Narcistische grootmoeder

Narcistische Oma? 17 Overduidelijke Signalen

Heb je een oma of moeder die altijd lijkt te overheersen in gesprekken, anderen vernedert en zichzelf overal de eer voor geeft?

Het kan zijn dat je te maken hebt met een giftige, narcistische oma.

In dit artikel zullen we 17 signalen van een narcistische oma en hun invloed op de dynamiek binnen je familie verkennen.

Door deze typische narcistische kenmerken te begrijpen zul je beter met een narcistische oma en haar gedrag kunnen omgaan.

Wat doet een narcistische oma?

Als grootouder of ouder is je oma iemand naar wie je waarschijnlijk opkijkt en met wie je dierbare herinneringen hebt. Maar wat gebeurt er als het gedrag van je oma niet overeenkomt met je verwachtingen van een liefdevolle en zorgzame grootouder?

Helaas vertonen sommige grootmoeders narcistische kenmerken, wat kan leiden tot een uitdagende relatie.

Wat zijn de tekenen van een giftige grootouder?

Als je vermoedt dat de grootmoeder van je kinderen narcistisch is, is de kans groot dat ze de volgende signalen vertoont.

#1: Ze gedraagt zich alleen als oma wanneer het haar uitkomt

De narcistische oma neemt alleen de rol van oma op zich wanneer het haar uitkomt en negeert haar verantwoordelijkheden wanneer dit niet het geval is.

Wanneer een grootmoeder zich alleen als grootouder gedraagt wanneer het haar uitkomt, is ze selectief in haar betrokkenheid en interactie met haar kleinkinderen. Dit gedrag kan wijzen op een narcistische persoonlijkheid. De grootmoeder stelt haar eigen behoeften en verlangens boven die van haar kleinkinderen.

Bijvoorbeeld, ze spendeert tijd met haar kleinkinderen alleen wanneer het haar doel dient of wanneer ze lof of bewondering kan ontvangen. Ze annuleert plannen op het laatste moment of komt niet opdagen wanneer verwacht.

Lees ook: Zo herken je narcistisch gedrag.

#2: Ze vertoont controlerend, manipulatief gedrag

Wat is een narcist? Om te beginnen heeft een narcistische oma een sterke behoefte aan controle en manipuleert de mensen om haar heen om te krijgen wat ze wil. Dit resulteert vaak in het beïnvloeden of controleren van de acties en beslissingen van anderen.

Bijvoorbeeld: ze maakt gebruik van schuldgevoelens, emotionele manipulatie of dreigementen om haar zin te krijgen bij haar kleinkinderen. Ze gebruikt ook lof en vleierij om hun gedachten, gevoelens en acties te controleren. Dit gedrag kan ervoor zorgen dat haar kleinkinderen het gevoel hebben dat ze op eieren moeten lopen in haar aanwezigheid.

#3: Ze creëert stress tijdens feestdagen en speciale gelegenheden

De narcistische oma maakt vaak feestdagen en speciale gelegenheden moeilijk en stressvol. Ze kan onrealistische verwachtingen opleggen of conflicten veroorzaken, waardoor deze gelegenheden onaangenaam worden voor iedereen die betrokken is. Een grootmoeder die stress veroorzaakt en toxisch gedrag vertoont tijdens feestdagen en speciale gelegenheden kan de ervaring flink bederven.

Ze gedraagt zich opvallend om alle aandacht op te eisen, waardoor de focus wordt weggenomen van de vreugde en blijdschap van het evenement.

Feestdagen en speciale gelegenheden zijn bedoeld als gelukkige tijden vol vreugde, samenzijn en viering. Maar wanneer een oma stress veroorzaakt, voelt iedereen zich angstig, gefrustreerd en ongelukkig.

#4: Ze heeft favorieten

Narcistische oma’s kunnen voorkeur tonen voor bepaalde kleinkinderen, wat jaloezie en wrok kan creëren bij de andere kleinkinderen.

Ze kan veel aandacht en cadeautjes schenken aan één kleinkind, terwijl ze anderen negeert of bekritiseert, wat een gevoel van favoritisme creëert. Dit kan spanning en conflicten veroorzaken tussen de kleinkinderen, die het gevoel hebben te moeten strijden om de aandacht en genegenheid van hun grootmoeder.

Bijvoorbeeld: een narcistische oma kan constant opscheppen over de prestaties van één kleinkind terwijl ze de prestaties van anderen negeert.

#5: Ze heeft altijd gelijk

Een oma die gelooft dat ze altijd gelijk heeft, kan een giftige aanwezigheid zijn in het leven van anderen. Dit gedrag is vaak kenmerkend voor een narcistische persoonlijkheid. De narcistische grootmoeder stelt haar eigen behoeften en verlangens boven die van anderen.

Bijvoorbeeld: ze negeert de meningen en zorgen van anderen. Ze houdt vol dat haar manier de enige juiste is en wordt defensief of agressief wanneer anderen het niet met haar eens zijn.

Een narcistische oma gelooft dat haar meningen onfeilbaar zijn en iedereen die het niet met haar eens is, heeft ongelijk. Ze maakt ook vaak opmerkingen zoals “Ik weet wat het beste voor je is” of “Jij weet niets over het opvoeden van kinderen.”

#6: Ze richt zich op zichzelf in plaats van haar kleinkinderen

Wanneer een oma zich alleen op zichzelf richt, kan dit ervoor zorgen dat haar kleinkinderen zich verwaarloosd en onbelangrijk voelen.

Bijvoorbeeld: ze wil misschien alleen over zichzelf praten en toont geen interesse in het leven van haar kleinkinderen. Ze probeert evenementen en activiteiten te beheersen zodat ze helemaal om haar draaien. Ze toont zelden interesse in anderen, tenzij het hen op de een of andere manier ten goede komt (bijvoorbeeld wanneer ze iets van je willen).

Ze heeft vaak weinig consideratie voor de gevoelens van anderen en zegt vaak kwetsende dingen zonder berouw, zelfs als die opmerkingen relaties tussen familieleden kunnen schaden.

Lees ook: Zo bewijs je dat iemand narcistisch is.

#7: Ze heeft gebrek aan empathie voor anderen en hun gevoelens

Ze weigert de behoeften of wensen van anderen in overweging te nemen bij het nemen van beslissingen of het ondernemen van acties die hen beïnvloeden.

Dit gebrek aan consideratie kan conflicten veroorzaken binnen de familie, met name met degenen die tegenovergestelde standpunten of waarden hebben.

Het is belangrijk om te begrijpen dat dit geen persoonlijke aanval is, maar eerder een persoonlijkheidstrek die schadelijk kan zijn voor relaties.

Uit onderzoek blijkt dat er sprake is van een gebrek aan empathie bij narcistische mensen, en bij narcistische grootmoeders is dat niet anders.

Hoe behandelt een narcistische grootmoeder haar kleinkinderen?

Maak je je zorgen over hoe een narcistische grootmoeder jou of je kinderen behandelt? Je bent niet alleen.

Narcisten hebben de neiging om hun eigen behoeften en wensen boven die van anderen te stellen, wat schade kan toebrengen aan hun relaties, met name met hun kleinkinderen.

Laten we eens kijken naar meer tekenen van hoe narcisten hun kleinkinderen behandelen en hoe dit hen emotioneel en mentaal kan schaden.

#8: Misbruiken van onschuld

Narcistische grootouders gebruiken vaak hun kleinkinderen als een bron van narcistische toevoer om hun ego en validatie te versterken, waarbij ze hun onschuld en kwetsbaarheid uitbuiten.

Dit kan ertoe leiden dat kinderen zich gebruikt en verongelijkt voelen, omdat ze worden gemanipuleerd om het ego van de grootouder te dienen in plaats van voor hun welzijn.

Het is belangrijk om dit gedrag te herkennen en stappen te ondernemen om de kinderen te beschermen tegen emotionele uitbuiting.

#9: Verbale mishandeling en beledigingen

Een narcistische oma mishandelt haar kleinkinderen verbaal door gebruik te maken van kwetsende woorden of beledigingen. Dit kan schade aanrichten aan hun zelfwaardering en mentaal welzijn.

Dit type mishandeling kan net zo schadelijk zijn als fysieke mishandeling en langdurige emotionele littekens achterlaten bij de kinderen.

Onderzoek toont aan dat emotionele mishandeling en verwaarlozing in de relaties tussen verzorger en kind worden beschouwd als risicofactoren voor PTSS-symptomen, naast andere psychologische schade.

#10: Overdreven verwennerij en verwend gedrag

Een narcistische grootouder kan haar kleinkinderen overladen met cadeaus en materiële bezittingen, maar weinig emotionele steun of aandacht bieden. Ze willen gezien worden als de “coole” of “leuke” grootouder.

Echter, deze overmatige verwennerij kan ten koste gaan van oprechte emotionele steun en verbinding. De kleinkinderen kunnen opgroeien met het gevoel dat ze voortdurend moeten concurreren om de aandacht en goedkeuring van de grootouder te krijgen. Ze kunnen het gevoel hebben dat hun waarde afhangt van wat ze aan hun grootouder kunnen bieden.

#11: Manipulatief gedrag

Een narcistische oma kan hun kleinkinderen gebruiken om te krijgen wat ze willen. Ze gebruiken de kleinkinderen om te krijgen wat ze willen of om hun eigen agenda verder te brengen.

Bijvoorbeeld, ze kunnen proberen de kleinkinderen tegen hun ouders of andere familieleden op te zetten. Ze gebruiken de kleinkinderen om informatie te verzamelen of anderen te bespioneren. Ze proberen de kleinkinderen te manipuleren om anderen te dwingen te doen wat ze willen, of om zichzelf goed voor te doen tegenover anderen.

Dit gedrag kan schadelijk zijn voor de kleinkinderen, omdat het hen leert om bedrieglijk te zijn en het ondermijnt het vertrouwen in anderen.

#12: Onbetrouwbaarheid

Het is gebruikelijk dat een narcistische oma grote beloftes maakt maar deze nooit nakomt. Dit laat de kleinkinderen zich teleurgesteld en niet gesteund voelen. Bijvoorbeeld, ze maakt grote beloftes aan de kleinkinderen, zoals een reis maken of een speciaal cadeau kopen, maar komt deze nooit na.

Dit gedrag kan pijnlijk zijn voor de kleinkinderen, die zich teleurgesteld en niet gesteund kunnen voelen. De kleinkinderen kunnen ook het gevoel hebben dat ze niet op hun grootouder kunnen rekenen voor iets, wat leidt tot gevoelens van verlating en onzekerheid.

#13: Gaslighting

De narcistische oma maakt gebruik van gaslighting door de waarheid te verdraaien of gebeurtenissen te manipuleren, waardoor de kleinkinderen gaan twijfelen aan hun herinneringen en waarnemingen. Ze manipuleert de feiten opzettelijk om de kleinkinderen te laten twijfelen aan hun eigen herinneringen en waarnemingen.

Een voorbeeld hiervan is dat ze ontkennen dat ze iets hebben gezegd of gedaan, terwijl ze dit wel degelijk hebben gedaan. Ze proberen het zo te laten lijken alsof de kleinkinderen zich dingen verkeerd herinneren.

Deze studie laat zien hoe narcisten Gaslighting gebruiken als wapen voor emotionele mishandeling van hun slachtoffers.

#14: Dominantie

Een narcistische grootouder heeft de neiging om de levens van de kleinkinderen te controleren of te micromanagen, beslissingen voor hen te nemen zonder hun toestemming.

Bijvoorbeeld, ze kunnen bepalen wat de kleinkinderen moeten dragen, eten of doen, of ze kunnen erop staan om tijd met hen door te brengen, zelfs als de kleinkinderen dat niet willen. Dit soort gedrag kan verstikkend zijn voor de kleinkinderen en kan hen belemmeren in hun ontwikkeling van een eigen identiteit en autonomie.

#15: Ongewenst gedrag toestaan

Het kan moeilijk zijn wanneer een narcistische grootmoeder ongepast gedrag van de kleinkinderen negeert of vergoelijkt. Gedrag zoals liegen, bedriegen of respectloos gedrag. Dit kan negatieve patronen versterken en voorkomen dat de kleinkinderen leren van hun fouten.

De kleinkinderen kunnen ook het gevoel hebben dat ze alles kunnen maken bij de grootouder, wat leidt tot een gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef.

#16: Ongeldig maken van gevoelens

De grootouder bagatelliseert de gevoelens en emoties van de kleinkinderen, door te zeggen dat ze overdreven gevoelig zijn of dat hun problemen onbelangrijk zijn.

Dit gedrag kan ervoor zorgen dat de kleinkinderen gaan geloven dat hun ervaringen ongeldig zijn of dat ze hun eigen gevoelens niet moeten vertrouwen. Het kan er ook voor zorgen dat de kleinkinderen geen gezonde manieren ontwikkelen om met emoties om te gaan en emotionele intelligentie te ontwikkelen.

#17: Projecteren van schuld

Een narcistische oma geeft de kleinkinderen de schuld van haar eigen fouten of tekortkomingen, waardoor ze schuldgevoelens en schaamte internaliseren.

Bijvoorbeeld, ze geeft de kleinkinderen de schuld van een mislukt project of een miscommunicatie met een ander familielid.

Dit soort gedrag kan schadelijk zijn voor het zelfbeeld van de kleinkinderen en kan leiden tot gevoelens van waardeloosheid en onzekerheid. Het leert hen ook om verantwoordelijkheid te nemen voor zaken die niet hun schuld zijn, wat hun relaties en persoonlijke ontwikkeling in de toekomst negatief kan beïnvloeden.

Hoe om te gaan met een narcistische oma?

Het omgaan met een narcistische grootmoeder kan moeilijk zijn, maar enkele tips kunnen helpen.

#1: Blijf bij je standpunt

Bij het omgaan met een narcistische oma is het gemakkelijk om mee te gaan in haar drama of haar over je heen te laten lopen. Maar het is belangrijk om te onthouden dat je respect verdient en duidelijke grenzen met haar moet stellen. Dit kan betekenen dat je haar laat weten welke onderwerpen niet besproken kunnen worden of dat je je tijd met haar beperkt.

#2: Zorg voor jezelf

Het omgaan met een narcistische oma kan mentaal en emotioneel uitputtend zijn, dus zelfzorg is belangrijk.

#3: Laat je niet meeslepen in discussies

Narcistische mensen houden van discussies en machtsstrijd, dus het is belangrijk om te vermijden dat je hierin meegesleept wordt met je grootmoeder. Probeer kalm te blijven, vermijd defensief of emotioneel te worden, en stuur het gesprek indien mogelijk een andere richting op, of verwijder jezelf eenvoudigweg uit de situatie als dat nodig is.

#4: Focus op het positieve

Hoewel het omgaan met een narcistische oma uitdagend kan zijn, richt je op de positieve aspecten van jullie relatie. Dit kunnen dierbare herinneringen zijn, gedeelde interesses, of zelfs kleine vriendelijke gebaren die ze naar jou heeft getoond. Door je te richten op het positieve kun je een evenwichtigere kijk behouden.

#5: Probeer haar niet te veranderen

Het is belangrijk om te onthouden dat je iemands persoonlijkheid of gedrag niet kunt veranderen, en dat geldt ook voor je grootmoeder. Verspil geen tijd en energie aan het proberen haar te repareren of te veranderen, want dit is waarschijnlijk niet succesvol. Richt je in plaats daarvan op het beheren van je eigen emoties en gedrag.

#6: Neem haar gedrag niet persoonlijk

Narcistische mensen gedragen zich vaak op pijnlijke of egoïstische manieren, maar het is belangrijk om te onthouden dat deze acties geen weerspiegeling zijn van jou. Probeer te voorkomen dat je haar negatieve opmerkingen of acties internaliseert en realiseer je dat haar gedrag voortkomt uit haar onzekerheden en problemen.

#7: Zoek alternatieve manieren om contact te maken

Als het samen zijn met je grootmoeder te veel is om te verdragen, overweeg dan alternatieve manieren om contact met haar te maken. Dit kan het versturen van brieven of e-mails zijn, telefoneren, of zelfs het opzetten van een videogesprek. Het vinden van alternatieve manieren om contact te maken kan je helpen een relatie te onderhouden terwijl je ook je mentale gezondheid behoudt.

#8: Gebruik “ik”-uitspraken

Probeer “ik”-uitspraken te gebruiken bij het communiceren met je oma in plaats van “jij”-uitspraken. Bijvoorbeeld, in plaats van te zeggen: “jij maakt me altijd het gevoel dat ik geen respect krijg”, zeg je: “ik voel me niet gerespecteerd wanneer je op die toon tegen me praat.” Het gebruiken van “ik”-uitspraken kan je helpen om je gevoelens en zorgen op een minder confronterende manier uit te drukken en kan je grootmoeder helpen om jouw perspectief beter te begrijpen.

#9: Gebruik humor:

Indien gepast, probeer humor te gebruiken om spanning te verminderen en de sfeer luchtiger te maken bij interacties met je grootmoeder. Een goed getimede grap of luchtige opmerking kan helpen om de spanning te verminderen en wat plezier in de situatie te brengen.

#10: Overweeg het verbreken van het contact

Als het gedrag van je oma ernstige invloed heeft op je welzijn, is het misschien nodig om het contact met haar te verbreken. Het kan een moeilijke beslissing zijn, maar het is belangrijk om je eigen welzijn en mentale gezondheid voorop te stellen. Onthoud dat je je beslissing niet hoeft te rechtvaardigen of aan anderen hoeft uit te leggen.

Tot slot

Omgaan met een narcistische oma kan emotioneel uitputtend zijn. Haar subtiele maar schadelijke acties kunnen verwarring veroorzaken en je het gevoel geven dat je overweldigd wordt. Het is begrijpelijk dat je zorgen hebt over het achterlaten van je kinderen bij haar.

Onthoud echter dat jij de controle hebt, ook al voelt het misschien niet zo. Het ontwikkelen van effectieve coping strategieën kan stress verminderen en een positief voorbeeld zijn voor je kinderen.

Hoewel het verbreken van contact een optie kan zijn, is dit een complexe beslissing die je individueel moet overwegen.

Wil je meer informatie over het omgaan met narcisten? Klik hier voor de Narcist de Baas Methode.

1 thought on “Narcistische Oma? 17 Overduidelijke Signalen”

  1. Laat je kinderen nooit maar dan ook nooit achter bij hun narcistische grootouders. Bescherm je kinderen voor ze worden beschadigt.
    Ik kende een grootouder die haar kleinkind met spelden prikte zodat het kind geen koekje ging pakken van tafel. Pure wreedheid.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *