9 Meest Voorkomende Verborgen Narcisme Kenmerken

Heb jij soms het gevoel dat je gemanipuleerd werd zonder dat je het bewust in de gaten had?

Mensen met verborgen narcisme zijn moeilijk te herkennen omdat ze goed zijn in het verbergen van hun ware aard.

Maar geen zorgen, want in dit artikel zullen we de meest voorkomende kenmerken van verborgen narcisme onthullen.

Zo ben jij in staat om de verborgen narcist tijdig te herkennen en te vermijden.

Dus als je meer wilt weten over verborgen narcisme en hoe je ermee om kunt gaan, lees dan verder!

Wat is verborgen narcisme?

Verborgen narcisme (ook wel covert narcist genoemd) is een term die gebruikt wordt om te verwijzen naar een vorm van narcisme die niet direct zichtbaar is voor anderen.

In tegenstelling tot openlijke narcisten, die vaak arrogant en opdringerig zijn en hun eigen belangen boven die van anderen stellen, kunnen mensen met verborgen narcisme op het eerste gezicht aardig en zelfs bescheiden overkomen.

Maar onder de oppervlakte kunnen ze net zo egocentrisch zijn als openlijke narcisten, en ze kunnen anderen manipuleren en gebruiken om hun eigen behoeften te bevredigen.

Net als bij andere vormen van narcisme, is verborgen narcisme het gevolg van een diepgaande gebrek aan zelfkennis en zelfreflectie.

Heb jij met een Narcist te maken? 


Ontdek het met Onze Gratis Online Test!

Heb je een narcist in je omgeving? Doe snel onze gratis narcisme test en krijg in 5 minuten helder inzicht in de persoonlijkheid van diegene die je vermoedt een narcist te zijn. 


Maak daarnaast kans op een GRATIS Narcisme Coaching Sessie met een narcisme expert t.w.v. €200,-

Duizenden mensen hebben onze narcisme test gedaan.

Mensen met verborgen narcisme hebben vaak een gebrekkig gevoel van eigenwaarde en proberen dit te compenseren door zichzelf op te blazen en anderen te manipuleren.

Ze kunnen bijvoorbeeld heel beleefd en attent lijken, maar in werkelijkheid zijn ze alleen bezig met hun eigen belangen en hebben ze weinig empathie voor anderen.

Het verschil tussen openlijk en verborgen narcisme

Een narcistische persoonlijkheidsstoornis wordt verdeeld in twee subtypes:

 • Openlijk narcisme
 • Verborgen narcisme

De openlijke narcist vaak geassocieerd met grandioos gedrag, zoals een behoefte aan bewondering en een gevoel van rechtmatigheid.

Mensen met dit type narcisme hebben de neiging om extravert te zijn en charmant, maar ze kunnen ook agressief en confronterend worden als ze worden uitgedaagd.

Verborgen narcisme aan de andere kant, wordt gekenmerkt door een introverter en zelfbewuste presentatie. Mensen met dit type narcisme kunnen als onzeker en kwetsbaar worden gezien. Maar vergis je niet, ze kunnen ook zeer schadelijk en manipulatief gedrag vertonen, zoals gaslighting.

Over het algemeen delen beide types narcisme veel overeenkomsten, waaronder een gebrek aan empathie en een behoefte aan bewondering.

Maar de manier waarop elk type zich naar buiten toe presenteert kan verschillen, metde openlijk narcisme als extravert en charmant, terwijl verborgen narcisme introvert en zelfbewust is.

Wat zijn de kenmerken van verborgen narcisme?

Het is moeilijk om specifieke kenmerken te noemen die uniek zijn voor verborgen narcisme.

Dit komt omdat narcisme in het algemeen een complexe en gevarieerde persoonlijkheidsstoornis is die zich op verschillende manieren kan uiten.

Bovendien kan het moeilijk zijn om verborgen narcisme te herkennen, omdat mensen met deze persoonlijkheidsstoornis vaak goed zijn in het maskeren van hun echte gevoelens en gedachten.

Dat gezegd hebbende, zijn hier enkele mogelijke kenmerken die kunnen wijzen op verborgen narcisme:

#1: Behoefte aan bevestiging en erkenning van anderen

Narcisme kan zich op verschillende manieren uiten.

Sommige narcisten presenteren zichzelf als zelfverzekerd en machtig, terwijl andere narcisten juist een façade van onzekerheid en een gebrek aan zelfvertrouwen laten zien.

Terwijl andere narcisten mensen over het hoofd lijken te slaan met hun grootsheid en zelfvertrouwen, heeft de verborgen narcist een presentatie van onzekerheid en zelftwijfel.

Mensen met verborgen narcisme kunnen een sterk verlangen hebben om gewaardeerd te worden door anderen en kunnen daarom constant op zoek zijn naar bevestiging van hun waarde en succes.

#2: ze hebben een gebrek aan empathie

#3: ze zijn volledig in zichzelf gekeerd

Bij verborgen narcisme is het kenmerkend dat iemand volledig in zichzelf gekeerd is.

Dit betekent dat de verborgen narcist zich nauwelijks bekommert om anderen en voornamelijk bezig is met zijn eigen behoeften en gedachten.

Deze persoon kan overkomen alsof hij of zij zich niet bewust is van anderen en hun gevoelens en behoeften, en kan daardoor moeilijk empathie opbrengen voor anderen.

#4: ze zijn vaak jaloers en paranoïde

Jaloezie en paranoia kunnen kenmerkend zijn voor iemand met verborgen narcisme.

Dat komt omdat deze emoties vaak voortkomen uit een diep gevoel van onzekerheid en onvoldoende waardering voor jezelf.

Mensen met verborgen narcisme kunnen het gevoel hebben dat ze niet de aandacht en erkenning krijgen die ze verdienen, en dit kan leiden tot jaloezie op anderen die wel die aandacht en erkenning krijgen.

Daarnaast kan verborgen narcisme ook leiden tot paranoia, omdat iemand met dit type narcisme vaak moeite heeft met het vertrouwen op anderen en het aannemen van hun goede bedoelingen.

De narcist kan bang zijn dat anderen hem of haar willen schaden of bedriegen, en kan daardoor in een soort afweerstand komen ten opzichte van anderen.

Dit kan leiden tot gevoelens van wantrouwen en afstandelijkheid, en kan ook tot ongewenst gedrag leiden, zoals het vermijden van sociale situaties of het verzinnen van complottheorieën.

#5: ze vertonen passief gedrag

Bijvoorbeeld, in plaats van rechtstreeks te zeggen wat ze willen, kunnen ze subtiele hints geven of omwegen maken om anderen te laten doen wat zij willen.

Daarnaast kunnen verborgen narcisten ook passief gedrag vertonen omdat ze bang zijn om afgewezen te worden of omdat ze bang zijn om hun ware aard te laten zien.

Door op een passieve manier te reageren, kunnen ze hun gevoelens en emoties verbergen en het gedrag van anderen beïnvloeden zonder dat ze zich blootstellen aan eventuele negatieve reacties.

#6: neiging om wrok te koesteren

Verborgen narcisten hebben de neiging om lange tijd wrok te koesteren als ze het gevoel hebben dat ze oneerlijk worden behandeld.

Dit komt omdat ze zichzelf als superieur zien en verwachten dat ze altijd hun zin krijgen. Als ze niet krijgen wat ze willen, kan dit leiden tot frustratie en gekwetste gevoelens.

In plaats van direct te reageren op de situatie, kiezen verborgen narcisten vaak ervoor om hun gevoelens te verbergen en te wachten tot een geschikt moment om wraak te nemen.

Ze zullen proberen om de persoon die ze als oneerlijk behandeld hebben op een subtiele manier te kwetsen, bijvoorbeeld door geruchten te verspreiden of door hun reputatie te beschadigen.

#7: Ze tonen valse empathie

Verborgen narcisten tonen vaak valse empathie om anderen te manipuleren en om hun eigen behoeften te vervullen.

In tegenstelling tot echte empathie, waarbij iemand zich inleeft in de emoties en gevoelens van een ander, is valse empathie alleen gericht op het uitbuiten van anderen voor persoonlijk gewin.

Een verborgen narcist kan valse empathie tonen door te doen alsof hij of zij begrijpt wat iemand doormaakt, terwijl de narcist in werkelijkheid alleen geïnteresseerd is in hoe ze zichzelf er beter door kunnen laten voelen.

Bijvoorbeeld: als iemand vertelt over een moeilijke situatie, kan een verborgen narcist doen alsof ze begrijpen wat de persoon doormaakt, terwijl ze in werkelijkheid alleen geïnteresseerd zijn in hoe ze de persoon kunnen manipuleren of uitbuiten.

Lees ook: Hoe kun je een narcist confronteren met leugens?

#8: ze hebben vaak een verlegen of introvert karakter

Verborgen narcisten kunnen een verlegen of teruggetrokken karakter hebben omdat ze bang zijn om afgewezen te worden of om hun ware aard te laten zien.

Dit kan ervoor zorgen dat ze zich terugtrekken in sociale situaties en anderen niet toelaten om te dicht bij hen te komen.

Dit verlegen of teruggetrokken gedrag kan ook voortkomen uit hun behoefte aan controle en macht.

#9: ze vertonen afgunst

Mensen met verborgen narcisme kunnen afgunst hebben omdat ze zichzelf als superieur zien en verwachten dat ze altijd hun zin krijgen.

Als ze zien dat iemand anders iets heeft wat zij willen, kan dit leiden tot afgunst en jaloezie. Dit is een bekend narcistisch trekje.

In plaats van te erkennen dat ze afgunstig zijn, kunnen verborgen narcisten hun afgunst verbergen en proberen om op een ondermijnende manier de persoon die ze afgunstig zijn te kwetsen.

In plaats van te zeggen dat ze jaloers zijn op iemand, zullen ze e geruchten verspreiden of de reputatie van de persoon proberen te beschadigen.

Hoe herken je verborgen narcisme bij vrouwen?

Narcisme bij vrouwen komt vaker voor dan de meeste mensen denken. Heb jij het vermoeden dat je met een narcistische vrouw te maken hebt?

Hier zijn enkele symptomen die misschien kunnen wijzen op verborgen narcisme bij een vrouw:

 1. Ze lijkt constant bevestiging nodig te hebben van anderen, vooral als het gaat om haar uiterlijk en prestaties.
 2. Ze kan gemakkelijk beledigd zijn als ze niet het gevoel heeft dat ze de aandacht krijgt die ze verdient.
 3. Ze kan onaardig zijn tegen anderen die ze als bedreigingen ziet voor haar eigen succes of populariteit.
 4. Ze kan agressief reageren als ze tegengewerkt wordt of als dingen niet gaan zoals ze wil.
 5. Ze kan overmatig gefocust zijn op haar eigen behoeften en verwachtingen, en weinig aandacht geven aan de behoeften en gevoelens van anderen.
 6. Ze hebben een laag zelfbeeld, maar doen alsof ze zelfverzekerd en superieur zijn.
 7. Ze zijn vaak jaloers op anderen en kunnen moeilijk omgaan met kritiek of afwijzing
 8. zijn vaak arrogant en denken dat ze beter zijn dan anderen.
 9. Ze hebben een grote behoefte om in controle te zijn en houden niet van tegenspraak.

Wat is de oorzaak van verborgen narcisme?

De exacte oorzaak van verborgen narcisme blijft onbekend, hoewel sommige onderzoeken hebben gesuggereerd dat er mogelijk een genetische aanleg voor de stoornis is.

De oorzaken van verborgen narcisme kunnen dan ook verschillend zijn. Denk aan opvoeding, persoonlijkheid en psychische problemen.

Ervaringen van slachtoffers met verborgen narcisme

Hieronder lees je de ervaringen van slachtoffers die te maken hebben gehad met verborgen narcisme.

Ervaring van Saskia die een relatie had met een verborgen narcist:

“Ik was in een relatie met een verborgen narcist en heb jarenlang niet doorgehad wat er aan de hand was. Hij was altijd charmant en aardig tegen mij, maar achter mijn rug om deed hij allerlei manipulatieve dingen om me te laten doen wat hij wilde. Uiteindelijk ben ik erachter gekomen en ben ik uit de relatie gestapt, maar het heeft me jaren gekost om te herstellen van de emotionele schade die hij heeft aangericht.”

Ervaring van John met een goede vriendin die een verborgen narcist bleek te zijn:

“Ik heb een vriendin die een verborgen narcist is en ik heb jarenlang niet doorgehad hoe manipulatief ze was. Ze was altijd zo aardig en bezorgd, maar achter mijn rug om deed ze allerlei dingen om mij te laten doen wat ze wilde. Uiteindelijk ben ik erachter gekomen en heb ik afstand genomen, maar het heeft me jaren gekost om te beseffen wat er aan de hand was.”

Ervaring van Richard met zijn verborgen narcistische stiefmoeder:

“Toen ik jong was, had ik een stiefmoeder die verborgen narcisme had. Ik wist niet precies wat dat was op het moment, maar ik wist wel dat ze altijd mijn stiefbroer favoriseerde en dat ik altijd achtergesteld werd. Ze was altijd aardig tegen hem en gaf hem al het mooie speelgoed en de lekkerste snacks.

Ik voelde me altijd ongelukkig en ongeliefd en begon me af te vragen wat er mis was met mij. Ik wist niet hoe ik met de situatie om moest gaan en voelde me machteloos. Pas veel later begreep ik dat mijn stiefmoeder verborgen narcisme had en dat dit de reden was waarom ze altijd zo oneerlijk tegen mij was”

Hoe kun je omgaan met verborgen narcisme? 6 tips

 1. Wees je bewust van de tekenen van verborgen narcisme. Dit kan onder meer een gebrek aan empathie, een onredelijk grote behoefte aan bewondering en een behoefte aan controle zijn.
 2. Laat duidelijk merken dat je niet tevreden bent met het gedrag van de persoon met verborgen narcisme. Wees direct en duidelijk, en stel je grenzen.
 3. Probeer niet om de persoon met verborgen narcisme te veranderen of te genezen. Dit is hun verantwoordelijkheid en is meestal iets waar professionele hulp voor nodig is.
 4. Zoek professionele ondersteuning bij een narcisme coach als je het gevoel hebt dat het verborgen narcisme van de persoon in kwestie een negatief effect heeft op jouw welzijn. Klik hier voor meer informatie.
 5. Probeer om afstand te nemen van de persoon met verborgen narcisme, zowel emotioneel als fysiek. Dit kan helpen om je eigen emotionele welzijn te beschermen.
 6. Werk aan het versterken van je eigen zelfvertrouwen en zelfwaardering. Dit kan helpen om beter om te gaan met de manipulatieve en afbrekende gedragingen van iemand met verborgen narcisme.

Verborgen narcisme in relatie tips

Wat kun je doen als je te maken hebt met verborgen narcisme in je relatie? Hier 3 concrete tips:

Tip #1: wees duidelijk en bewaak je grenzen

Laat je partner met verborgen narcisme weten wat je wel en niet accepteert in de relatie en houd je daaraan.

Dit kan helpen om je partner te laten weten dat je niet te manipuleren bent en dat je niet van plan bent om tegen jezelf in te gaan.

Tip #2: Zoek contact met lotgenoten

Het kan moeilijk zijn om met iemand met verborgen narcisme om te gaan, dus het is verstandig om met anderen hierover te praten.

Contact met lotgenoten kan helpen omdat het mensen in staat stelt om te praten met anderen die soortgelijke situaties en gevoelens hebben meegemaakt. Hier vind je de grootste narcisme lotgenoten community van Nederland.

Tip #3: Overweeg om de relatie te beëindigen

Overweeg om de relatie te beëindigen als het verborgen narcisme een negatief effect heeft op je welzijn en als je pogingen om het narcistische gedrag te de baas te blijven zijn mislukt.

Tot slot

In dit artikel hebben we besproken wat verborgen narcisme is en hoe je ermee om kunt gaan.

Hoewel verborgen narcisme vaak moeilijk te herkennen is, is het belangrijk om de tekenen ervan te kennen en te weten hoe je ermee om kunt gaan.

Als je te maken hebt met verborgen narcisme, is het belangrijk om je eigen grenzen te stellen en hier professionele hulp te zoeken als dat nodig is.

Zoek ook steun bij lotgenoten die soortgelijke situaties hebben meegemaakt en werk aan het versterken van je eigen zelfvertrouwen en zelfwaardering.

Door deze stappen te zetten, kun je leren om beter om te gaan met verborgen narcisme en je gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen beschermen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *