Waarom Wil Een Narcist Je Kapot Maken? 6 Échte Redenen

Narcisten kunnen het leven van hun slachtoffers tot een hel maken.

Met allerhande manipulatietechnieken proberen ze controle op jou of anderen uit te oefenen.

Word je met narcistisch gedrag geconfronteerd dan kan dat voor heel wat frustratie en een gevoel van machteloosheid zorgen.

Je stelt je hierbij waarschijnlijk een heel belangrijke vraag: ‘Waarom wil een narcist je kapot maken?’

In dit artikel geef je de belangrijkste redenen om inzicht te krijgen in de narcist en geef je ook tips om je leven in eigen hand te nemen.

Voordat ik uitgebreid antwoord geef op de vraag: ‘waarom wil een narcist je kapot maken’, wil ik je er even op wijzen dat ik voor het gemak naar de narcist verwijs in de hij-vorm.

Ik wil hierbij wel benadrukken dat het ook om een narcistische vrouw kan gaan. Dit even voor de duidelijkheid.

Waarom wil een narcist jou kapot maken?

Laten we om deze vraag te beantwoorden eerst stilstaan bij de aard van het beestje.

Je gevoel van eigenwaarde wordt tot in de kern van je binnenste zelf aangetast en je hebt het gevoel dat je kapot wordt gemaakt. Maar waarom?

Hiervoor gaan terug naar de oudheid. Want narcisme is zo oud als het mensdom. Er bestaat zelfs een Bijbelse visie op narcisme.

Adam en Eva kregen 2 zonen: Kaïn en Abel. Kaïn, de oudste werd landbouwer en Abel werd schaapherder. Toen de broers God een offer brachten werd het lammetje van Abel aanvaard. Voor de vruchten van Kaïn had God geen interesse. Kaïn voelde zich beledigd. Waarom koos God een lammetje van de jongste zoon in plaats van de vruchten van de oudste zoon? Kaïn barstte in woede uit en uit afgunst vermoordde hij zijn broer.

Kaïn was niet alleen jaloers op zijn broer omdat zijn offer aanvaard werd, hij was ook afgunstig en gunde zijn broer de gratie van God niet.

Het verschil tussen jaloezie en afgunst ligt aan de basis van de reden waarom een narcist jou kapot wil maken.

Wat is het verschil tussen jaloezie en afgunst?

Jaloezie is een gevoel waarbij je iets wilt krijgen wat iemand anders heeft. Dit kunnen materiële dingen zijn maar het kan ook gaan om succes, karaktereigenschappen of relaties.

Afgunst gaat nog een stapje verder. Bij afgunst gunt iemand de ander de zaken waarop hij jaloers is niet. Je kunt afgunst beschouwen als de overtreffende trap van jaloezie. Bij afgunst gaat het om de ander iets misgunnen.

Waarom is een narcist zo jaloers en afgunstig?

Als ‘normale mensen’ kunnen we ons niet voorstellen dat we doelbewust het succes van iemand die we liefhebben, moedwillig willen saboteren.

Een van de meest verbijsterende en verwoestende eigenschappen van de narcist is dat hij hier helemaal geen probleem mee heeft.

De jaloezie en afgunst van de narcist komt voort uit zijn superioriteitsgevoel. Hij wil bewijzen dat hij de beste is, dat hij bevoorrecht is en dat hij daarom de meeste roem, rijkdom en status verdient.

Maar het succes van anderen roept bij de narcist ook jaloezie en afgunst op omdat het hem herinnert aan wat hij zelf mist (en waarschijnlijk nooit zal kunnen bereiken).

Toch zal de narcist ook vaak proberen om vriendschappen te onderhouden met mensen waarop hij jaloers is.

Zo kan een narcist die onzeker is over zijn gebrek aan financiële stabiliteit ernaar streven zich te omringen door mensen die rijker zijn dan hij. Het doel hierbij is zich te identificeren met ‘rijke’ mensen.

Deze vriendschappen blijven echter vaak niet duren. Zijn valse gevoel van superioriteit zal hij altijd proberen te beschermen. En hoe kan hij dit beter doen dan alles in het werk te stellen om anderen kapot te maken.

Hoe probeert een narcist je kapot te maken?

Veel mensen denken dat narcisten op zoek zijn naar mensen met een zwakke persoonlijkheid. Deze zijn namelijk makkelijk te controleren en te domineren.

Maar net het tegendeel is waar. Narcisten worden vaak net aangetrokken door de sterke kwaliteiten van iemand. Deze kan hij namelijk heel goed gebruiken om zijn eigen gevoel van superioriteit bevestigd te zien.

Tijdens de idealisatiefase – een van de 4 fasen van narcistisch misbruik – zal de narcist doen alsof hij blij is met je succes.

De narcist zal je feliciteren met je nieuwe baan, je prijzen omdat je een iets bijzonders hebt bereikt en vleien met allerlei complimenten. Hij kan je zelfs gebruiken als ‘trofee’ om status en aanzien te verwerven.

Naarmate de relatie vordert komen zijn ware gevoelens hierover echter aan het licht. De behoefte om jou te devalueren en zijn ziekelijke afgunst worden tijdens de devaluatiefase steeds duidelijker.

Wat ooit een subtiele blik van minachting was bij het zien van je succes, wordt al snel een urenlange ruzie over elk aspect van je identiteit, je doelstellingen en elke bron van geluk buiten zijn controle.

De 6 echte redenen waarom een narcist je kapot wil maken

Reden #1: De narcist wil jou overtreffen

Een eerste reden waarom een narcist je wil kapot maken is omdat vanuit zijn superioriteitsgevoel hij wil bewijzen dat hij veel beter is dan jij.

Reden #2: Om controle op jou uit te oefenen

Jouw succes vormt ook een bedreiging voor de controle die de narcist op jou wil uitoefenen. Krijg je bevestiging van anderen dan betekent dit voor de narcist dat je hem niet nodig hebt. De narcist zal bang zijn om de macht te verliezen, en is uit op wraak.

Reden #3: Hij wil zijn bron van narcistische voorraad veilig stellen

Hoe afhankelijker je bent van de narcist hoe groter de kans dat je hem voldoende narcistische voorraad geeft. Door controle op jou uit te oefenen wil hij je zodanig isoleren van anderen dat je alleen hem aandacht en bewondering geeft.

Reden #4: Omdat je van hem afhankelijk zou worden

Narcisten zijn als parasieten: ze moeten zich hechten aan een gastheer om te overleven. Deze parasiet wil echter niet dat je weet dat hij je nodig heeft.

Daarom vervormt hij je beeld van de realiteit. Als hij je zover krijgt dat je je realiteit in twijfel trekt, vertrouw je jezelf niet meer en word je meer en meer afhankelijk van de narcist.

Reden #5: Om zijn laag gevoel van eigenwaarde te beschermen

Een narcist heeft helemaal niet zoveel zelfvertrouwen als je zou denken. Hoe beter hij erin slaagt om jou kapot te maken, hoe sterker zijn gevoel van eigenwaarde wordt.

De narcist is er uiteindelijk toch maar in geslaagd om je kapot te krijgen. Wat een overwinning!

Reden #6: de narcist wil je bang maken

Belangrijk om weten is dat narcisten heel achterdochtig zijn – zelfs op randje van paranoïde af.

Ze verwachten altijd het ergste van je en zijn bang dat je hen ontmaskert. Als je iemand door angst kapot kan maken is de kans groter dat je deze persoon kunt manipuleren.

Ik hoop dat je door deze redenen beseft dat jij jezelf niets hoeft te verwijten als je merkt dat een narcist je wil kapot maken. Hij wil dit doen om zijn eigen fragiele ego te beschermen.

Kan een narcist je kapot maken?

Het pijnlijke antwoord op deze vraag is: ja, een narcist kan je zowel mentaal als fysiek kapot maken…

Narcisten zijn meesters in manipulatie en het uitoefenen van controle op anderen. Leven met een narcist kan zo verwoestend zijn dat je er helemaal aan kapot gaat.

Het probleem met narcisme is dat het je langzaam sloopt. De narcist gaat zo doordacht te werk dat je na verloop van tijd alle gevoel van realiteit verliest. De enige (valse) realiteit die je na een poosje nog ziet is deze van de narcist zelf.

Wat kun je verwachten als een narcist je kapot probeert te maken?

 • Een aangetast gevoel van eigenwaarde zodat je je zelf helemaal verliest
 • Moeite met slapen door alle stress die de narcist veroorzaakt
 • Fysieke symptomen zoals hoofdpijn, buikpijn of pijn op andere plekken
 • Nachtmerries
 • Geheugenverlies
 • Concentratieproblemen
 • Stemmingswisselingen en prikkelbaarheid
 • Het gevoel dat de wereld om je heen niet klopt
 • Een verhoogd risico op depressie
 • Vertrouwensproblemen vanwege de langdurige manipulatie die je ondergaat
 • Zelfdestructief gedrag, zoals drugsgebruik, te veel geld uitgeven of te veel eten

Herstellen van narcistisch misbruik is heel hard. Wat dit herstel nog moeilijker maakt is dat de narcist je blijft treiteren ook al is hij er al in geslaagd je kapot te maken.

Waarom blijft een narcist treiteren?

Er werden verschillende onderzoeken gevoerd naar pestgedrag en het gevoel van eigenwaarde van een persoon. 1 Narcissism and Bullying

Sommige studies tonen aan dat pestkoppen een laag gevoel van eigenwaarde hebben. Andere studies wijzen uit dat pestkoppen net een hoog gevoel van eigenwaarde hebben.

Na verder onderzoek werd geconcludeerd dat narcisme een factor zou kunnen zijn die deze tegenstrijdige resultaten verklaart. Narcisten met een bijzonder laag gevoel van eigenwaarde zoals verborgen narcisten zou eerder geneigd zijn anderen te treiteren.

Een narcist zal – ondanks zijn laag gevoel van eigenwaarde – er altijd van overtuigd blijven dat hij superieur is. Zijn superioriteitsgevoel kent geen grenzen en hij wil dit koste wat kost bevestigd zien.

Om zijn lage gevoel van eigenwaarde te verbergen zal hij je blijven treiteren, alleen maar om te bewijzen dat hij erin geslaagd is om je kapot te maken.

Je zelfvertrouwen heeft door het narcistisch misbruik een flinke knauw gekregen. Vaak heb je de kracht niet om tegen het getreiter van de narcist in te gaan.

Hoe maken narcisten ruzie?

Ruzie maken met een narcist is een heel andere ervaring dan ruzie maken met iemand die geen narcistische trekken vertoont.

De narcist zal en moet de discussie winnen en schrikt er niet voor terug om hiervoor de harde middelen in te zetten.

Bij narcisten draait alles om macht en controle uitoefenen om hun kwetsbare zelfbeeld te beschermen. Daarom zijn ze helemaal niet in staat om conflicten op te lossen. Ruzies kunnen ze gewoon niet op een gezonde, volwassen manier uitpraten.

Al hun energie gaat naar het in stand houden van hun imago. Ze manipuleren, liegen, bedriegen en passen constant strategieën toe om de controle over de discussie te behouden.

Daarom zijn ze helemaal niet in staat om argumenten te formuleren. Ze zijn gewoon te hard bezig met anderen te overtuigen dat zij het bij het rechte eind hebben.

Terwijl jij oprecht de problemen met de narcist wilt uitpraten is hij bezig met de vraag hoe hij als winnaar uit een ruzie kan komen.

Jouw argumenten interesseren een narcist gewoon niet, ook als je ze confronteert met hun leugens. Hij zal dan ook geen enkele moeite doen om deze te begrijpen.

Net zo typisch is dat een narcist meteen heel persoonlijk wordt bij het voeren van een discussie. Hij zal de aanleiding van de ruzie altijd verdraaien zodat de nadruk wordt gelegd op jouw gebreken en jouw ‘moeilijke’ karakter.

Conclusie

Een van de hoofdredenen waarom een narcist je kapot wil maken is zijn diepgewortelde jaloezie en afgunst.

Narcisten hebben een opgeblazen gevoel van eigenwaarde en geloven dat ze superieur zijn aan anderen.

Anderen kapot maken is hun manier om zijn/haar superioriteit te bevestigen. Hierbij speelt ook een gebrek aan innerlijke eigenwaarde een rol. Als een narcist er in slaagt je kapot te krijgen dan krijgt zijn eigenwaarde een boost. “Kijk eens tot wat ik in staat ben!”

Tot slot hoop ik dat je na het lezen van dit artikel ook begrijpt waarom ruzie maken met een narcist helemaal geen zin heeft. Hij is er niet op uit om conflicten op te lossen, alleen maar om deze te winnen.

Onthoud vooral goed dat wanneer een narcist erin slaagt je kapot te maken hij jouw mooie kwaliteiten vernietigt.

Je wordt angstig. Je zelfvertrouwen neemt af. Je gaat minder sociale relaties aan. Laat het niet zover gebeuren en schakel tijdig professionele hulp in.

Bronnenlijst

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *