dan anderen en doen er alles aan om dit beeld te behouden.

#2: Hoe weet je of je met een narcist te maken hebt?

Bij een narcistische persoonlijkheidsstoornis zijn er bepaalde symptomen, gedragingen en kenmerken die vaak voorkomen.

Dit is ook een veelgestelde vraag over narcisme. Het is niet nodig om alle kenmerken te ervaren om te vermoeden dat je met een narcist te maken hebt.

Wat zijn de kenmerken van een narcist?

Enkele veelvoorkomende gedragskenmerken van een narcist zijn:

 • Overmatig zelfvertrouwen en arrogantie
 • Gebrek aan empathie
 • Een gevoel van superioriteit
 • Behoefte aan bewondering en lof
 • Moeite hebben om kritiek te accepteren
 • Manipulatie en controle van anderen
 • Een neiging tot woede-uitbarstingen

Als je deze symptomen herkent in iemand in je leven, is het mogelijk dat deze persoon een narcist is.

Meer narcisme kenmerken vind je hier.

Het is echter belangrijk om op te merken dat alleen een professionele diagnose een narcistische persoonlijkheidsstoornis kan bevestigen.

Als je je zorgen maakt, kan het verstandig zijn om met een narcisme coach te praten die je kan helpen om te gaan met de situatie en om de beste manier te vinden om verder te gaan.

Het is van belang om op te merken dat het gaat om een cluster van kenmerken als het gaat om narcistische persoonlijkheidsstoornissen.

Dat betekent dat iemand niet als een narcist bestempeld kan worden op basis van één gedragskenmerk. Narcisme wordt gekenmerkt door een breed scala aan symptomen en gedragingen, die in combinatie een patroon van gedrag vormen.

Hoewel iemand misschien enkele gedragingen vertoont die overeenkomen met narcisme, betekent dit niet automatisch dat die persoon een narcist is.

Het is dus belangrijk om een bredere context van het gedrag van de persoon te bekijken en te observeren of er een patroon van narcistische kenmerken aanwezig is.

#3 Hoeveel mensen in Nederland hebben narcisme?

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 6% van de bevolking een narcistische persoonlijkheid heeft. Dat betekent dat ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland (zware) narcistische trekjes hebben.

Het is zorgwekkend dat zoveel mensen te maken hebben met narcisten, aangezien narcisme kan leiden tot ernstige problemen in persoonlijke en professionele relaties. Het is belangrijk om alert te zijn op narcistisch gedrag en indien nodig professionele hulp in te schakelen.

Een onderzoek van de Universiteit van Buffalo, gebaseerd op 31 jaar onderzoek naar narcisme met meer dan 475.000 deelnemers, concludeert dat mannen, zelfs rekening houdend met leeftijds- en achtergrondverschillen, meer kans hebben om narcistisch te zijn dan vrouwen.1Study: Men tend to be more narcissistic than women

Slachtoffers zijn zich vaak niet bewust van de narcist

Veel slachtoffers van narcisme zijn zich er niet van bewust dat ze met een narcist te maken hebben. Dit komt doordat narcisten vaak zeer manipulatief zijn, liegen en de neiging hebben om hun slachtoffers te isoleren en te controleren.

Dit kan ertoe leiden dat het slachtoffer zich steeds meer geïsoleerd en alleen voelt, en dat het slachtoffer begint te twijfelen aan zijn of haar eigen waarnemingen en gevoelens.

Bovendien zijn narcisten vaak zeer bedreven in het maskeren van hun ware aard en het projecteren van hun eigen negatieve eigenschappen op anderen.

Dit kan ervoor zorgen dat het slachtoffer zich schuldig voelt of zichzelf de schuld geeft van de problemen in de relatie, in plaats van de narcist als de werkelijke bron van de problemen te identificeren.

Het is daarom belangrijk om bewust te zijn van de kenmerken van narcisme en om eventuele rode vlaggen in de relatie serieus te nemen, zelfs als ze subtiel lijken.

Door meer te leren over narcisme op deze website en de manier waarop narcisten opereren, kunnen slachtoffers beter in staat zijn om zichzelf te beschermen en de nodige stappen te zetten om uit de destructieve relatie te komen.

#4: Wat zijn de oorzaken van narcisme?

Een van de veelgestelde vragen over narcisme gaat over de verschillende oorzaken van narcisme. Oorzaken voor narcisme worden ook wel risicofactoren genoemd.

Dit zijn de risicofactoren voor het ontwikkelen van een narcistische persoonlijkheidsstoornis:

Risicofactoren van narcisme

#1 Erfelijkheid

Hoewel er geen specifiek “narcisme-gen” bestaat, blijkt dat erfelijkheid een rol kan spelen in het ontwikkelen van narcistische persoonlijkheidskenmerken. Je erft niet het narcisme zelf, maar de aanleg om het te kunnen ontwikkelen. Als narcisme in de familie voorkomt, heb je een grotere kans om het ook te ontwikkelen.

#2 Opvoeding door narcistische ouders

Opvoeding kan ook een belangrijke rol spelen in het ontstaan van narcistische persoonlijkheidskenmerken. Kinderen die voortdurend zijn geprezen en bejubeld, zonder dat ze daarvoor echt verdienste hebben geleverd, kunnen bijvoorbeeld narcistische trekken ontwikkelen.

Ook kinderen die opgroeien in een omgeving waarin ze constant kritiek krijgen, kunnen later in hun leven narcistische persoonlijkheidskenmerken ontwikkelen als een manier om zichzelf te beschermen tegen deze kritiek.

#3 Traumatische ervaringen

Mensen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt, zoals verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik, kunnen later in hun leven narcistische persoonlijkheidskenmerken ontwikkelen als een manier om zichzelf te beschermen tegen verdere pijn en onrecht.

#4 Cultuur en samenleving

Cultuur en samenleving spelen ook een rol in het ontstaan van narcistische persoonlijkheidskenmerken.

In sommige samenlevingen wordt bijvoorbeeld een hoge mate van zelfvertrouwen en individualisme gewaardeerd, terwijl in andere samenlevingen bescheidenheid en nederigheid belangrijker zijn. Dit kan invloed hebben op hoe mensen zichzelf zien en hoe ze zich gedragen.

Hoewel je geen invloed hebt op erfelijkheid of opvoeding, heb je wel invloed op hoe je omgaat met traumatische ervaringen en op de manier waarop je jezelf ziet en gedraagt in verschillende culturen en samenlevingen.

Het is belangrijk om bewust te zijn van deze factoren en te werken aan het ontwikkelen van een gezonde zelfwaardering en respect voor anderen.

#5: Welke vormen van narcisme zijn er?

Er zijn verschillende vormen van narcisme die kunnen variëren in de manier waarop ze tot uiting komen. Hier zijn enkele van de meest voorkomende vormen van narcisme:

 1. Grandioos of exhibitionistisch narcisme – Dit is het klassieke beeld van een narcist, waarbij iemand zichzelf als superieur beschouwt, veel aandacht nodig heeft en op zoek is naar bewondering van anderen.
 2. Kwetsbaar of verborgen narcisme – Dit type narcisme is minder zichtbaar dan grandioos narcisme, maar het is nog steeds aanwezig. Mensen met kwetsbaar narcisme voelen zich vaak minderwaardig en hebben de neiging om anderen te bekritiseren en de schuld te geven.
 3. Gemeenschappelijk of alledaags narcisme – Dit type narcisme is minder intens dan grandioos of kwetsbaar narcisme en komt vaak voor bij mensen die een algemene neiging hebben om op te scheppen, op te vallen en het middelpunt van de aandacht te zijn.
 4. Medisch narcisme – Dit verwijst naar het gedrag van artsen en andere medische professionals die zichzelf als superieur beschouwen en de neiging hebben om de mening van patiënten te negeren of te minimaliseren.
 5. Spiritueel narcisme – Dit type narcisme komt voor bij mensen die zichzelf zien als spiritueel verlicht of wijs, en anderen bekritiseren die niet hun niveau van inzicht of bewustzijn hebben bereikt.
 6. Seksueel narcisme – Dit type narcisme komt voor bij mensen die zichzelf zien als onweerstaanbaar en seksueel aantrekkelijk, en anderen gebruiken om hun eigen seksuele verlangens te bevredigen.

Het is belangrijk op te merken dat sommige van deze vormen van narcisme meer uitgesproken zijn dan anderen.

#6: Is narcisme erfelijk?

Ja, narcisme kan erfelijk zijn, maar het is niet gegarandeerd dat je het ontwikkelt als je een ouder hebt met narcistische trekjes. Het hangt af van verschillende factoren, waaronder genetische aanleg, omgevingsinvloeden en imitatiegedrag.

Het is mogelijk dat kinderen van narcistische ouders hechtingsproblemen ontwikkelen, wat kan leiden tot narcistische trekjes als ze ouder worden.

Maar als de andere ouder dit opvangt en er genoeg positieve ervaringen zijn, kan het kind zich ontwikkelen zonder deze trekjes.

Imitatiegedrag kan ook een rol spelen bij het ontwikkelen van narcistische trekjes. Dus hoewel erfelijkheid een factor kan zijn, is het geen garantie dat iemand narcisme zal ontwikkelen als hij een ouder heeft met narcistische trekjes.

#7: Hoe kan je jezelf beschermen tegen een narcist?

Een manier om jezelf te beschermen tegen een narcist is door het herkennen van de tekenen van narcisme en het vermijden van situaties waarin je kwetsbaar zou kunnen zijn voor hun manipulaties en misbruik. Het kan ook nuttig zijn om grenzen te stellen en assertiviteit te oefenen om te voorkomen dat je wordt meegesleept in hun spelletjes.

Het Best Beoordeelde Hulpprogramma Van Nederland voor Slachtoffers van Narcisme

Een online cursus voor slachtoffers van narcisme kan een nuttige bron van informatie en steun zijn.

De cursus ‘Narcist de Baas Methode’ biedt informatie en strategieën om het misbruik van een narcist te overleven en te herstellen, en biedt ook de mogelijkheid om in contact te komen met lotgenoten voor steun en begrip. Klik hier voor meer informatie.

Narcisme Coaching: 1-op-1 begeleiding

Als je worstelt met het omgaan met een narcist, kan het voelen alsof je vastzit en geen manier ziet om vooruit te komen. In deze situatie kan het zoeken naar persoonlijke begeleiding en coaching van een narcisme coach een goede optie zijn.

Een narcisme coach is gespecialiseerd in het werken met mensen die te maken hebben met narcistische persoonlijkheden en kan jou specifieke hulp bieden die past bij jouw unieke situatie. De coach kan je helpen om jouw ervaringen te begrijpen en om te gaan met de emotionele en psychologische gevolgen van narcistisch misbruik.

Daarnaast kan een narcisme coach je leren hoe je effectief grenzen kunt stellen en communicatievaardigheden kunt ontwikkelen om jezelf te beschermen tegen toekomstig misbruik. Met de hulp van een narcisme coach kun je werken aan het herstellen van jouw eigenwaarde en vertrouwen, zodat je jouw leven weer kunt opbouwen en jouw toekomst in eigen hand kunt nemen. Klik hier voor meer informatie.

#8: Wat zijn de gevolgen van narcisme voor het slachtoffer?

De gevolgen van narcisme voor het slachtoffer kunnen verwoestend zijn. Slachtoffers van narcistisch misbruik kunnen te maken krijgen met een breed scala aan psychologische, emotionele en fysieke problemen Zoals bij voorbeeld een depressie, angst, posttraumatische stressstoornis, slaapstoornissen en chronische stress.

Narcistisch misbruik kan ook leiden tot een vermindering van de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van het slachtoffer, en kan bijdragen aan gevoelens van schuld, schaamte en isolement.

Slachtoffers kunnen zich verstrikt voelen in een vicieuze cirkel van negatieve emoties en gedachten, en hebben vaak moeite om de impact van het misbruik te verwerken en te herstellen.

Het is daarom van groot belang om jezelf te beschermen tegen narcistisch misbruik. Dit kan betekenen dat je je bewust wordt van de tekenen van narcisme en vermijdt om in situaties te komen waarin je kwetsbaar bent voor manipulaties en misbruik.

Het is belangrijk om te erkennen dat het beschermen van jezelf de hoogste prioriteit heeft als je te maken hebt met narcisme.

#9: Kan een narcist veranderen?

Over het algemeen is het moeilijk voor narcisten om te veranderen omdat het een diepgeworteld patroon van denken en gedrag is. Echter, sommige narcisten zijn in staat om te veranderen als ze bereid zijn om aan zichzelf te werken en professionele hulp zoeken.

Coaching bij narcisme kan slachtoffers van narcisme helpen om het gedrag van een narcist beter te begrijpen en ermee om te gaan.

Maar het is belangrijk om te erkennen dat het niet de verantwoordelijkheid van anderen is om een narcist te veranderen. De narcist moet zelf de motivatie hebben om te veranderen en de stappen te zetten om dat te bereiken.

#10: Is er een behandeling voor narcisme mogelijk?

Ja, er zijn behandelingen beschikbaar voor mensen met narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS). Deze behandelingen zijn gericht op het verminderen van de symptomen van NPS en het verbeteren van de kwaliteit van leven van de persoon met NPS en zijn of haar omgeving.

Een veelvoorkomende behandeling is psychotherapie, waarbij een therapeut werkt met de persoon om hun gedachten en gedrag te veranderen. Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een type psychotherapie dat specifiek gericht is op het veranderen van ongezonde gedachten en gedragingen die kenmerkend zijn voor NPS.

Een andere behandeling die soms wordt gebruikt, is groepstherapie. Dit kan nuttig zijn omdat het mensen met NPS de mogelijkheid biedt om te zien hoe anderen met soortgelijke problemen omgaan en om feedback te krijgen van anderen.

In sommige gevallen kan medicatie ook nuttig zijn om symptomen van NPS te behandelen, zoals stemmingswisselingen en angst.

Het is belangrijk op te merken dat behandeling voor NPS vaak langdurig kan zijn en dat verandering moeilijk kan zijn, omdat mensen met NPS vaak moeite hebben met het erkennen van de noodzaak voor behandeling en verandering. Het is dus belangrijk dat de persoon met NPS gemotiveerd is om te veranderen en bereid is om de nodige stappen te zetten.

#11: Hoe kan je jezelf beschermen tegen een narcist?

Het beschermen tegen een narcist kan een uitdagende taak zijn, vooral omdat narcisten bekend staan ​​om hun manipulatieve en controlerende gedrag. Hier zijn vier tips om jezelf te beschermen tegen een narcist:

#1: Houd afstand:

Een van de beste manieren om jezelf te beschermen tegen een narcist is door afstand te houden. Als je vermoedt dat iemand narcistische neigingen heeft, probeer dan hun aanwezigheid te vermijden. Als je niet in staat bent om afstand te houden, probeer dan het contact tot een minimum te beperken.

#2: Zorg ervoor dat je duidelijke en stevige grenzen hebt

Een narcist kan proberen om je grenzen te overschrijden om controle over je te krijgen. Het is belangrijk om je grenzen duidelijk te maken en ze stevig te handhaven. Dit kan betekenen dat je “nee” moet zeggen, ook als de narcist probeert je te overtuigen om “ja” te zeggen.

#3: Wees alert op manipulatie

Narcisten kunnen subtiel manipuleren om hun zin te krijgen. Wees alert op tekenen van manipulatie, zoals schuldgevoelens geven, overdreven complimenten geven, overdrijven, gaslighting en isoleren van vrienden en familie. Als je deze signalen opmerkt, wees dan voorzichtig.

#4: Zoek professionele hulp

De beste tip heb ik voor je als laatste bewaard. Als je het gevoel hebt dat je in een ongezonde relatie met een narcist zit, zoek dan professionele hulp. Als je slachtoffer bent geweest van narcistisch misbruik, kan een online cursus je helpen om te herstellen en te genezen.

Een aanrader is de populaire “Narcist de Baas Methode” cursus van narcisme expert Vera Franssen. Dit programma biedt begeleiding en ondersteuning om te herstellen van narcistisch misbruik.

Bronnenlijst

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *