Wat Is Een Narcistische Man? 8 Dingen Die Je Moet Weten

Je wordt elke dag geconfronteerd met de persoonlijkheid van de man van wie je houdt.

Hoewel je sommige van zijn eigenaardigheden misschien niet leuk vindt, aanvaard je die.

Iedereen heeft zijn kantjes en deze aanvaarden beschouw je als een teken dat je van hem houdt.

Maar eigenschappen als extreme jaloezie, vaak liegen en bedriegen en zelfingenomenheid kunnen duiden op een narcistische man.

Hoe weet je nu precies of je een narcistische man in je leven hebt?

In dit artikel krijg je een duidelijk antwoord op de vraag: “wat is een narcistische man?” en ontdek je de belangrijkste narcistische trekken.

Hoe herken je een narcistische man?

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen: narcistische mannen zijn slechte relatiepartners.

Studies tonen aan dat narcistische mannen manipulatief zijn, relaties als een spel beschouwen en moeite hebben om zich voor lange tijd te binden.

Hoewel een relatie met een narcistische man heel uitputtend kan zijn kun je ervoor beslissen om toch bij je partner blijven.

De redenen hiervoor kunnen heel divers zijn:

  • Jullie hebben samen heel wat opgebouwd…
  • Je wilt samen blijven voor de kinderen…
  • Je kunt je geen leven zonder je narcistische partner voorstellen…
  • Je voelt je volledig afhankelijk van hem of je houdt gewoon van je partner…

In sommige gevallen is het heel begrijpelijk dat je bij je narcistisch man wilt blijven – ook als je je vaak afvraagt of een narcist wel van je kan houden?

In een relatie met een narcistische man komt het er vooral op aan om jezelf niet te verliezen.

Hoe beter je weet wat je te wachten kan staan met een narcistische man, hoe beter je je kunt wapenen tegen narcistisch misbruik.

Wat moet je weten als je een relatie hebt met een narcistische man?

Hieronder vind je 8 dingen die je moet weten als je een relatie hebt met een narcistische man.

#1. Behandel een narcistische man zoals hij is

Een van de meest voorkomende misvattingen over narcisme is dat iemand ofwel een narcist ofwel geen narcist is.

Narcisme bestaat in een heel groot spectrum: vertoont je man typisch narcistisch gedrag dan betekent dit nog niet meteen dat hij ook een narcist is. Narcistisch gedrag kan net zo goed uitgelokt worden door bepaalde omstandigheden.

Psychologisch gezien is narcisme een persoonlijkheidstrek die ieder mens tot op zekere hoogte bezit. Iedereen zit wel ergens in het narcisme spectrum. Zo slecht is dit niet want bepaalde narcistische trekken zorgen voor veerkracht, motivatie en ambitie.

Een heel ander verhaal wordt het als typische narcisme kenmerken een negatieve invloed hebben op het ‘normaal’ functioneren.

Omgaan met een narcist kan een hele uitdaging zijn. Om het leven draaglijk te maken met een narcistische man zit er vaak niet anders op dan hem te accepteren zoals hij is en hem als dusdanig te behandelen.

Dit betekent niet dat je moet tegemoet komen aan alle eisen die een narcist stelt. Het betekent gewoon dat je erkent wat narcisme is en dat je – hoe hard je ook je best doet – er niets aan kunt veranderen.

#2. Een narcistische man zal zichzelf altijd op de eerste plek zetten

Heb je een relatie met een narcistische man dan heb je vast al gemerkt dat er voor jouw gedachten, behoeften en verlangens maar weinig plaats is.

Door zijn gevoel van superioriteit voelt een narcistische man zich ook gerechtigd om altijd op de eerste plaats te komen. Hij is veel belangrijker en ‘specialer’ dan iedereen en gaat er dan ook vanuit dat hij altijd en overal een voorkeursbehandeling verdient.

Een studie die uitgevoerd werd bij familieleden of partners van narcisten, bevestigde dit superieure gevoel in de praktijk.

Zo beschreef een van de deelnemers aan deze studie dat zijn narcistische partner gefixeerd was op zijn status als ‘belangrijk lid van de gemeenschap’. Een andere deelnemer verklaarde dat haar partner zichzelf boven alles en iedereen verheven achtte.

Een narcist voelt zichzelf ook belangrijker dan de relatie waarin hij zit. Voldoet deze relatie niet meer aan zijn behoeften (lees: het verkrijgen van narcistische voorraad) dan kan hij zonder enig schuldgevoel uit deze relatie stappen.

Dit brengt ons meteen bij een andere belangrijk punt dat je moet weten over een narcistische man.

#3. Gevoelens van empathie zijn een narcistische man helemaal vreemd

Empathie kan een cognitief proces inhouden. Dat is het vermogen om het standpunt van een ander te begrijpen in termen van wat de ander denkt of voelt. Maar empathie is ook een ervaringsproces wat betekent meevoelen met emoties van anderen.

Onderzoekers hebben ontdekt dat het cognitieve functioneren dat nodig is voor empathie, op een andere plaats in de hersenen plaatsvindt dan het meevoelen met emoties van anderen. Het is een heel verschillend proces dat plaatsvindt in de hersenen. 1 Neurological and Neuropsychological Bases of Empathy

Je narcistische man is perfect in staat om cognitieve empathie te vertonen maar er is iets mis met zijn emotionele empathische gevoel.

Om het wat simpeler te verwoorden: je narcistische man begrijpt heel goed dat je je verdrietig voelt na een ruzie met je ouders maar hij doet er niets mee. Hij zal je niet troosten of zeggen dat alles wel goed komt.

Meer nog: zijn cognitieve empathie zal hij inzetten om jou te manipuleren. “Zie je wel, ik heb altijd al gezegd dat je ouders niet waarderen wat je voor hen doet.”

#4: Een narcistische man manipuleert om zijn doelen te bereiken

Narcisten leiden hun ‘fantastische’ leven door anderen elke dag opnieuw te manipuleren.

Als partner kun je je afvragen of je narcistische man zich bewust is van zijn manipulatief gedrag.

Het antwoord op deze vraag is ‘ja’. Narcisten zijn er zich van bewust dat ze manipuleren en in vele gevallen zijn ze er zelfs trots op dat ze hierin slagen.

Ze beschikken over een groot scala aan manipulatietechnieken die ze tijdens de 4 fasen van narcistisch misbruik maar al te graag inzetten.

Van love bombing tijdens de idealisatiefase over gaslighting of stiltebehandeling tijdens de devaluatiefase tot ghosting tijdens de dumpingfase.

Achteraf is het niet zo moeilijk om te beseffen dat je slachtoffer bent geworden van het manipulatief gedrag van een narcist. Tijdens het ondergaan van de manipulatietechnieken zie je vaak zelf niet waar de narcist mee bezig is.

Daarom wordt het manipulatief gedrag van een narcist ook vaak micromanipulatie genoemd.

De narcist pakt het op zo’n subtiele manier aan dat het nauwelijks de moeite waarde lijkt om erover te klagen. Je kunt zelfs gaan twijfelen aan jezelf en je afvragen of zijn gedrag wel een vorm van manipulatie is.

Lees tip: 8 kenmerken van een narcistische man

#5: Een narcistische man voelt zich verheven boven anderen

Volgens de DSM-V is een van de belangrijkste kenmerken van narcisme een bijzonder groot gevoel van superioriteit.

Een narcist vindt dat hij superieur is ten opzichte van andere ‘normale’ mensen en gedraagt zich ook zo. Van iedereen en in elke situatie verwacht hij een voorkeursbehandeling. Hij voelt zich ook gerechtigd om zich zo te gedragen want hé… dat verdienen ‘speciale’ mensen toch!

Ook in een relatie met een narcistische man komt dit gevoel van superioriteit tot uiting.

Hoe hard je het als partner ook probeert, je zult nooit op dezelfde hoogte komen te staan als je narcistische man.

Aan de wensen en verlangens van een narcistische man moet altijd onvoorwaardelijk voldaan worden – en het liefst zo snel mogelijk.

Gebeurt dit niet dan kan een narcistische man zo gefrustreerd geraken omdat hij zijn narcistische voorraad moet missen dat hij in narcistische woede uitbarst.

#6: Een narcistische man zal niet veranderen

Heb je al geprobeerd om je narcistische man te veranderen? Heb je hem al gewezen op zijn toxisch gedrag zodat hij zelf zou inzien dat hij moet veranderen? Je ben hier vast niet in geslaagd.

De meeste narcisten zijn er zich helemaal niet van bewust dat ze aan een persoonlijkheidsstoornis lijden. Waar ze zich wel van bewust zijn is hun toxisch gedrag. Helaas hebben ze niet de intentie om te veranderen.

Narcisten zijn gewoon niet gemotiveerd om te veranderen omdat ze hun gedrag niet als problematisch beschouwen. Ze beseffen niet dat hun realiteit niet strookt met de realiteit van anderen.

Er is nog een belangrijke reden waarom een narcistische man niet zal veranderen.

Verandering zou betekenen dat hij zijn gevoel van ‘superioriteit’ moet opgeven. Diep van binnen is een narcistische man eigenlijk heel onzeker.

Want verandering zou gezichtsverlies betekenen waardoor anderen zouden merken hoe onzeker ze wel zijn en dat willen ze koste wat kost vermijden.

#7: Een narcistische man is vaak heel afstandelijk

Leef je samen met een narcistische man dan kun je je afvragen of hij überhaupt emoties heeft.

Natuurlijk hebben narcisten emoties. Alle mensen hebben emoties. Het gaat er alleen om hoe we met onze emoties omgaan. Een narcistische man onderdrukt zijn emoties zo hard dat het lijkt alsof hij geen emoties heeft.

Het grote probleem is dat een narcistische man niet in staat is om positieve gevoelens op te roepen zonder negatieve gevoelens uit te lokken.

Diep van binnen weet de narcist dat er iets mis is. Hij kan omwille van zijn gebrek aan empathie niet meeleven met emoties van anderen. Sterker nog: door zijn gevoel van superioriteit minacht hij de emoties van anderen.

Vertoont een narcistische man toch emoties dan zijn deze altijd het resultaat van een grondige analyse. Aan de hand van deze analyse komt hij te weten welke emoties hij moet vertonen om zijn behoefte aan narcistische voorraad aangevuld te krijgen.

#8: Een narcistische man zal vroeg of laat vertrekken

Een narcistische man is niet in staat een intieme relatie op te bouwen die gebaseerd is op vertrouwen, liefde en wederzijds respect. Zolang jij als partner van een narcistische man zorgt voor voldoende narcistische voorraad zal hij je ‘tolereren’ in zijn leven.

Zijn onvervulbare behoefte aan narcistische voorraad zorgt ervoor dat een narcistische man altijd op zoek is naar meer.

Is hij niet meer tevreden met de narcistische voorraad die jij biedt – en dat kan zowel in kwantiteit als in kwaliteit zijn – gaat hij er onvermijdelijk ergens anders naar op zoek.

Volgens een narcistische man is er altijd een nieuw aanbod van partners die hem zullen overladen met bewondering zonder de intimiteit van een langdurige relatie te eisen. Het is dan ook helemaal niet zo vreemd dat een narcistische man ofwel vaak vreemd gaat ofwel vroeg of laat zal vertrekken.

Vertrekt de narcist inderdaad uit je leven reken er dan niet op dat hij dit op een fijne manier doet. Omdat hij alle verantwoordelijkheid wil ontlopen kan een narcist zomaar uit het niets alle contact verbreken.

Conclusie

Ik hoop dat je door bovenstaande kenmerken meer duidelijkheid hebt gekregen op de vraag ‘Wat is een narcistische man?’

Een relatie met een narcistische man die zichzelf altijd op de eerste plek zet, zich superieur gedraagt, je manipuleert om zijn narcistische voorraad te krijgen en waarmee je geen emotionele verbintenis kan aangaan, is emotioneel heel uitputtend.

Vermoed je aan de hand van bovenstaande kenmerken dat je een narcistische man in je leven hebt? Met de onderstaande gratis ‘Narcisme Test’ kun je te weten komen of dat zo is en welke invloed dit heeft op je leven.

Na het maken van deze test krijg je helemaal gratis een hulpgids toegestuurd. Daarin vind je nog veel meer informatie over narcisme. Deze gids biedt je ook hulp om zo goed mogelijk om te gaan met een narcistische man.

Bronnenlijst

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *