Narcisme en Alcohol: Is Er Een Verband? Dit Moet Je Weten

Hoewel alcoholisme een verslaving is en narcisme een persoonlijkheidsstoornis, hebben deze twee aandoeningen meer gemeenschappelijke kenmerken dan je denkt.

Beiden kunnen ze voor grote problemen zorgen in persoonlijke en sociale relaties.

In dit artikel gaan op zoek naar het verband tussen narcisme en alcohol.

Je komt te weten wat alcohol doet met een narcist en of narcisme veroorzaakt kan worden door alcohol.

Is er een verband tussen narcisme en alcoholisme?

Er bestaat wel degelijk een verband tussen narcisme en alcoholisme.

Onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer de helft van de mensen met een persoonlijkheidsstoornis ook een of andere vorm van verslaving hebben.1Personality disorder and substance use disorder – An update

Volgens het ‘National Institute of Mental Health’ in de Verenigde Staten heeft 22,6% van de mensen met een persoonlijkheidsstoornis ook een alcoholprobleem.

Tijdens een studie uit 2019 onderzochten wetenschappers het verband tussen narcisme en alcoholgebruik bij 345 universiteitsstudenten.2Grandiose and vulnerable narcissism: Associations with alcohol use, alcohol problems and problem recognition Zowel grandioos als verborgen narcisme werd in verband gebracht met alcoholgebruik en alcohol gerelateerde problemen.

Uit het onderzoek bleek dat mensen met grandioos narcisme alcohol vooral gebruiken omdat ze dan ongeremder zijn om de aandacht op zichzelf te vestigen.

Verborgen narcisten gebruiken alcohol vooral als middel om hun laag zelfbeeld en het onzekere gevoel dat hierbij gepaard gaat te verbergen.

Heb jij met een Narcist te maken? Ontdek het met Onze Gratis Online Test!

Heb je een narcist in je omgeving? Doe snel onze gratis narcisme test en krijg in 5 minuten helder inzicht in de persoonlijkheid van diegene die je vermoedt een narcist te zijn. 

Duizenden mensen hebben onze narcisme test gedaan.

Wat doet alcohol met een narcist?

Narcistisch gedrag vertonen in dronken toestand betekent niet noodzakelijk dat iemand een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft.

Alcohol kan narcistische kenmerken zoals arrogantie, een opgeblazen gevoel van superioriteit en graag in het middelpunt van de belangstelling staan, beïnvloeden.

Iemand die dronken is kan alle gesprekken – tot vervelends toe – monopoliseren en verhalen overdrijven om beter te klinken en bewondering te krijgen.

Een persoon die dronken is gaat ook veel vaker liegen en bedriegen en manipuleren om zijn zin te krijgen. Dit kunnen eigenschappen zijn die iemand wanneer hij nuchter is, helemaal niet heeft.

Iemand die lijdt aan een narcistische persoonlijkheid geeft zijn ware zelf niet graag prijs. Een narcist die blijft drinken tot het punt waarop hij werkelijk dronken is, kan behoorlijk vervelend worden.

De narcist eerder ontmaskerd door alcohol?

Dronken zijn houdt trouwens voor de narcist zelf ook een risico in: zowel zijn remmingen als zijn zelfbewustzijn nemen af.

Een dronken narcist zal eerder fouten gaan maken waardoor hij sneller als narcist ontmaskerd zal worden.

Een narcist staat er ook om bekend geen verantwoordelijkheid te willen nemen voor zijn gedrag.

Narcisme en alcohol kunnen op een gevaarlijke manier hand in hand gaan. In combinatie met alcohol wordt het ontlopen van verantwoordelijkheden een heel gevaarlijke eigenschap.

Als een dronken narcist kritiek krijgt kan hij behoorlijk agressief worden. En heel vaak beperkt deze agressie zich dan niet tot verbaal-agressief maar kan deze zich ook lichamelijk uiten.

Daarnaast bestaat ook het gevaar van rijden onder invloed. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie vallen er jaarlijks wereldwijd 3 miljoen doden door schadelijk gebruik van alcohol, wat neerkomt op 5,3% van alle sterfgevallen.3Wereldgezondheidsorganisatie

Nu je beter weet hoe de relatie tussen narcisme en alcohol in elkaar zit vraag je je misschien af of narcisme door alcohol veroorzaakt kan worden.

Kan narcisme worden veroorzaakt door alcohol?

De relatie tussen narcisme en alcohol werkt in twee richtingen en is vrij complex.

Narcisme kan leiden tot alcoholisme. Mensen met persoonlijkheidsstoornissen hebben moeite om met dagelijkse stressfactoren om te gaan. Met alcohol voelen ze zich prettiger maar ze gebruiken alcohol ook vaak om aan bepaalde gevoelens te ontsnappen.

Anderzijds kan alcoholmisbruik ertoe leiden dat mensen een narcistische persoonlijkheidsstoornis ontwikkelen omdat ze defensief worden over hun alcoholverslaving.

Niet elke narcist heeft een verslavingsproblematiek en niet iedere alcoholist wordt een narcist.

Er bestaan nog heel wat andere factoren die een rol spelen bij het ontwikkelen van een narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Ook omgevingsfactoren zoals trauma’s uit de kindertijd of opgevoed worden door een narcistische vader of een narcistische moeder kunnen dragen bij tot het ontwikkelen van narcisme.

Daarnaast kan narcisme ook erfelijk of aangeboren zijn.

Is er een verschil tussen een narcist en een alcoholist?

Er is zeker een verschil tussen een narcist en een alcoholist. Narcisme is een persoonlijkheidsstoornis terwijl alcoholisme een verslavingsproblematiek is.

Toch hebben narcisten en alcoholisten een aantal gemeenschappelijke kenmerken.

#1. Ze worden beiden gedreven door hun favoriete drug

Narcisten zijn constant op zoek naar aandacht en bewondering van anderen.

Alcoholisten worden gedreven door alcohol. Voor beiden zijn hun respectievelijke drugs bijna onmisbaar om zichzelf te kunnen zijn.

#2. Beiden handelen uit eigenbelang

Door hun gebrek aan empathie en hun superioriteitsgevoel vinden narcisten dat ze het recht hebben te doen wat ze willen.

Op dezelfde manier worden alcoholisten zeer vindingrijk in het verkrijgen van drank. Hoe anderen zich hierbij voelen interesseert hen helemaal niet.

#3. Een inherent gevoel van schaamte

Diep in zichzelf kampen narcisten met een gebrek aan zelfvertrouwen waarvoor ze zich schamen. Dit verbergen ze door zich superieur te gaan gedragen ten opzichte van anderen. Bij alcoholisten is het de drank die hun schaamte moet verbergen.

#4. Zich bevoorrecht voelen

Zowel narcisten als alcoholisten voelen zich bevoorrecht in alles wat ze doen. Voor narcisten draaien relaties alleen om hen.

Voor alcoholisten is de vrijheid om te drinken het belangrijkst.

Hoewel zowel narcisten als alcoholisten normaal lijken te functioneren wanneer ze niet getriggerd door het gebrek aan hun specifieke drug, komt hun gevoel van zich in een bevoorrechte positie te bevinden altijd naar voren.

#5. Liegen en (zichzelf) bedriegen

Zowel narcisten als alcoholisten zijn pathologische leugenaars.

Narcisten liegen en bedriegen om hun gevoel van superioriteit te benadrukken en om controle uit te oefenen op anderen. Zo kun je een narcist herkennen.

Alcoholisten liegen zichzelf en anderen op vele manieren voor. Ze beweren dat ze kunnen stoppen met drinken wanneer ze maar willen.

Ze liegen over hoeveel en wanneer ze drinken en weigeren te erkennen dat hun verslaving hoge kosten met zich meebrengt.

#6. Ze weigeren zelfreflectie

Zelfreflectie betekent op de een of andere manier jezelf tegenkomen.

Narcisten vermijden dit omdat ze dan direct geconfronteerd worden met hun laag gevoel van eigenwaarde. Alcoholisten gebruiken alcohol om zelfreflectie te voorkomen.

#7. De schuld bij anderen leggen

Narcisten verontschuldigen zichzelf zelden en leggen de schuld voor hun fouten bij anderen. Ook alcoholisten geven anderen vaak de schuld van hun verslaving.

Hoewel alcoholisten zich wel kunnen verontschuldigen voor hun gedrag en beloven een nieuwe bladzijde om te slaan vervallen ze toch steeds weer in hun verslaving.

#8. Emotioneel onbereikbaar

Narcisten kunnen zich niet in de emoties van anderen inleven en vermijden ook hun eigen emoties te tonen. Hoewel alcoholisten onder invloed van alcohol heel vaak hun ware emoties onthullen zijn deze vaak betekenisloos.

Door het emotionele afweermechanisme van narcisten en de macht die alcohol op alcoholisten uitoefent zijn bevredigende langdurige relaties met beiden vrijwel onmogelijk.

#9. Aanvallend als ze met hun verslaving geconfronteerd worden

Wordt een narcist met zijn narcistische gedrag geconfronteerd dan kan hij bijzonder aanvallend uit de hoek komen.

Hetzelfde geldt voor alcoholisten als je hun problematiek aankaart. Beiden kunnen passief-agressief reageren door middel van stiltebehandelingen, ghosting of zelfs fysiek agressief worden.

#10. Destructief voor zichzelf en anderen

Zowel narcisten als alcoholisten manipuleren om zoveel mogelijk voorraad van hun ‘verdovend middel’ te verkrijgen. Dit manipulatief gedrag zorgt bij hun naasten voor heel wat leed.

Bovendien offeren zowel narcisten als alcoholisten na verloop van tijd hun welzijn, reputatie, relaties en eigenwaarde op om zich superieur te voelen of om high te worden van het drinken.

Tot zover de gemeenschappelijk kenmerken van narcisten en alcoholisten. Het is echter ook belangrijk om even stil te staan bij het verschil tussen beiden.

Bij een narcistische persoonlijkheidsstoornis maakt narcisme integraal deel uit van de persoonlijkheid van deze persoon. Zowel als een narcist nuchter of dronken is vertoont hij typische narcistische symptomen.

Bij alcoholisch narcisme vertoont iemand precies diezelfde kenmerken. Als het alcoholprobleem echter aangepakt wordt dan verdwijnen deze symptomen omdat deze geen deel uitmaken van zijn persoonlijkheid.

Een ander belangrijk verschil is dat alcoholisten die zich bewust zijn van hun probleem vaak hulp zoeken en ook daadwerkelijk de intentie hebben om te genezen van hun verslaving.

Narcisten hebben dit niet. Een narcist is zich bewust van zijn typische eigenschappen maar beseft door zijn totaal gebrek aan empathie helemaal niet welke invloed zijn gedrag op anderen kan hebben.

Daarnaast zou toegeven dat hij een probleem heeft gezichtsverlies beteken en dat wil een narcist koste wat kost voorkomen.

Conclusie

Hoewel narcisme en alcoholisme totaal verschillende aandoeningen zijn bestaat er wel een verband tussen narcisme en alcohol.

Een narcist zal vaak alcohol gebruiken om zijn innerlijk lage gevoel van eigenwaarde te verbergen.

Net zo goed gebruikt hij alcohol om ongeremder te zijn zodat hij volop zijn eigen lofrede kan zingen.

Door alcohol worden narcistische eigenschappen vaak uitvergroot waardoor zijn persoonlijkheid nog onaantrekkelijker wordt dan zonder alcohol.

Een alcoholist kan door overmatig alcoholgebruik narcistische kenmerken gaan vertonen. Deze zijn echter niet inherent aan zijn persoonlijkheid en wanneer zijn alcoholprobleem wordt aangepakt verdwijnen deze ook vaak.

Bronnenlijst

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *