10 Zwakheden van een Narcist Die Je Moet Kennen

Als je aan een narcist denkt dan zie je iemand met een vertekend beeld van zichzelf.

De werkelijkheid is echter dat onder deze perfecte buitenkant een broos zelfbeeld schuilgaat dat afhankelijk is van externe bevestiging.

Hoewel het misschien moeilijk te geloven is heeft een narcist veel zwakheden.

De zwakheden van een narcist kennen kan je wapenen in de strijd tegen narcistisch misbruik.

In dit artikel gaan we op zoek naar de meest zwakke plekken van een narcist. Na het lezen weet je wat hun zwakke plekken zijn.

Hebben narcisten zwakheden?

Het is niet makkelijk om een narcist als een zwak persoon te zien en te beseffen dat een narcist zwakheden heeft.

Hun superioriteitsgevoel kent een ongenaakbare hoogte en vol zelfvertrouwen gaan ze de confrontatie aan met de wereld om zich heen.

Maar de realiteit is echter dat een narcist vol zwakheden zit!

Zijn arrogante, superieure buitenkant is niets meer dan een façade die het zwakke ego van de narcist verbergt.

De narcist bouwt een fort om zich heen om zijn fragiele zelfbeeld te beschermen. Als zijn zwakke plekken dreigen ontmaskerd te worden dan gaat de narcist zich hevig verzetten.

Heb jij met een Narcist te maken? 


Ontdek het met Onze Gratis Online Test!

Heb je een narcist in je omgeving? Doe snel onze gratis narcisme test en krijg in 5 minuten helder inzicht in de persoonlijkheid van diegene die je vermoedt een narcist te zijn. 


Maak daarnaast kans op een GRATIS Narcisme Coaching Sessie met een narcisme expert t.w.v. €200,-

Duizenden mensen hebben onze narcisme test gedaan.

Narcisten moeten voortdurend hun innerlijke leegte vullen. En omdat ze zich van binnen leeg voelen – en dit in wezen ook zijn – zijn ze voor bevestiging afhankelijk van anderen.

Ze creëren een perfect beeld van zichzelf en willen daarom bewonderd en aanbeden worden. Hoe kwetsend, arrogant en hopeloos vervelend het gedrag van een narcist ook is, in werkelijkheid verhult het een zeer zwak en kwetsbaar ego.

Narcisten hebben externe bronnen nodig om hun gevoel van eigenwaarde te vergroten. Hierbij lopen ze echter het risico om ontmaskerd te worden. Daarom proberen narcisten mensen en situaties voortdurend te manipuleren.

Ironisch genoeg inspireert de narcist door zijn gedrag slachtoffers van narcistisch misbruik om zijn zwakheden op te sporen en te gebruiken.

Lees ook: 6 Kenmerken om Narcistisch Gedrag te Herkennen

De grootste zwakke plek van een narcist: angst

Een narcist is bang om ontmaskerd te worden en bang om zijn narcistische voorraad te verliezen. Hij is net zo goed bang om door anderen niet als superieur te worden beschouwd en om gezichtsverlies te lijden.

Eenmaal je de zwakheden van een narcist kent is er eigenlijk niet veel voor nodig om zijn zorgvuldig opgebouwde imago als een kaartenhuisje in elkaar te laten storten. Dat is trouwens de grote vrees van een narcist, want zo kun je hem of haar kwetsen.

Deze immens grote zwakke plek van angst brengt heel specifieke zwakheden met zich mee. Deze zijn de ergste vijanden van de narcist.

Om op de juiste manier met een narcist om te gaan en je te wapenen tegen narcistisch misbruik is het belangrijk dat je de zwakheden van de narcist kent.

Belangrijke zwakheden van een narcist onthuld

1. Slechte luistervaardigheden

De enige stem waar een narcist naar luistert is die van zichzelf.

Een narcist gaat er als vanzelfsprekend van uit dat hij het altijd bij het rechte eind heeft.

Daarbij komt nog dat een narcist zichzelf bijzonder graag hoort praten. Hij is de meest interessante persoon, met de meest interessante verhalen.

Hij houdt zo van het geluid van zijn eigen stem dat hij anderen de kans niet geeft om aan het woord te komen. Krijgen ze deze kans toch dan blijft de narcist vooringenomen zodat hij helemaal niet luistert naar verhalen en gedachten van anderen.

2. Niet in staat kritiek te aanvaarden

Een studie uit 2018 geeft aan dat grandioze narcisten enigszins anders reageren op kritiek dan verborgen narcisten.

Grandioze narcisten leken positieve feedback wel te waarderen, verborgen narcisten voelden zich meteen aangevallen.

Toch houdt een narcist bekritiseren altijd enig risico in. Elke narcist heeft het namelijk moeilijk om kritiek te aanvaarden. Waarom zou hij? Hij is superieur dus wie denkt iemand anders wel te zijn om hem kritiek te bekritiseren?

Lees ook: Zo herken je een narcistische man

3. Gebrek aan geduld

Een narcist voelt zich te superieur om net zoals anderen behandeld te worden. Hij verwacht altijd en overal een voorkeursbehandeling.

Anderen moeten niet alleen zijn wensen respecteren en aan zijn eisen voldoen, het moet ook nog eens snel gebeuren. Een narcist voelt zich zo belangrijk dat hij ervan uitgaat dat anderen hem op zijn wenken moeten bedienen.

4. Chaotisch en gebrek aan focus

Chaos en narcisme gaan hand in hand. Een narcist creëert graag een chaotisch omgeving en chaotische situaties.

Zonder deze chaos wordt het voor een narcist namelijk heel moeilijk om anderen te controleren.

Maar ook zijn eigen leven ziet er vaak chaotisch uit. Door een constante drang naar narcistische voorraad kan een narcist het moeilijk hebben om zich te focussen op een bepaald persoon of in bepaalde situaties. Hij is namelijk voortdurend op zoek naar iets beters of groters.

5. Altijd gelijk willen hebben en extreem koppig zijn

Gelijk hebben is een van de ultieme doelstellingen van de narcist. Koppigheid maakt deel uit van hun gevoel van superioriteit.

Waarom zou ik me druk maken over hoe jij de dingen ziet? Waarom zou ik de tijd en de moeite nemen om rekening te houden met jouw kijk op de werkelijkheid?

‘Jouw visie interesseert mij helemaal niet. Ik ben alleen maar geïnteresseerd in hoe ik de werkelijkheid zie.’

De koppigheid van een narcist is een gevolg van het feit dat hij over alles en iedereen controle moet uitoefenen. Een kenmerken dat we terugzien bij alle soorten narcisme.

6. Gulzig naar succes

Succesvol zijn is wat de narcist drijft. Een narcist gaat bij wijze van spreken over lijken om de top te bereiken.

De gulzigheid van een narcist naar de ‘gouden medaille’ leidt ertoe dat hij vaak belangrijke stappen in het proces overslaat.

En hoewel een narcist vooral geen fouten wil maken kan deze gulzigheid een zwakke plek zijn om te kunnen bereiken wat hij echt wil. Iedereen – behalve de narcist weet dat hoogmoed voor de val komt.

7. Gebrek aan introspectie

Een narcist gelooft in het beeld dat hij van zichzelf creëert.

Hij vermijdt het om binnen in zichzelf te kijken om te weten te komen hoe hij echt is. Doet hij dit wel, dan zou hij namelijk zijn eigen tekortkomingen onder ogen moeten zien en toegeven dat hij zwakheden heeft waar hij moet aan werken.

Het toegeven van zijn gebreken betekent voor een narcist dat hij is zoals iedereen en dat wil hij koste wat het kost vermijden.

Het gevolg hiervan is dat hij zichzelf op bepaalde vlakken niet kan verbeteren en hierdoor zichzelf saboteert.

8. Achterdochtig en voortdurend op zijn hoede

Een narcist moet voortdurend op zijn hoede zijn voor elke manier waarop zijn zorgvuldig opgebouwde zelfbeeld zou kunnen verbrijzeld worden. Dat maakt hem overgevoelig voor elke vorm van plagen.

Heel vaak ziet een narcist beledigingen waar er helemaal geen zijn. Net omdat hij zo hyperwaakzaam is denkt hij vaak dat anderen het op hem hebben gemunt.

Voortdurend op zijn hoede zijn kan een narcist zo uitputten dat hij inderdaad fouten gaan maken en dat zijn zwakheden te kijk worden gezet.

9. Angst om onbelangrijk te zijn

Een andere zwakke plek van een narcist is dat hij vreest om als onbelangrijk te worden beschouwd.

Narcisten beschouwen zichzelf als machtige personen en streven vaak naar machtsposities.

Een van de grote zwakheden van een narcist is dat hoewel een narcist macht wil, hij niet bereid is om hiervoor de nodige inspanningen te doen. Mensen moeten hem als vanzelf belangrijk beschouwen.

Doen ze dit niet dan gaat hij ervan uit dat zijn zwakheden voor iedereen zichtbaar zijn. Ze zullen bang zijn om hun macht te verliezen.

10. Hij kent geen dankbaarheid

Dankbaarheid uiten beschouwt een narcist als een teken van zwakte. Hij is ervan overtuigd dat hij bij het uiten van dankbaarheid zijn controle over anderen verliest.

Een narcist beschouwt zichzelf als superieur ten opzichte van anderen.

Zelf toegeven dat de narcist hulp nodig heeft, deze aanvaarden en dan ook nog iemand hiervoor bedanken betekent dat hij zich verlaagt tot het niveau van de ‘gewone’ mens.

Daarom wekt dankbaarheid uiten bij een narcist enorme onzekerheid op.

Hoewel een narcist heel goed weet wat hem angst inboezemt zal hij zijn zwakheden als dusdanig nooit erkennen.

Hij zal wel proberen koste wat kost om zijn ego te beschermen. Het is een soort van automatisch mechanisme van de narcist om zijn zwakheden te verbergen.

Lees ook: Hoe herken je een narcist?

Hoe verbergt een narcist zijn zwakheden?

Eerder vermeldde ik al dat angst de grootste zwakke plek van een narcist is.

Net omdat een narcist zo angstig is werkt hij steeds vanuit een verdedigingsmodus. Dat blijkt onder meer uit een studie die dankzij de medewerking van de Freie Universität Berlin werd mogelijk gemaakt.

Veel gebruikte verdedigingsmiddelen zijn arrogantie en minachting, ontkenning, projectie, agressie en jaloezie.

Arrogantie en minachting

Door zich arrogant en minachtend te gedragen probeert de narcist zijn ego versterken. Hiermee verbergt hij zijn innerlijke zwakheden, namelijk een gebrek aan zelfvertrouwen en een laag gevoel van eigenwaarde.

Ontkenning

Ontkenning geeft een narcist een vertekend beeld van de werkelijkheid. De narcist creëert een eigen fantasiewereld om zijn kwetsbare ego te beschermen.

Hij verdraait feiten en houdt zichzelf voor de gek om te vermijden dat anderen met argumenten of bewijsmateriaal zijn pantser kunnen doorbreken.

Projectie en schuld

Projectie is een onbewust verdedigingsmechanisme waarmee de narcist vermijdt dat hij zelf verantwoordelijk is voor negatieve gevoelens.

Een narcist zal altijd anderen de schuld geven en houdt ervan zichzelf in een slachtofferrol te verplaatsen.

Agressie

Een narcist ziet in iedereen een bedreiging voor zijn gevoel van superioriteit.

Hij gebruikt agressie om een veilige plaats te creëren zodat niemand zijn zwakheden kan ontdekken.

Heel vaak vervalt een narcist in passief-agressief gedrag maar in extreme gevallen kan dit ook actief-agressief gedrag worden. Hulp bij scheiden van een narcist kan je dan ook goed gebruiken.

Jaloezie

Een narcist moet de beste zijn. Hij kan geen plezier beleven aan het succes van anderen. Als iemand anders heeft wat hij wil dan voelt hij zich minderwaardig.

Hij ziet het leven als een wedstrijd om de beste te zijn en om van alles het beste te hebben. Als hij zich bedreigd voelt kan hij heel wraakzuchtig reageren om anderen doelbewust te kwetsen.

Conclusie

Als slachtoffer van narcistisch misbruik kunnen de zwakheden van een narcist je helpen om een beter inzicht te krijgen in narcisme als persoonlijkheidsstoornis.

Je kunt de zwakheden van een narcist ook goed gebruiken om je te wapenen in de strijd tegen narcistisch misbruik.

Wat je nog meer kunt doen om de zwakheden van een narcist te leren kennen is de gratis ‘Narcisme Test’ hieronder maken.

Na het maken van deze test krijg je gratis een hulpgids toegestuurd die helemaal in het teken staat van narcisme. Deze hulpgids geeft je nog een diepere inkijk in narcisme waardoor je nog meer zwakheden van een narcist leert kennen.

De ervaringen van andere slachtoffers van de lotgenoten community kunnen je helpen om op een doeltreffende manier om te gaan met een narcistische partner, familielid of collega.

Vul hieronder de Narcisme test in en dan stuur ik je de hulpgids gratis op:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *